Benefietconcert 'Haïti Lavi'

Zondag 24/01/2010 om 11u in de O.-L.-V.-Middelareskerk te Ieper

met tal van muzikanten o.a.

Trui Allemeersch, fluit
Mattie Archie, gitaar
Benedikte Crombez, voordracht
Elise Debeer & Bart Devos, viool & piano
Christine Devos, hobo
Ludo Geloen, orgel
Frederik Leroy, eufonium
Nele Nouwynck, fluit
Charlotte Persyn, fluit
Shari Platteeuw, zang & Michael Pinket, piano

Slotlied door het gelegenheidskoor en samenzang (orgelbegeleiding Pieter D'Haene): 'Walk in the Light'

Website van deze actie op 1212

Mogelijkheid tot aankoop van de stickers 'Een Hart voor Haïti', uitgegeven door Stad Ieper.

Ingezamelde gelden gaan integraal naar de actie 'Haïti Lavi', doneer op 000-0000012-12.

Er waren zo'n 150 luisteraars aanwezig. De opbrengst (verkoop stickers 'Iedereen een Hart' voor Haïti en losse giften in de mandjes) was een goede 900 euro. Allemaal bedankt!!

Organisatie: Orgelkring 'Organum Yprense' vzw - het Davidsfonds - Parochiekoor OLV-Middelares
Info: Ludo Geloen - 057/368863 of ludo.geloen@pandora.be

 

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright