cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog
Ostrakon  voor piano opus 19
Drie Eenzaamheden voor piano opus 31
Inventie voor piano opus 43
Drie Pianonummers voor piano opus 55
Incantatie voor piano: opus 65
Werk voor pedaalpiano opus 69: Maart 2003

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright