cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog
Dispositie Loncke-orgel Sint-Pieterskerk Ieper

Mechanisch 2-klaviersinstrument in een Werckmeister III-stemming, gebouwd door Orgelbouw Loncke en geïntoneerd door Gabriël Loncke en Bert Devylder. Omgebouwd huisorgel, in 1984 in de kerk geplaatst. Stemming: Werckmeister-III.

Hoofdwerk :

Prestant 8
Holpijp 8
Prestant 4
Spitsfluit 4
Oktaaf 2
Hobo 8 (bas + discant)
Mixtuur 3r
Tremulant
Borstwerk :

Gedekt 8
Roerfluit 4
Nasard 2 2/3
Woudfluit 2
Terts 1 1/3
Oktaaf 1
Cymbel 2r
Vox humana 8
Pedaal :

Gedekt 16
Gedekt 8
Prestant 4
Dulciaan 8

Koppelingen : I+II, V+I, V+IIAdres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright