In de middeleeuwen noemde deze plaats : "Plaats voor 't Schepenhuis". Later in de 18de eeuw : de Paradeplaats.
En sinds begin vorige eeuw, de Botermarkt al heette het toen de Botter-Merkt
 
Gildehuizen Korenmeters en Vrije Schippers De Acht Zaligheden Belfort De Gekroonde Hoofden Gildehuis van de metsers Jacob Van Artevelde Patershol Het Spijker Sint Niklaaskerk Het toreken Patershol
 
 
Graslei Gravensteen Kleine Spijker Patershol St-Michielsbrug St-Veerleplein Leie Penshuisjes - Groot Vleeshuis
Website gesponsord door Reiscafé Mosquito Coast - Hoogpoort 28 - 9000 Gent
 
Webdesign door Adix - Foto's ® Adix
 


Woar es 't stopsel van die flassche ?

(waar is de kurk (of afsluitdop) van die fles ?)Eerste upload : 16.12.2002
Laatste update : 11.06.2005


Stadhuis - Schepenhuis van Ghedeele

Vanaf 1301 bestuurden 26 schepenen en de baljuw van de graaf de stad.

De 13 Schepenen van de Keure waren belast met het bestuur van de stad, de financiële zaken en de rechtsbedeling. De eerste schepen van de Keure nam het burgemeesterambt waar.

De 13 Schepenen van Ghedeele hadden de bevoegdheid over erfeniszaken, familietwisten en dergelijke.


De afvoerpijp is geschilderd in de originele kleuren : blauw - wit.

Bezoeken ?
Kan alleen in groep en op aanvraag, maar de toeristische wandeling met gids, doet ook het Stadhuis aan.

2005 :
- duur 2 uren
- prijs : 6 € pp (-12 j gratis)
- info Dienst Toerisme (Belfort)

Tip : tijdens de Gentse Feesten vrij bezoek volgens circuit (de Gentse Feesten vallen altijd in de week van de 21ste juli).
nr 1 : het Stadhuis (16de eeuw)

Keizer Karel wou in zijn geboortestad het grootste stadhuis ter wereld bouwen. Maar door al zijn geldverslindende oorlogen was de kas regelmatig leeg en werd het stadhuis in verschillende perioden gebouwd :

Hoek Botermarkt en Hoogpoort : het Schepenhuis van de Keure (hooggotiek). Gestart in 1518 maar in 1535, toen een vierde af was, werden de bouwwerken stilgelegd wegens geldgebrek.
In de nissen staan slechts 19 beelden van de voorziene 56 (geplaatst einde 19de eeuw / begin 20ste eeuw).

Kant Botermarkt : 60 jaar later bouwde men het Schepenhuis van Ghedeele (renaissance) 1595-1620 (zie foto).

Ook op de Botermarkt :

Nr 2 : Hotel - Restaurant Cour St-Georges of Sint-Jorishof (13de eeuw). Het oudste hotel van Europa (*). De Franse naam kregen we erbij onder het Franse bewind. Het was de thuishaven van de kruisboogschuttersgilde.

Is de Cour St-Georges wel het oudste hotel van Europa ?

1228 is het jaartal waarmee men fier uitpakt. Maar het originele gebouw werd in de 13de eeuw afgebroken en stond op de plaats waar nu de Lakenhalle staat. En vice versa. In de 15de eeuw wisselden de Lakenhalle en het Sint-Jorishof van plaats.

De "Cour St-Georges" bestaat in feite uit 4 gebouwen. Alleen de panden in de Hoogpoort 75-77 fungeren als hotel (31 kamers). In het gebouw zit ook een kapel, waarvan de eerste steen op 2 april 1474 werd gelegd door Maria, hertogin van Bourgondië. In 1477 ondertekende ze er het beroemde keurrecht "Het Groot Privilege".

Alle feiten wijzen er op dat er geen sprake kan zijn van het oudste hotel van Europa. De hoofdgilde en de jonge gilde zijn daar maar in 1476 gekomen, nadat Maria van Bourgondië de kapel had ingehuldigd. De gilde heeft dat pand altijd voor eigen gebruik gehad. Het is niet bewezen dat ze een publieke tafel hadden. Het zou zeer verwonderlijk zijn dat er in Europa geen oudere hotels bestaan.

In de periode van keizer Karel, toen men het stadhuis bouwde, werd de Cour St-Georges door de schepenen als vergaderplaats gebruikt. Ook werden er voorname gasten ontvangen. Wellicht is het Sint-Jorishof eind 18de eeuw hotel-restaurant geworden.


nr 3 : Café Den Turk, gezellig bruin café tegenover het stadhuis. Oudste café van Gent (?) - anno 1340 (andere bronnen vermelden 1228). De naam van het café komt voort van de oude kasseibanen in de stad, Tur Keie. Sinds 1476 en méér dan 300 jaar lang was het de vaste stek van de hoofdgilde en de jonge gilde van de kruisboogschutters van Sint-Joris. Vandaag is het de ontmoetingsplaats voor jong en oud, Gentenaar en toerist. Jazz, blues en flamenco muziek. Je kan er ook spaghetti's en boterhammen met Gentse Tierenteynmosterd krijgen. Deze café trekt veel toeristen aan. De nabijheid van diverse hotels is daar niet vreemd aan. Alle dagen open vanaf 11.00 uur. Het gaat pas dicht als 't interessantste ... volk weg is.

Wat is dat nu met dat jaartal ?
Uit recente opzoekingen (dec 2004) blijkt dat Den Turk ten vroegste in 1567 een herberg kan zijn geweest. Want tot dan was het jonge gild er gevestigd. Daarna kreeg de jonge gilde onderdak in het complex van de aloude gilde St-Joris, op de hoek met de Hoogpoort. De jeugdlokalen zouden eerst in een herberg voor de leden van de gilde zijn veranderd en daarna in een herberg voor iedereen.
Toen in 1703 de gilde bij koninklijk decreet afgeschaft werd, is het gebouw mogelijks door de stad verpacht geworden als herberg. In 1796 werd het verkocht en in 1912 werd met de restauratie van Den Turk begonnen (expo 1913).


nr 4 : BrasserieTartuffe : Gentse specialiteiten, traditionele en Franse keuken, vis en schaaldieren, maar ook grill.

nr 7 : Surtoe : klein fijn restaurantje.

nr ? : Café De Belleman : thuishaven van de Gents beste roeper : De Belleman

nr ? : Café Leffe : bierhuis van het overbekende abdijbier "Leffe". Moet je proeven. Een heerlijk biertje.
In de Hoogpoort : het Schepenhuis van de Keure.

Het jonge gild van Sint-Joris is een zustervereniging van de "Grote Souvereyne Hoofgilde van den edelen Riddere Sente Joris. In 1703 werd de gilde bij koninklijk decreet afgeschaft.