Eén van de 3 Gentse kerkhoven
 
Gildehuizen Korenmeters en Vrije Schippers De Acht Zaligheden Belfort De Gekroonde Hoofden Gildehuis van de metsers Jacob Van Artevelde Patershol Het Spijker Sint Niklaaskerk Het toreken Patershol
 
 
Graslei Gravensteen Kleine Spijker Patershol St-Michielsbrug St-Veerleplein Leie Penshuisjes - Groot Vleeshuis
Website gesponsord door Reiscafé Mosquito Coast - Hoogpoort 28 - 9000 Gent
 
Webdesign door Adix - Foto's ® Adix
 


Gents gezegde :

Manse es bij Kiekepuut. Z'hee heuren tijd ghad.

(Manse is overleden en begraven. Genoemd naar Jozef Kieckepoost, eertijds lijkenvervoerder te Gent, tijdens de Nederlandse periode)


Eerste upload : 02.03.2003
Laatste update : 15.10.2006

Op ca. 800 m van het station Gent-Dampoort, gelegen bij de Sint-Amanduskerk, langs de Antwerpsesteenweg te St-Amandsberg vind je het Campo Santo. Opgelet : de poorten gaan dicht rond 18.00 u.

Het Campo Santo is het kerkhof waar veel katholieke beroemdheden begraven liggen, maar ook enkele vrijzinnigen. Er liggen veel letterkundigen, kunstschilders en toondichters begraven. De locatie is prachtig : een heuvel waarop de heilige Amandus in de 7de eeuw zou hebben gepredikt, met op het hoogste punt een laat-barokke kapel (1720) en bomen die er al stonden bij de eerste begrafenis in 1847 (Marie de Hemptinne). De culturele, financiële en katholieke elite vindt hier zijn laatste rustplaats onder dure grafstenen, waarvan er 131 beschermd zijn.

De beroemdste personen :
- Jules de Saint Genois : geschiedkundige
- Mathias Wolters : bouwmeester
- E.H. Jozef Van Damme : pastoor
- Pieter De Vigne-Quyo : beeldhouwer
- Felix De Vigne : kunstschilder
- Prudens Van Duyse : dichter-historicus
- Florimond Van Duyse : musicoloog
- Jan Frans Willems : letterkundige (promoter van de Vlaamse Beweging)
- Filip de Pillecyn : letterkundige
- Ferdinand August Snellaert : letterkundige
- Staf Bruggen : toneelkunstenaar
- Frans Masereel : graficus
- Karel Lodewijk Ledeganck : dichter
- Jozef Mengal : toondichter
- Lodewijk Roelandt : bouwmeester
- Marie de Hemptinne : weldoenster
- Jozef Guislain : geneesheer
- Daniël Mareska : geneesheer
- Karel Lybaert : journalist
- Valentin Vaerwyck : bouwmeester
- Andreas Bosteels : kunstschilder
- Theofiel Lybaert : kunstschilder
- Geo Langui : etser
- Maurice Sys : kunstschilder
- Jef Tinel : toondichter
- Oscar Dambre : letterkundige
- Jos Verdegem : kunstschilder
- Roselie Loveling : letterkundige
- Marcel Hoste : mimekunstenaar
- Frans Roggen : toneelkunstenaar
- Frans Tinel : beeldhouwer
- Jan Grauls : taalkundige
- Adriaan Martens : geneesheer
- Omer Van Puyvelde : toondichter
- Camille D'Havé : kunstschilder
- Jef Crick : letterkundige
- Charles Doudelet : kunstschilder
- Gabriël Verschraegen : toondichter
- Johan Vandenhoute : conservator
- Oscar Colbrandt : kunstschilder
- Jan Douliez : toondichter
- Frans Sierens : letterkundige
- Hugo De Putter : kunstschilder
- Hans Melen : dichter
- Jan Rooms : bouwmeester
- Louis Minard : bouwmeester
- Isidoor De Vos : toondichter
- Gabriël Celis : volkskundige

- Karel van de Woestijne : dichter
- Gustaaf van de Woestijne : kunstschilder
- Franz De Vos : toondichter
- Aloïs De Beule : beeldhouwer
- Frans De Potter : geschiedschrijver
- Albert Baertsoen : kunstschilder
- Hippoliet Daeye : kunstschilder
- Louis Cloquet : bouwmeester
- Louis Tytgadt : kunstschilder
- Joris Eeckhout : kunstcriticus
- Paul De Ryck : dichter-essayist
- Leonard De Visch : beeldhouwer
- Franz Uyttenhove : toondichter
- Hélène De Reuse : kunstschilder
- Karel Van Lerberghe : kunstschilder
- Robert Heylbroeck : beeldhouwer
- Jef Goosenaerts : taalkundige
- Frank Baur : hoogleraar
- Paul Rogghé : letterkundige
- Corneel Heymans : nobelprijswinnaar geneeskunde
- Cecile Cauterman : grafisch kunstenaar

Parking
Parking voor de kerk en kapel.

Sint-Amanduskerk
De Sint-Amanduskerk (+/-1844)

Sint-Amanduskapel
De Sint-Amandusheuvel met de laat-barokke Sint-Amanduskapel (1720 - bouwheer de Gentse bisschop Filip van der Noot)
Grafsteen
De grafstenen dragen veel symboliek mee : de sterren bovenaan staan voor de hemel, het hogere ...
Baldakijn
4 zuilen : een baldakijn.
Grafsteen Luc Van Parijs
Kop
Grafkapel Minard
Zelfontworpen grafkapel van bouwmeerster Louis Minard , ook bekend van de Minard-schouwburg. Ook zijn vrouw Van Hoorebeke (jenever) ligt hier begraven. Binnenin staat een mooi beeld.
Grafzerk met beeld
Grafsteen Pieter Devigne
Pieter Devigne (1812-1877). Zie de papaver afbeelding die symbool staan voor vrijzinnigheid.
Stenen kist
Een ietwat lugubere grafzerk : een stenen kist ...
Ledeganck, de zanger der drie zustersteden
Graftombe J.F. Willems
Monumentale graftombe van J.F. Willems.
Campo Santo
Zicht vanop de berg.
Grafzerk met wapenschild
Monument soldaten Napoleon
Monument voor de gesneuvelde (...) soldaten van Napoleon ! Er liggen hier geen Franse soldaten begraven.
Wat je nu goed kan zien : de adelaar met de keizerlijke kroon !
Graftombe Martens
Monumentale graftombe van rechter Martens, die nog 2 jaar na zijn dood zijn krant liet bezorgen op zijn graf.
Keizerlijke adelaar
De keizerlijke adelaar.
Het beschermcomité Campo Santo richt jaarlijks op de zaterdag voor Allerheiligen, een Academische Zitting in waarbij één of meerdere op het Campo Santo begraven personen herdacht worden. Gewoonlijk gaat dit gepaard met een tentoonstelling over het leven en het werk van deze figuren.

Een bezoek aan dit merkwaardige kerkhof doe je best onder leiding van een gids. Wij hadden het geluk Luk Lekens als gids te mogen hebben. Een getalenteerd verteller die ons boeiende anekdotes verklapte.
Op een kerkhof wordt veel symboliek gebruikt. Onze gids verklaarde :
- gebroken kettingen,
- een afsluiting rond het graf : het rijk van de dood,
- een afgebroken zuil : plots overleden,
- een cirkel : ontstaan uit aarde - terug naar aarde,
- opstaande fakkel : vrijzinnig - via de vlam wordt de wetenschap doorgegeven,
- neerwaartse vlam : katholiek - uitgedoofd,
- 2 rechtopstaande stenen naast elkaar = man en vrouw

Gents dialect :
Kirkhof : kerhof

Duuzantje of duudsbeeldeke : doodsprentje of bidprentje
Duuddoen : doodmaken, slachten
Duugroaver : grafdelver
Duujoagen : zich zeer erg haasten.
Duurijer : roekeloos chauffeur
Duuwoagen : lijkwagen
Op het kerkhof staan vele kapellen. Velen zijn in slechte staat. Een kapel restaureren kost algauw 40.000 €.
In het kader van opleiding van beeldhouwers kon de Gentse kunstenaar Walter De Buck met zijn Kunstenaarscollectief een kapel restaureren.
Interessante anekdote :
Iemand deed ooit onderzoek naar dit monument omdat een van zijn voorouders gesneuveld was onder Napoleon.

De onderzoeker heeft de overlijdensakte van zijn voorouder, een Gentenaar van geboorte, maar helaas voor de familie staat zijn naam niet op het monument vermeld.

Welnu wat blijkt, de namen zijn niet allemaal afkomstig van gesneuvelden.
Het is zo dat er de namen van degene die betaalden voor het monument, er eveneens op staan en wat jammer is, niet alle gesneuvelden staan er op.

Zo ziet U maar dat de notabelen in die tijd ook reeds graag een graantje publiciteit meepikten en wat men in die tijd verstond onder gesneuvelden.