Dit plein ontstond in 1881-82 na overwelving van de Nederschelde, na verdwijning van de watermolens aan de Braemgaten.
FRANCOIS LAURENTPLEIN
 
Gildehuizen Korenmeters en Vrije Schippers De Acht Zaligheden Belfort De Gekroonde Hoofden Gildehuis van de metsers Jacob Van Artevelde Patershol Het Spijker Sint Niklaaskerk Het toreken Patershol
 
 
Graslei Gravensteen Kleine Spijker Patershol St-Michielsbrug St-Veerleplein Leie Penshuisjes - Groot Vleeshuis
Website gesponsord door Reiscafé Mosquito Coast - Hoogpoort 28 - 9000 Gent
 
Webdesign door Adix - Foto's ® Adix
 
Eerste upload : 06.06.2003
Laatste update : 11.06.2005

Dit monument (6.3 m breed en 3.5 m hoog) werd in 1908 opgericht ter
nagedachtenis aan Professor François Laurent

Laurent in 't midden gezeten wordt rechts geflankeerd door de wijsbegeerte en het onderwijs, links van hem de mensenrechten en de rechtsgeleerdheid. Op de rugzijde staan de titels van de bijzonderste publikaties van deze rechtsgeleerde..

Het leven van François Laurent :

Hij werd geboren in 1810 in Luxemburg. Hij studeerde in Leuven en in Luik waar hij promoveerde in de rechten. Hij was van 1832 tot 1834 pleitbezorger in Luxemburg. In 1834 wordt hij hoofd van de afdeling voor wetgeving in het departement van Justitie te Brussel. In 1835 wordt hij hoogleraar in het burgerlijk recht te Gent (1835-1882). In 1836 huwde hij de zuster van Victor Tesch, de latere minister van justitie.
Vanaf 1836 gaf hij onophoudend tal van juridisch en historisch-filosofische geschriften uit, die hem Europese faam gaven.

De liberaal Laurent wou een volkomen scheiding tussen kerk en staat
en streed voor de beginselen van het moderne staatsrecht omtrent de verdeling van de macht. Zijn heftige strijd tegen het katholicisme was zelfs de oorzaak dat hij, onder het ministerie De Decker (1856), bedreigd werd met het verlies van zijn ambt.

Ook als lid van de Gentse gemeenteraad was Laurent steeds werkzaam in vrijzinnige geest. Hij staat vooral bekend als de voorstander van maatschappelijke werken. Hij voerde het "Sparen op school" in, en richtte zondagscursussen in voor volwassenen.
Hij lag aan de basis van verschillende liberale werkliedenkringen omdat hij de arbeiders buiten het socialisme wou houden door hun lot te verbeteren. Hij won diverse prijzen.

Laurent stierf op 11 februari 1887 te Gent. Op 17 november 1908 werd zijn gedenkteken en standbeeld op de Laurentplaats ingehuldigd.