Nr 1 in de Geraard de Duivelstraat, een imposant steen
GERAARD DUIVELSTEEN
 
Gildehuizen Korenmeters en Vrije Schippers De Acht Zaligheden Belfort De Gekroonde Hoofden Gildehuis van de metsers Jacob Van Artevelde Patershol Het Spijker Sint Niklaaskerk Het toreken Patershol
 
 
Graslei Gravensteen Kleine Spijker Patershol St-Michielsbrug St-Veerleplein Leie Penshuisjes - Groot Vleeshuis
Website gesponsord door Reiscafé Mosquito Coast - Hoogpoort 28 - 9000 Gent
 
Webdesign door Adix - Foto's ® Adix
 


Mee de poepers lupen
(schrik hebben)


Eerste upload : 04.06.2003
Laatste update : 11.06.2005


Oorkonde met zegel dd 7 aug 1248 van Gerardus van Gent, genoemd de Duivel

Caerte Figurative


Een dikke turf uit de middeleeuwen

Paspoort van Surmont de Volsberghe gebruikt tijdens een reis naar Italië, 1834.


Brrr, Geerard de Duivel ... en een imposante ridderwoning. De naam doe je waarschijnlijk al rillen.

Geerard Vilain, 2de zoon van Zeger II, kastelein van Gent, had gewoon een donkere huidskleur en werd daarom 'de duivel' genoemd.

Het steen uit 1245 is spijtig genoeg niet te bezichtigen, tenzij op speciale gelegenheden (vb Erfgoedweekend). Het zou nochtans een toeristische attractie van formaat kunnen zijn.

Het werd reeds in de 14de eeuw stadseigendom en was een stapelplaats, een tuchthuis (tot 1775), een gevangenis, een klooster en school der Hiëronymieten, een seminarie, een wapenopslagplaats, een jongensweeshuis (=de Kulders), een krankzinnigengesticht, een brandweerkazerne en sinds 1904 het Rijksarchief.

In 1904 werd het gerestaureerd. Aan de kant naar de Sint-Baafskathedraal werd toen een nieuwe vleugel bijgebouwd die qua stijl aansluit bij het historisch gebouw.

In het kleine tuintje aan de westzijde is het oorspronkelijke stadsniveau bewaard gebleven. Diep hé !

De crypte of krocht is dus niet toegankelijk. Wij maakten deze foto's zodat je een idee krijgt hoe groot het daar wel is (33 x 17 m). In deze vochtige crypte zaten in de middeleeuwen de zotten met lende-, pols- of enkelketenen vastgeketend. Voor meer uitleg en foto's over de krankzinnigen verwijzen we naar onze pagina J. Guislain.

Op Erfgoedweekend 2003 hadden we gehoopt eens de binnenkant van dit indrukwekkend steen te zien, maar het was teleurstellend... In plaats van middeleeuwse ridderzalen zagen we moderne kamers, hedendaags licht, en microfilmmachines...

Toch was de kleine tentoonstelling boeiend. Enkele foto's...
De legende Gerardus de Gandavo dictus diabolus :
Hij is geboren omstreeks 1210. Op 16 jarige leeftijd beval zijn vader hem mee op kruistocht naar het Heilige Land te vertrekken, omdat dat zijn hardvochtige en ongemeen wrede zoon goed zou doen, maar Geraard weigerde te vertrekken en op zekere dag vond men de kastelein in zijn bed, vermoord ... ! Die daad werd aan zijn zoon toegeschreven.

Hij bracht zijn dagen door met brasserijen, schanddaden en gruwelen. Zijn vrouw schonk hem een zoon met een even donkere huidskleur, den moor genoemd. Zij werd daarom door een dronken Geraard op een kwade dag doodgeschopt. Geraard junior deed zijn vader alle eer aan. Toen beiden dezelfde vrouw, Jacoba van Zottegem, begeerden, trachtte de vader de zoon uit te schakelen door hem naar de Rode Toren te zenden, zogezegd om er met 2 schippers zijn vaders reis naar Zeeuws-Vlaanderen te bespreken. In werkelijkheid moesten ze echter Geraard de Moor uitschakelen door hem in een zak van de toren in de Schelde te gooien. Geraard junior rook lont en ging liever in een herberg de bloempjes buitenzetten. Toen de vader de goede afloop van de zaak met de schippers wilde bespreken, dachten die met de zoon te doen te hebben en onderging de vader het lot dat de zoon was beschoren.

De legende van Geraard de Duivel zegt verder dat het geslacht op het einde van de 13de eeuw uitstierf, wel vermeldend dat de schimmen van de beide ridders elkaar in het steen nog steeds achtervolgen.

Volgens een andere versie was het geslacht van Geraard de Duivel zeer vroom en stond het hoog in aanzien door de vele giften aan kerken en kloosters.

Eén ding was zeker , zowel vader als zoon waren bruin van vel en zwart van haar ...
28.10.04
D
e provincie Oost-Vlaanderen wil dat het Rijksarchief in het Geraard de Duivelsteen blijft en uitbreidt naar het gebouw van de Nationale Bank. De provincie reageert hiermee op de plannen van de Regie der Gebouwen om het Rijksarchief te verhuizen en het Geraard de Duivelsteen eventueel zelfs te verkopen.
Het rijksarchief vond er in 1904 een onderkomen.
De Regie der Gebouwen wil het Rijksarchief in 2006 verhuizen naar de Kouterpoort aan de Ketelvest. De provincieraad stelt nu een alternatief voor: een uitbreiding van de huidige site met het gebouw van de Nationale Bank. De provincie zal deze piste voorleggen aan de bevoegde minister en de Rijksarchivaris. (Bron: Gazet van Antwerpen)
Marc Sleen gebruikte het kasteel in zijn album "De Hoed van Geeraard de duivel.