Wannekensaard was de oorspronkelijke naam voor het Groot Kanonplein, gelegen tussen de Lange Munt en de Vrijdagmarkt, met natuurlijk een groot kanon ...
 
Gildehuizen Korenmeters en Vrije Schippers De Acht Zaligheden Belfort De Gekroonde Hoofden Gildehuis van de metsers Jacob Van Artevelde Patershol Het Spijker Sint Niklaaskerk Het toreken Patershol
 
 
Graslei Gravensteen Kleine Spijker Patershol St-Michielsbrug St-Veerleplein Leie Penshuisjes - Groot Vleeshuis
Website gesponsord door Reiscafé Mosquito Coast - Hoogpoort 28 - 9000 Gent
 
Webdesign door Adix - Foto's ® Adix
 W'hehn dad in den duik moeten arrangeren, want 't mocht zekers nie geweten zijn

(we hebben dat in het geniep moeten regelen, want het mocht zeker niet bekend geraken)
Eerste upload : 24.02.2003
Laatste update : 13.06.2005

De Dulle Griet

De Dulle Griet is een oud kanon, een bombarde, daterend van ongeveer midden 15de eeuw (1430 ?).

Sinds oudsher spreekt men van de 'groten rooden duyvele'.

Het kanon werd in 1578 overgebracht van Oudenaarde naar Gent te samen met ander wapentuig. Het is niet zeker of de Gentenaars het gekregen of gestolen hebben... Een paar jaar terug claimde Oudenaarde zijn kanon terug. We hebben even vriendelijk geglimlacht.

Christoffel Van Huerne, kroniekschijver heeft hetvolgende opgetekend : ' Martius, den 8e es hier van Aldenaerde gebrocht een groot ijzeren geschut, den naem dragende van dulle Griete ofte den rooden Duyvele, mits tselve rood geschildert es; ende het wierdt gelost aen 'tCuupgat bij de Freermineuren'.
(De Potter,Gent VI, 178)

Het kanon meet 5,025 meter. De Dulle Griet is gewogen door de eigen stadsdiensten (IVAGO) en het gewicht is vandaag: 12.250 kg. In de loop van de eeuwen heeft ze maximaal een paar honderd kg verloren door roestwerking, zodanig dat haar maximale gewicht ooit 12.500kg moet zijn geweest!

Volgens berekeningen die samen met de leerstoel ballistiek van de Koninklijke Militaire School zijn uitgevoerd is het maximale projectielgewicht zo'n 295kg!

Je ziet 2 delen : de kamer en de loop, alsook de geklonken staven en hoepels die het kanon samenhouden (zoals een vat wijn).

Bij de laatste restauratie heeft men het kanon in de originele kleur geschilderd : osserood dus, maar ook heeft men de loop dichtgemaakt met een plastic plaat. Dat was écht nodig vanwege allerlei redenen : werd het kanon niet gebruikt als vuilbak, dan kropen de studenten als weddenschap er in, of lag er een zatlap in te slapen...

De Dulle Griet

Op de kamer zie je de wapens van Bourgondië, een Sint-Andrieskruis, en de vuurslag en -steen van de Orde van het Gulden Vlies, gesticht in 1430.

Ook op het Groot Kanonplein :

Nr 4 : Jimmy's : sandwicherie. Gezonde broodjes. Open tussen 09.00-18.00u . Zon gesloten. Eigen website.

Nr 6a : 't Kabouterke : jeugd- en kinderkleding.

Nr 9 : Bankautomaat waar je geld kunt tanken (of pinnen). Nogal laaaaaang aanschuiven op drukke dagen.


Er bestaan nog steden die een "Dulle Griet" hebben : kijk eens op deze website.