De mooiste kerk (als ze ooit volledig gerestaureerd zal zijn)
 
Gildehuizen Korenmeters en Vrije Schippers De acht zaligheden Belfort De gekroonde hoofden Gildehuis van de metsers Jacob van Artevelde Patershol Het Spijker Sint Niklaaskerk Het toreken Patershol
 
 
Graslei Gravensteen Kleine Spijker Patershol St-Michielsbrug St-Veerleplein Leie Penshuisjes
Website gesponsord door Reiscafé Mosquito Coast - Hoogpoort 28 - 9000 Gent
 
Webdesign door Adix - Foto's ® Adix

Gooi je hoofd eens achteruit en kijk omhoog naar de top van de toren. De reusachtige beelden spreken tot de verbeelding.

Ze meten 1.5 meter en bestaan uit 2 delen : de kop weegt 800 kg en de romp 950 kg (samen 1.750 kg).

Ze kijken met grote, bolle ogen over de stad. Zijn het beschermheiligen ? Of engelen ? Vooral die raadselachtige glimlach en die vreemde houding van de handen geven een religieus gevoel. Niemand weet het precies.

Feit is, dat de beelden enig zijn in ons land.

Toen men in 1960 de toren restaureerde, ontdekte men sporen van 12 grote beelden (3 aan ieder zijde van de vierenstoren) en verscheidene andere, kleinere beelden op de zijtorentjes.
De grootsten dateren waarschijnlijk uit 1405.

Op het middenpaneel van het Lam Gods (1430) is de Sint-Niklaaskerk te zien en bemerkt men die beelden.

Aan de hand van deze gegevens en nog een teruggevonden beeld in tamelijk goede toestand, werden de beelden door 3 kunstenaars gereconstrueerd.

Deze kerk was van de rijke kooplieden en van de gilden die aan de Korenmarkt en de haven aan Gras- en Korenlei hun activiteiten hadden. In de kerk hadden ze hun eigen kapel, vandaar de rijkdom aan kunstschatten.

Kant Emile Braunplein
Voorkant aan Korenmarkt
Vanop de St-Michielsbrug
De aangebouwde huizen(foto website Stad Gent)

In de 18de eeuw bouwde men huisjes en winkeltjes tegen de buitenmuren.

In de 19de eeuw werd de kerk als katoenweverij gebruikt.

Op het einde van de 19de eeuw was de kerk sterk vervallen en er volgden noodzakelijke restauraties. De huisjes tegen de kerk werden gesloopt (maar de kleine werkmanshuisjes aan de noordzijde van de kerk, werden weggenomen voor restauratiewerken, en worden in de toekomst teruggeplaatst).

De St-Niklaaskerk zou verdwenen zijn, als de Gentenaar Theo Lefévre, eerste minister in 1962, zich daar niet tegen verzet had.

"Wa heet hij veur zijne kloas ghad ?
(wat heeft hij als sinterklaasgeschek gekregen ?)

De Sint-Niklaaskerk (1200) is een uniek voorbeeld van Schelde-gothiek. Het westportaal in barok stijl is van 1681.


Altaar Sint-Niklaaskerk

Het altaar van de Sint-Niklaaskerk. Opvallend is het vele licht dat binnenvalt in de kerk.

Glasraam Sint-Niklaaskerk

Een mooi glasraam.

Gloazen petatten
(gekookte aardappelen die doorschijnend, hard en glazig zijn)

In de kerk hangt een schilderij van Olivier van Minjau met zijn vrouw en 31 kinderen, die allemaal in 1526 stierven aan de pest.

 

 

 

 

 

 

 

 


Luup zu nie te smossen !
(Mors toch zo niet !)

De Sint-Niklaaskerk staat op de Korenmarkt
Open:
dinsdag tot zondag
van 10.00 tot 17.00 uur,
maandag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrij toegankelijk behalve tijdens de erediensten


Eerste upload : 25.10.2002
Laatste update : 13.06.2005