De Waaistraat is het toponiem afgeleid van een Wi-heiligdom, opgericht door de Noormannen rond 879-881
WAAISTRAAT + EDWARD ANSEELEPLEIN
 
Gildehuizen Korenmeters en Vrije Schippers De Acht Zaligheden Belfort De Gekroonde Hoofden Gildehuis van de metsers Jacob Van Artevelde Patershol Het Spijker Sint Niklaaskerk Het toreken Patershol
 
 
Graslei Gravensteen Kleine Spijker Patershol St-Michielsbrug St-Veerleplein Leie Penshuisjes - Groot Vleeshuis
Website gesponsord door Reiscafé Mosquito Coast - Hoogpoort 28 - 9000 Gent
 
Webdesign door Adix - Foto's ® Adix
 


Goa van veur die vinster oas 't weerlucht

(ga van dat venster weg als het bliksemt)


Eerste upload : 26.06.2003
Laatste update : 11.06.2005

De rechterzijde van de Waaistraat is bebouwd met fraaie 18de eeuwse winkelhuizen.

Aan de linkerzijde van de straat, op de gevel van een recent kantoor-gebouw, is een gedenkplaat aangebracht, waar het geboortehuis van de bekende Gentenaar Lieven Bauwens heeft gestaan.

Als je méér wil weten over deze man. Bezoek dan onze pagina Lieven Bauwensplein.


Aansluitend op de Waaistraat, kom je op het Edward Anseeleplein.
Edward Anseele was een sociaal-democraat die in 1877, samen met Van Beveren en Bertrand, de Vlaamse Socialistische Partij oprichtte.

Op het Zuid staat er een standbeeld van Edward Anseele. Van Beveren kreeg ook een plein met zijn naam.
Ook hier staan enkele fraaie gebouwen. In de Middeleeuwen heette deze plek het Garenplaatske.

In 1534 stond hier een boom en een poel in het midden.

Tot 1930 was hier een plantsoentje. Het was een rustig groen plekje. Nu is het maar een troosteloze autoparking.
Hopelijk verandert dit ooit...

Sinds 1918 is het genoemd naar de grote socialistische voorman Edward Anseele (1856-1938).

In deze buurt was in de 18de eeuw een industriezone. Getuige zijn de nog oude fabrieksgebouwen langs de Leie.
Hier werd geboren
LIEVEN BAUWENS
de stichter der Gentsche
katoennijverheid
Eerste meier van Gent
1769-1822

Nog wat verder op het Anseelepleintje vind je de Raffinaderijstraat :

Nr 4 : De Fabriek : een sociaal resto met goedkope maaltijden. Open alle werkdagen van 11u30 tot 13u30.