naar de Baudelo-site naar het Belfort naar de Belfortstraat naar het Bisdomplein (Bisschoppelijk paleis) naar de Botermarkt (stadhuis) naar de Brabantdam, shoppingstraat naar de Burgstraat (De Gekroonde Hoofden) naar de Cataloniëstraat (Gildehuis van de metselaars) naar Campo Santo (kerkhof) naar het Edward Anseelepleintje en de Waaistraat naar het Emiel Braunplein naar het François Laurentplein naar het Geerard Duivelsteen naar het Gouden Leeuwplein (De Fonteyne, Novotel) naar de Graslei (mooiste straat) naar het Gravensteen naar de Groentenmarkt (Groot Vleeshuis) naar het Groot Vleeshuis