Landmeters—Experts

Bvba Matinee

Schuttershof 11

B - 2440 Geel

tel. :+32(0)475.493.664

Email: info@geo-matics.be

stedenbouwkundige opdrachten

 

· stedenbouwkundige inlichtingen

· stedenbouwkundig attest

· verkavelingen 

· stedenbouwkundige vergunningen voor technische werken of terreinaanlegwerken     


technische metingen:

 

· metingen bij infrastructuurwerken

· uitzetten van bouwwerken

· digitale afgeleverde metingen                                                                                               

Zaakvoerder: Jan Verbeeck

vastgoedopdrachten:

 

· Schattingen

· Plaatsbeschrijvingen

· beheer van vastgoed

· Vastgoedbemiddeling

 

juridische metingen:

 

· splitsing van percelen

· Muurovernames

· grensbepalingen