Ziektes


Ziektes komen veelvuldig voor in onze gewassen.Het is een utopie dat men groenten kan kweken zonder problemen te hebben.We zullen nu op beperkte schaal een paar ziektes en plagen bespreken.

Sla

Als slakroppen niet te dicht bij elkaar staan vallen de ziektes nogal mee.De schimmelziektes zijn onder andere de schimmelpluis(verotting van de plantenstengel),botritis(zwarte vlekken op de bladeren),sclerotinia of rattekeutelziekte(zwarte bolletjes op de stengel). Tegen al deze ziektes spuiten wij niet en toch hebben wij sla.Men moet echter wel rekenen op een uitval van ca.20%,doch dit kan men opvangen door iets meer te planten of te zaaien.
Verder hebben wij nog de bladluis.Dit is een heel vervelend insect en soms overvloedig aanwezig. Hiervoor spuiten wij met het natuurproduct "pyretrum"(dit is een concentraat van een soort afrikaanse madelief die de insecten doodt bij contact).Dit product is niet schadelijk voor de mens en men mag reeds drie dagen na gebruik zijn groenten terug eten.Toch wat langer wachten!!!
Het probleem met dit product is dat men meerdere malen moet spuiten.

Wortelen

De wortelen zijn onderhevig aan vooral de 'wortelvlieg'.Deze vlieg legt in mei eieren aan de wortelhals of in de nabnije omgeving.Hier komen dan witgele maden uit.Zij kruipen dan in de wortelen en maken gangen in het vruchtvlees.De wortelen zien er lelijk uit doch zijn nog bruikbaar na het wegsnijden van de wortelvlieg gangen.Men kan hier een middel in de grond mengen tijdens het zaaien. Hier ook de regel van meer te zaaien om genoeg te hebben(wegens uitval) Er zijn drie generaties van wortelvliegen:mei,juli en oktober.Ook de wortelen niet te lang in de tuin laten staan helpt ook.

Selder

De selder kent ook verscheidene ziekten,doch ook hier is een extra uitplanting voldoende om een uitval op te vangen.
We kennen de 'roestziekte','bladvekkenziekte' en 'seldervlieg'.
De seldervlieg komt vooral vooral voor op knolselder in dit in de wortel.
In bleekselder is dit veel minder ,maar hier kennen wij de roestziekte en bladvlekkenziekte.Deze beide ziekten zijn funest voor onze oogst,doch de problemen kunnen vermeden worden als wij tijdig oogsten.Van de moment dat wij iets vaststellen zijn wij beter dat wij de selder uit doen en bv.invriezen.Het is beter zo te handelen dan met zwaar vergif gaan te spuiten!!

Radijzen

Een radijs is een groente die snel groeit en kent in feite weinig ziektes.
Wat zij wel kunnen krijgen zijn maaien en dan kan men ze werkelijk niet meer gebruiken.
Als men ze in een vroeg stadium oogst,dan zijn er weinig problemen over het algemeen.
Het is beter verschillende malen te zaaien dan veel in een keer.Zo heeft men dan steeds verse radijzen ter beschikking.

Bonen

We kennen spijtig genoeg ook verschillende ziektes in onze bonenfamilie.
De bonen worden reeds belaagd vanaf dat ze in de grond gelegd zijn.Dit wil zeggen dat de bonenvlieg haar eitjes legt dicht bij de omgeving van het zaad .
Wanneer de eitjes uitkomen beginnen de larven aan de kiemblaadjes te eten en dit onder de grond.
Dit heeft tot gevolg dat de bonen wanneer ze boven de grond komen niet meer kunnen groeien(dit noemen wij 'soldaatjes'
Ook hier weer hetzelfde liedje.Legt meer bonen zodat er nog voldoende overblijven om op te groeien.
Niet zaaien na spinazie en geen verse mest gebruiken zijn de beste maatregelen om dit probleem te vermijden.
Verder kennen wij nog de 'zwarte bonenluis',dewelke optreedt als het gewas reeds serieus aan het groeien is.
De luizen zitten rond de stammetjes en verhinderen de sapstroom naar de bonen.Gevolg is een verminderde groei.Men kan dit wederom gemakkelijk bestrijden met 'pyrithrum'
Als we een nat jaar hebben dan kan er ook 'grijsrot' of 'botrytis'ontstaan.Dit zijn grijze vlekken op de bonen en zijn schimmels die rotte plekken op het gewas veroorzaken.Hier is weinig aan te doen.De stokbonen zijn minder onderhevig aangezien zij veel beter opdrogen.