Germain Lietaer

Contact information

Home and work address:†††††† Gloriantlaan 4, 3060 Bertem (Belgium)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tel. 016/488859 Ė e-mail: germain.lietaer@kuleuven.be

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Curriculum vitae. 1

Onderwijsverantwoordelijkheden/Teaching responsabilities. 2 (until 2004)

Research interests. 2

Publications. 2

Edition of books. 2

Articles and chapters. 3

Instruments. 3

Helping and hindering processes. 4

Client-centered/experiential therapy concepts. 5

History and overviews. 8

Microprocesses. 10

Psychotherapy integration; comparative research. 11

Session transcripts of C. Rogers. 13

(Co-)Director of former Doctoral dissertations. 13

Curriculum vitae

Born: March 25, 1939; married, three children

Licentiate in psychology: 1962 (Catholic. Univ. Leuven)

Ph.D. in psychology: 1966 (Promotor: Prof. Dr. J. R. Nuttin)

Postgraduate training program in client-centered psychotherapy: 1966-1968 (supervisor: Prof. Dr. J. Rombauts)

First Laureate of Travel Grant Competition 1967

Postdoctoral fellow of the Center for Studies of the Person, La Jolla, CA: 1969-1970 (supervisor: Dr. C. R. Rogers)

Research fellow of the Belgian Fund for Scientific Research: 1970-1976

Full Professor, Catholic University of Leuven: 1976-2004

Director Postgraduate training program in client-centered/experiential psychotherapy, Catholic University of Leuven: 1980-1997

Organizer of first International Conference on Client-centered and Experiential Psychotherapy, Leuven, September 1988

Chair World Association for Person-centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC): 2000-2003

Onderwijsverantwoordelijkheden/Teaching responsabilities (until 2004)

master programme (until 2004)

Principes van cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie (PA78)

Gevalsstudie en practicum cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie (PB02; cotitularis)

Practicum psychologische consultatie: a) opbouwen van de relatie (PA91)

Practicum klinische vaardigheden, deel 2: groepstherapie (PA92)

Vraagstukken psychotherapeutische methoden: volwassenen (PB01)

Seminarie psychotherapie (PB48; cotitularis)

 

post-master specialization in psychotherapy (until 2004)

Seminarie theorie cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie (PB86; cotitularis)

Seminarie technieken cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie (PB93; cotitularis)

Seminarie voor psychotherapeutische methoden (PC49; cotitularis)

Research interests

Publications

Edition of books

-       Lietaer, G., van Praag, Ph. H., & Swildens, J. C. A. G. (Eds.). (1984). Client-centered therapie in beweging [Client-centered therapy moving on]. Leuven: Acco.

-       Van Balen, R., Leijssen, M., & Lietaer, G. (1986). Droom en werkelijkheid in client-centered psychotherapie [Dream and reality in client-centered therapy]. Leuven/Amersfoort: Acco.

-       Vertommen, H., Cluckers, G., & Lietaer, G. (Eds.). (1989). De relatie in therapie [The relationship in therapy]. Leuven: Universitaire Pers.

-       Lietaer, G., Rombauts, J., & Van Balen, R. (Eds.). (1990). Client-centered and experiential psychotherapy in the nineties. Leuven: Leuven University Press (available through: university.press@upers.kuleuven.be).

-       Swildens, J. C. A. G., de Haas, O. P., Lietaer, G., & Van Balen, R. (Eds.). (1991). Leerboek gesprekstherapie. De cliŽntgerichte benadering [Textbook of dialogual psychotherapy. The client-centered orientation]. Amersfoort/Leuven: Acco.

-       Sachse, R., Lietaer, G., & Stiles, W. (Eds.). (1992). Neue Handlungskonzepte der Klientenzentrierten Psychotherapie [New intervention concepts in client-centered psychotherapy]. Heidelberg, Germany: Asanger.

-       Lietaer, G., & Van Kalmthout, M. (1995). Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiŽntiŽle procesbevordering. [The practice of client-centered/experiential psychotherapy. Psychopathology and experiential process facilitation]. Utrecht: De Tijdstroom.

-       Greenberg, L. S., Watson, J., & Lietaer, G. (1998). Handbook of experiential psychotherapy. New York: Guilford.

-       Trijsburg, W., Colijn, S., Lietaer, G., & Collumbien, E. (1998-2005). Handboek integratieve psychotherapie [Handbook of integrative psychotherapy]. (3 Vols). Utrecht: de Tijdstroom.

-       Lietaer, G., Vanaerschot, G., Snijders, H., & Takens, R.J. (Red.).(2008). Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering [Handbook of dialogual psychotherapy.The person-centered/experiential approach].Utrecht: De Tijdstroom.

Articles and chapters

Co-authors who are first author, are indicated with an asterix

Research instruments

-       (1974). Nederlandstalige revisie van Barrett-Lennard's Relationship Inventory: een faktoranalytische benadering van de student-ouderrelatie. [Dutch revision of Barrett-Lennard's Relationship Inventory: a factor analytic approach to the student-parent relationship] Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 29, 191-212.

-       (1976). Nederlandstalige aanpassing van Barrett-Lennard's Relationship Inventory voor individueel-therapeutische relaties [Dutch adaptation of Barrett-Lennard's Relationship Inventory for individual therapeutic relations]. Psychologica Belgica, 17, 73-94.

-       (1983). On the lack of convergence between client and therapist perception of therapeutic conditions: methodological and clinical reflections. In W. R. Minsel, & W. Herff (Eds.), Research on psychotherapeutic approaches. (Proceedings of the 1st European Conference on Psychotherapy Research, Trier 1981. Vol. 2). (pp. 125-135). Frankfurt a/M, Bern: Peter Lang.

-       met Neirinck, M. (1984). Veranderingsprocessen in client-centered/experiŽntiŽle psychotherapie. Een empirische bijdrage. [Change processes in client-centered/experiential psychotherapy. An empirical contribution]. In G. Lietaer, Ph. H. van Praag, & J. C. A. G. Swildens (Eds.), Client-centered psychotherapie in beweging (pp. 245-271). Leuven: Acco.

-       met Dierick, P., & Neirinck, M. (1985). Inhoud en proces in experiŽntiŽle psychotherapie. Een empirische exploratie [Content and process in experiential psychotherapy. An empirical exploration]. Psychologica Belgica, 25, 127-147.

-       met Neirinck, M. (1985). Niet-helpende en storende processen in experiŽntiŽle psychotherapie. Een analyse van postsessie-commentaren. [Non-helping and hindering processes in experiential psychotherapy. Analysis of post-session comments.] Tijdschrift voor Psychiatrie, 27, 253-271.

-       (1989). De werkrelatie in client-centered psychotherapie: bedenkingen bij bevindingen uit een vragenlijstonderzoek [The working alliance in client-centered psychotherapy: reflections on post-session questionnaire data]. In H. Vertommen, G. Cluckers, & G. Lietaer (Eds.), De relatie in therapie (pp. 207-235). Leuven: Universitaire Pers.

-       met Dierick, P. (1994). Een onderzoekslijst voor de werkwijze van de therapeut: de GIS-V. [A questionnaire for group therapist interventions]. In T.J.C. Berk e.a. (Eds.), Handboek groepstherapie (pp. W8.1-19). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

-       with Leijssen, M., Vanaerschot, G., & Gundrum, M. (1995). Handleiding bij een categorieŽnsysteem voor therapeutinterventies. Nederlandstalige herwerking van het Hill Counselor Verbal Response Category System [Manual of Category System for Therapist Responses]. Unpublished brochure, Leuven: Centrum voor client-centered therapie en counseling.

-       met *Stinckens, N., & Leijssen, M. (1999). Handleiding Informatieverwerkingsschaal. Nederlandstalige herwerking van Toukmanians 'Levels of Client Perceptual Processing'-schaal. [Manual of Information Processing Scale. Dutch revision of Toukmanian's 'Levels of Client Perceptual Processing'-scale]. Leuven: Niet-gepubliceerde brochure, Centrum voor Client-centered Therapie en Counseling, K.U.Leuven.

-       met *Dierick, P. (2002). De Groeps Therapeutische Factoren Ė CliŽnt Vragenlijst (GTF-CV); psychometrische en klinische karakteristieken van het structuurmodel. [Client questionnaire of therapeutic factors in group psychotherapy: psychometric and clinical characteristics]. In T. J. C. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (Q6.1-70). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

-       with *Trijsburg, R. W., Colijn, S. J., Abrahamse, R. M., Joosten, S., & Duivenoorden, H. J. (2004). Construct validity of the Comprehensive Psychotherapeutic Interventions Rating Scale (CPIRS).† Psychotherapy Research, 14, 346-366.

-       met *Dierick, P. (2012). CliŽntperceptie van storende factoren in groepspsychotherapie en leergroepen. Een vragenlijstonderzoek ††††[Client perception of hindering factors in group psychotherapy and growth groups. Construction of a questionnaire]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38(2), 104-124.

-      (2013). Overzicht Nederlandstalige meetinstrumenten voor procesonderzoek in de psychotherapie. Bijdragen uit cliŽntgericht-experiŽntiŽle hoek [Survey of Dutch measurement instruments for process research in psychotherapy. Contributions from a client-centered/experiential corner]. Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 51 (3), 268-277.

††††† Helping and hindering processes

-       met Neirinck, M. (1989). Helfende Prozesse in der klientenzentrierten/experientiellen Psychotherapie: Ihre Wahrnehmung durch Klient und Therapeut. In M. Behr, F. Petermann, W. M. Pfeiffer, & C. Seewald (Eds.), Jahrbuch fŁr personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie. Band 1 (pp. 131-151). Salzburg: Otto MŁller Verlag.

-       with *Dierick, P. (1990). Member and therapist perceptions of helping processes in growth groups and group psychotherapy: Comments on a category system. In G. Lietaer, J. Rombauts, & R. Van Balen (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the nineties (pp. 741-770). Leuven: Leuven University press.

-       met Neirinck, M. (1990). Nicht-hilfreiche und stŲrende Prozesse in der erlebnisorientierten Psychotherapie. In M. Behr, U. Esser, F. Petermann, & W. M. Pfeiffer (Eds.), Jahrbuch fŁr personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie. Band 2 (pp. 89-112). Salzburg: Otto MŁller Verlag.

-       (1992). Helping and hindering processes in client-centered/experiential psychotherapy: A content analysis of client and therapist post-session perceptions. In S. G. Toukmanian & D. L. Rennie (Eds.), Psychotherapy process research (pp. 134-162). Newbury Park, CA.: Sage.

-       met *Dierick, P. (1992). Therapeutische Faktoren in der Gruppentherapie und in Entwicklungsgruppen. In M. Behr, U. Esser, F. Petermann, W. M. Pfeiffer, & R. Tausch (Eds.), Personzentrierte Psychologie und Psychotherapie. Jahrbuch 1992 (pp. 38-54). KŲln: GwG-Verlag.

-       met *Monard, C., & Vansteenwegen, A. (2001). Huiswerkopdrachten in partnerrelatie-therapie: een empirische exploratie. [Homework tasks in couples therapy: an empirical exploration]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27, 421-440.

-       with *Lemmens, G., Wauters, S., Heireman, M., Eisler, I. & Sabbe, B. (2003). Beneficial factors in family discussion groups of a psychiatric day clinic: perceptions by the therapeutic team and the families of the therapeutic process. Journal of family therapy, 25(1), 41-63.

-       with *Lemmens, G., Verdegem, S., Heireman, M., Van Houdenhove, B., Sabbe, B., & Eisler, J. (2003).† Helpful events in family discussion groups with chronic-pain patients: A qualitative study of differences in perception between therapist/observers and patients/family members. †Families, Systems & Health, 21, 37-52.

-       met Dierick, P. (2003). CliŽntperceptie van gemeenschappelijke therapeutische factoren in diverse vormen van groepspsychotherapie [Client† perception of common therapeutic factors in different types of group psychotherapy]. †In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien, & G. Lietaer(Eds.), Handboek integratieve psychotherapie (pp. V.1.2.1-32). Utrecht: de† Tijdstroom.

-       with *Vanaerschot, G. (2007). Therapeutic ingredients in helping session episodes with observer-rated low and high empathic attunement: A content analysis of client and therapist postsession perceptions in three cases. Psychotherapy Research, 17, 329-342.

-       with *Dierick, P. (2008). Client perception of therapeutic factors in group psychotherapy and growth groups: An empirically-based hierarchical model.† International Journal of Group Psychotherapy, 58, 203-230.

-       met *Lemmens, G., Eisler, I., Dierick, P., & Demyttenaere, K. (2009).† Therapeutic factors in a systemic multi-family group treatment for major depression: patientsí and partnersí perspectives. Journal of family therapy,31, 250-269.

-       with *Vanaerschot, G. (2010).†Client and therapist postsession perceptions of therapeutic ingredients in helping episodes. A study on three cases. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 9(3), 205-219.

-       with Lasuy, C.(2010). Client and therapist pre-session feelings and expectations in client-centered/experiential psychotherapy. A retrospective study. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 9(4), 320-335.

-       with Dierick, P. (2015). Client perception of hindering factors in group psychotherapy and growth groups: No growth without pain? An empirical exploration. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 14(1), 62-82.

Client-centered/experiential therapy concepts

-       (1980). Goals of personal therapy for trainees, considered from a client-centered or existential viewpoint. In W. De Moor & H. R. Wijngaarden (Eds.), Psychotherapy: Research and training. Proceedings of the XIth International Congress of Psycho≠therapy (pp. 305-308). Amsterdam: Elsevier/North‑Holland Biomedical Press.

-       (1981). Client-centered groepstherapie: grondhoudingen en interventies van de thera≠peut [Client-centered group psychotherapy: basic attitudes and interventions]. Leren en leven met groepen, 13, 2200-1 tot 2200-36.

-       (1984). Unconditional positive regard: A controversial basic attitude in client-centered therapy. In R. F. Levant, & J. M. Shlien (Eds.), Client-centered therapy and the person-centered approach: New directions in theory, research and practice (pp. 41-58). New York: Praeger.

-       met Vertommen, H. (1986). Een client-centered intakegesprek: commentaar en wedercommentaar [A client-centered intake interview: comments and comments in return]. In R. Van Balen, M. Leijssen, & G. Lietaer (Eds.), Droom en werkelijkheid in client-centered psychotherapie (pp. 127-150). Leuven: Acco.

-       (1988). Bedingungsloses Akzeptieren: Eine umstrittene Grundhaltung in der Klientenzentrierten Psychotherapie. GwG Zeitschrift, 19, No. 73, 53-60. (Also in: Brennpunkt, 1990, No. 45, 27-97).

-       (1991). Authenticiteit en onvoorwaardelijke positieve gezindheid [Genuineness and unconditional positive regard]. In J. C. A. G. Swildens, O. de Haas, G. Lietaer, & R. Van Balen (Eds.), Leerboek gesprekstherapie. De cliŽntgerichte benadering (pp. 27-64). Utrecht: de Tijdstroom.

-       (1991). La autenticidad del terapeuta: congruencia y transparencia. Revista de Psicoterapia, 2(5), 41-61.

-       (1992). Die Authentizitšt des Therapeuten [The authenticity of the therapist]. In R. Stipsits & R. Hutterer (Eds.), Perspektiven Rogerianischer Psychotherapie (pp. 92-116). Wien: WUV-Universitštsverlag.

-       (1992). Von nicht-direktiv zum erfahrungsorientiert: Ueber die zentrale Bedeutung eines Kern-konzepts [From non-directive to experiential: On the core meaning of a nuclear concept]. In R. Sachse, G. Lietaer, & W. Stiles (Eds.). (1992). Neue Handlungskonzepte der Klientenzentrierten Psychotherapie (pp. 11-21). Heidelberg, Germany: Asanger.

-       (1993). Authenticity, congruence and transparency. In D. Brazier (Ed.), Beyond Carl Rogers: Towards a psychotherapy for the twenty-first century (pp. 17-46). London: Constable.

-       met Dierick, P. (1993). CliŽntgerichte groepspsychotherapie. [Client-centered group psychotherapy] In P. J. Jongerius & J. C. B. Eykman (Eds.), Praktijkboek groepspsychotherapie (pp. 117-130). Utrecht: de Tijdstroom.

-       (1994). L'accettazione positiva incondizionata: una condizione di base controversa nella terapia centrata-sul-cliente. De Persona a Persona. Revista di Studi Rogersiani, 2(1), 9-30.

-       (1997). Autenticidad, congruencia y transparencia. In D. Brazier (Ed.), MŠs allŠ de Carl Rogers (pp. 25-46). Bilbao: Desclťe De Brouwer.

-       (1998). From non-directive to experiential: A paradigm unfolding. In B. Thorne & E. Lambers (Eds.), Person-centred therapy: A European perspective (pp. 62-72). London: Sage.

-       with van Kessel, W. (1998). Interpersonal processes. In L. Greenberg, J. Watson, & G. Lietaer (Eds.), Handbook of experiential psychotherapy (pp. 155-177). New York: Guilford.

-       (1999). Een facelift voor het cliŽntgericht-experiŽntieel paradigma. [A face lift for the client-centered/experiential paradigm]. Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 37(2), 108-114.

-       (1999). De la non-directivitť ŗ l'expťrientiel: l'ťvolution d'un paradigme. Mouvance Rogťrienne, 16, 2-13.

-       met *Wollants, G. (2000). De existentiŽle dimensie. De betekenis van het existentieel-fenomenologisch gedachtengoed voor de psychotherapeutische praktijk. [The existential dimension. The importance of the existential-phenomenological body of knowledge for therapeutic practice]. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien, & G. Lietaer (Red.), Handboek Integratieve Psychotherapie (pp. II.4.1-32). Utrecht: de Tijdstroom.

-       (2001). Being genuine as a therapist: congruence and transparency. In G. Wyatt (Ed.), Rogersí therapeutic conditions: Evolution, theory and practice. Vol. 1 Congruence (pp. 36-54). Ross-on-Wye: PCCS Books.

-       (2001). Unconditional acceptance and positive regard. In J. D. Bozarth & P. Wilkins (Eds.), Rogers' therapeutic conditions: Evolution, theory and practice. Vol. 3. Unconditional positive regard (pp. 88-108). Ross-on-Wye, UK: PCCS Books.

-       met *Stinckens, N. (2001). De gewetensfunctie en de innerlijke criticus in het oeuvre van Rogers. [The Superego and the inner critic in the works of Carl Rogers]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27(3), 187-216.

-       (2002). The united colors of person-centered and experiential psychotherapies. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 1(1&2), 4-13.

-       met *Stinckens, N., & Leijssen, M. (2002). Nieuwe klemtonen in de cliŽntgericht-experiŽntiŽle visie op de gewetensfunctie en de innerlijke criticus. [Recent views on the valuing process and the inner critic in client-centered/experiential psychotherapy]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 113-136.

-       met Keil, W. W. (2002). Klientenzentrierte Gruppenpsychotherapie. In W. W. Keil & G. Stumm (Eds.), Die vielen Gesichter der personzentrierten Psychotherapie (pp. 295-318). Wien/New York: Springer.

-       with *Stinckens, N., & Leijssen, M. (2002). The valuing process and the inner critic in the classic and current client-centered/experiential literature. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 1(1&2), 41-55.

-       (2003).† Echtheit.† In G. Stumm, J. Wiltschko, & W. W. Keil (Eds.), Grundbegriffe der Personzentrierten und Focusing-orientierten Psychotherapie und Beratung (pp. 79-82).† Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.

-       with *Takens, R. J. (2004).† (Guest Eds.).† Process differentiation and person-centered-ness. Introduction to the special† issue. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 2, 1-3.

-       with *Takens, J.R. (2004). Process-differentiation and person-centeredness: A contradiction? Person-centered & Experiential Psychotherapies, 3, 77-87.

-       met *Vanaerschot, G. (2008). Het beleven als centrale focus [Experiencing as central focus]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.), Handboek gesprekstherapie.† De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 29-48). Utrecht: De Tijdstroom.

-       (2008). Authenticiteit en aanvaarding: voedingsbodem van het therapeutische werk [Authenticity and acceptance: Feeding ground of therapeutic work]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 48- 79). Utrecht: De Tijdstroom.

-       met *Vanaerschot, G. (2008). Persoonlijkheidstheorie en theorie van persoonlijkheidsverandering. Deel 1. De visie van Rogers [Personality theory and theory of personality change. Part 1. The view of Rogers]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.),† Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 121-138).† Utrecht: De Tijdstroom.

-       met *Vanaerschot, G. (2008). Persoonlijkheidstheorie en theorie van persoonlijkheidsverandering. Deel 2. De visie van Gendlin [Personality theory and theory of personality change. Part 2. The view of Gendlin]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.),† Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 139-159). Utrecht: De Tijdstroom.

-       met Vanaerschot, G. (2008). Persoonlijkheidstheorie en theorie van persoonlijkheidsverandering. Deel 3. De visie van Greenberg; empirisch onderzoek en algemeen besluit [Personality theory and theory of personality change. Part 3. The view of Green berg; empirical research and general conclusion]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.),† Handboek† gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 161-177). Utrecht: De Tijdstroom.

-       met *Vanaerschot, G., & Gundrum, M. (2008). Interactioneel proceswerk [Interactional process work]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders,† & R.J. Takens (Red.),† Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 205-231). Utrecht: De Tijdstroom.

-       met *Snijders, H. (2008). CliŽntgericht-experiŽntiŽle groepspsychotherapie in interactioneel perspectief [Client-centered/experiential group psychotherapy in interactional perspective]. In G.† Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders,† & R.J. Takens (Red.),† Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 503-526). Utrecht: De Tijdstroom.

-       (2009). Presentatie van het ĎHandboek gesprekstherapieí op het congres ĎSecond lifeí op 7 en 8 november 2008† [Presentation of the new  Dutch ĎHandbook of person-centered/experiential psychotherapyí]. Tijdschrift  CliŽntgerichte Psychotherapie, 47(2), 148-151.

-       met Depestele, F, & Roelens, L. (2009). Forumartikel: Spiritualiteit in cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie: commentaren naar aanleiding van een e-maildiscussie [Forum article: Spirituality in client-centered/experiential psychotherapy. Comments on the occasion of an e-mail discussion].† Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 47(4), 310- 317.

-       mit *Snijders, H. (2014). Gruppenpsychotherapie: eine Beschreibung von Prozessen und Interventionen in Phasen [Group†psychotherapy: A description of processes and interventions in phases]. In G. Stumm & W.W. Keil (Eds.), Praxis der Personzentrierten Psychotherapie (pp. 187-199). Wien: Springer.

-       (2014). Los colores unidos de las psicoterapias centrada en la persona y experiencial [The united colours of person-centered and experiential psychotherapy]. In A.S. Segrera, J.H.D. Cornelius-White, M. Behr, & S. Lombardi (Eds.), ConsultorŪas y psicoterapias centradas en la persona y experienciales. Fundamentos, perspectivas y aplicationes (pp. 69-81). Buenos Aires: Gran Aldes Editores.

-       with Dierick, P. (2015) (Guest editors). Introduction to the special issue on person-centered/experiential group psychotherapy and growth groups. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 14(1), 1-2.

-       (2016). Identity aspects of the person-centred/experiential psychotherapy family. In C. Lago & D. Charura (Eds.), The Person-centred counselling and psychotherapy handbook: Origins, developments and current applications. Maidenhead, U.K.: Open University/McGraw-Hill.

History and overviews

-       (1971). De opvattingen van Carl Rogers over wetenschappelijk onderzoek [Carl Rogers' view on scientific research]. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 26, 233-250.

-       with Gendlin, E.T. (1983). On client-centered and experiential psychotherapy: An interview with Eugene Gendlin. In W. R. Minsel, & W. Herff (Eds.), Research on psychotherapeutic approaches. (Proceedings of the 1st European Conference on Psychotherapy Research, Trier 1981. Vol. 2.). (pp. 77-104). Frankfurt a/M., Bern: Peter Lang.

-       (1988). The client-centered/experiential/person-centered approach 1950-1987: Bibliographical survey. (Brochure, 250 pp.). Centrum voor cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie, K.U.Leuven.

-       con Gendlin, E. T. (1988). Entrevista con Eugene Gendlin: Psicoterapia centrada en el cliente y experiencial. Revista de Psiquiatria y Psycologia Humanista, No. 23-24, 141-162.

-       (1989). Proposals for the future of client-centered and experiential psychotherapy. Person-centered Review, 4, 15-20. [Also in: The Japanese Journal of Humanistic Psychology, 1988, no. 6, 91-93]

-       (1990). The client-centered approach after the Wisconsin project: A personal view on its evolution. In G. Lietaer, J. Rombauts, & R. Van Balen (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the nineties (pp. 19-46). Leuven: Leuven University Press.

-       (1994). CliŽntgerichte psychotherapie in de Lage Landen: het voorbije en het komende decennium [Client-centered psychotherapy in de Low Countries: the past and coming decennium]. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(2), 6-12.

-       with *Greenberg, L. S., & Elliott, R. (1994). Research on experiential psychotherapies. In A. E. Bergin & S. Garfield (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavior change (4th. ed., pp. 509-539). New York: Wiley.

-       met Leijssen, M. (1997). CliŽntgerichte psychotherapie [Client-centered psychotherapy]. In W. Vandereycken, C. A. L. Hoogduin, & P. M. G. Emmelkamp (Eds.), Handboek psychopathologie (pp. 124-137). Deventer: Van Loghum Slaterus.

-       (1998). La evolucion historica del paradigma de Carl Rogers y la terapia centrada en el cliente: de la actitud no-directiva a la actitud experiential. Revista de Psicoterapia, 8, nr. 32, 23-35.

-       with *Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (1998). Experiential therapy. Identity and challenges. In L. Greenberg, J. Watson, & G. Lietaer (Eds.), Handbook of experiential psychotherapy (pp. 451-466). New York: Guilford.

-       with *Watson, J. C., & Greenberg, L. S. (1998). The experiential paradigm unfolding. Relationship and experiencing in therapy. In L. Greenberg, J. Watson, & G. Lietaer (Eds.), Handbook of experiential psychotherapy (pp. 3-27). New York: Guilford.

-       met Anzion, P. (1999). G. Lietaer over de opleiding cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie. [Interview with G. Lietaer on training in client-centered/experiential psychotherapy]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 179-190.

-       (2001). Client-centered/experiential psychotherapy and counseling. Bibliographical surveys 1988-1990, 1991-1993, 1994-1996, 1997-1999. WORD document (4 brochures of 120 pp. each), available through germain.lietaer@kuleuven.be. Centrum voor Clientgericht-experiŽntiŽle Psychotherapie en Counseling, K.U.Leuven.

-       (2002). The client-centered/experiential paradigm in psychotherapy: Development and identity. In J. C. Watson, R. N. Goldman, & M. Warner (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the 21st century: Advances in theory, research and practice (pp. 1-15). Ross-on-Wye, UK: PCCS Books.

-       (2002). Sixty years of client-centered/experiential psychotherapy and counseling: Bibliographical survey of books 1940-2000. Journal of Humanistic Psychology, 42(2), 97-131.

-       with *Page, R. C., & Weiss, J. F. (2002). Humanistic group psychotherapy. In D. J. Cain & J. Seeman (Eds.), Humanistic psychotherapies. Handbook of research and practice (pp. 339-368). Washington, D.C.: APA.

-       (2003). De empirische ondersteuning van experiŽntieel-humanistische psychotherapieŽn: stand van zaken en taken voor de toekomst. †[The empirical support of experiential-humanistic psychotherapies: State of the art and tasks for the future.]† Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 4(1), 4-25.

-       with *Greenberg, L., Elliott, R. (2003). Humanistic-experiential psychotherapy. In G. Stricker & T. Widiger (Eds.), Handbook of psychology. Vol. 8. Clinical Psychology (pp. 301-326). Hoboken, N.J.: Wiley.

-       mit *Leijssen, M. (2003).† Portršts: Germain Lietaer.† In G. Stumm, J. Wiltschko, & W. W. Keil (Eds.), Grundbegriffe der Personzentrierten und Focusing-orientierten Psychotherapie und Beratung (pp 364-366).† Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.

-       with *Elliott, R., & Greenberg, L. S. (2004).† Research on experiential psychotherapies.† In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield's Handbook of psychotherapy and behavior change (5th ed., pp. 493-540).† New York: Wiley.

-       (2004). Het legaat van† Carl Rogers.† [The legacy of Carl Rogers.] †Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, nr. 6, 22-24

-       (2005). CliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie/Psychothťrapie expťrientielle et centrťť sur le client. In Advies van de Hoge Gezondheidsraad. PsychotherapieŽn: definities, praktijk, erkenningsvoorwaarden (pp. 79-85). Rapport ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

-       mit *Behr, M., & Schmid, P.(2005). Die neue Internationalisierung des Personzentrierten Ansatzes Ė acht Jahre Weltverband und der Weltkongress 2006 in Deutschland. Gespršchspsychotherapie und† Personzentrierte Beratung, 36 (2), 125-128.

-       mit Reinsch, U. (2007). Im Dialog mit anderen Paradigmen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Personzentrierten Ansatzes [In dialogue with other paradigms: Past, present and future of the person-centered approach]. †Gespršchspsychotherapie und Personzentrierte Beratung, 38(1), 5-6.

-       (2008). Das klientenzentrierte/experienzielle Paradigma der Psychotherapie im 21. Jahrhundert [The client-centered/experiential psychotherapy paradigm in the 21st century]. In M. Tuczai, G. Stumm, D. Kimbacher, & N. Nemeskeri (Eds.), Offenheit & Vielfalt. Personzentrierte Psychotherapie: Grundlagen, Ansštze, Anwendungen (pp. 17-43). Wien: Verlag Krammer.

-       (2008). Contouren van het cliŽntgericht-experiŽntiŽle paradigma [Contours of the client-centered/experiential paradigm]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.), Handboek gesprekstherapie.† De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 11-24). Utrecht: De Tijdstroom.

-       (2008). Epiloog: taken voor de toekomst [Epilogue: tasks for the future]. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders,† & R.J. Takens (Red.),† Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiŽntiŽle benadering (pp. 269-286). Utrecht: De Tijdstroom.

-       met Allemeersch, B., & Colin, W. (2009).† Interview Germain Lietaer.† Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 47(2), 89-98.

-       (2009). Person-centered and experiential psychotherapy and counseling: Biblioghaphy of BOOKS 2000-2009.See website WAPCEPC: www.pce-world.org and  VVCEPC: www.vvcepc.be (24 pp.)

-       with *Watson, J.C., & Greenberg, L.S. (2010). Relating process to outcome in person-centered and experiential psychotherapies: The role of the relationship  conditions and clientsí experiencing. In M. Cooper, J.C. Watson, & D. HŲlldampf (Eds.), Person-centered and experiential psychotherapies work. A review of the research on counseling, psychotherapy and related practices (pp. 132-163). Ross-on-Wye, UK: PCCS Books.

-       (2010). Person-centered and experiential psychotherapy and counseling: Bibliography of BOOKS 2000-2010. Website WAPCEPC: www.pce-world.org en†VVCEPC: www.vvcepc.be (24 pp.)

-       with Wilkins, P., & Haugh, Sh. (2012). Client-centered/experiential psychotherapy and counseling. Bibliographical survey of ENGLISH publications† 2000-2011. Website WAPCEPC: www.pce-world.org (143 pp.)

-       (2012). Hechten en loslaten: een toepassing op het cliŽntgericht-experiŽntiŽle gedachtegoed [Holding and letting go: an application on the client-centered/experiential body of knowledge]. Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie 50(3), 217-225.

-       with *Greenberg, L., Elliott, R., & Watson, J. (2013).† The Humanistic-experiential approach.† In G. Stricker & T.A. Widiger (Eds.), Handbook of psychology. Vol.8. Clinical Psychology (second edition, pp. 320-344). Hoboken, N.J.: Wiley.

-       (2013). Klientenzentrierte-Experienzielle Psychotherapie in Flandern [Client-centered/experiential psychotherapy in Flanders]. Gespršchspsychotherapie und Personzentrierte Beratung, 44(2), 101-105.

-       (2014). Mijn leven als procesonderzoeker in de cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie: een lach en een traan [My life as a process researcher in client-centered/experiential psychotherapy: joy and tears]. Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 52(1), 49-62.

-       met *Takens, R.J. (2014). CliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie en counseling: Bibliografisch overzicht van NEDERLANDSTALIGE publicaties 2000-2013 [Client-centered/experiential psychotherapy and counseling: Bibliographical survey of DUTCH publications 2000-2013]. Website VVCEPC: www.vvcepc.be (onder Literatuur)

-       (2016). CliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie in Vlaanderen, met een knipoog naar Mia Leijssen [Client-centered/experiential psychotherapy in Flanders - with a wink at Mia Leijssen]. Tijdschrift Persoonsgerichte ExperiŽntiŽle Psychotherapie, 54(1), 3-12.

-       (2016). The research tradition in person-centered/experiential psychotherapy and counseling: A bibliographical survey 1940-2015. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 14(1), 95-125.

Microprocesses

-       met *Vanaerschot, G. (1995). Onderzoek in de psychotherapie: een zaak voor academici? [Research in psychotherapy: a matter for academic researchers only?]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(6), 527-533.

-       with *Leijssen, M., Stevens, I., & Wels, G. (2000). Focusing training for stagnating clients: An analysis of four cases. In J. Marques-Teixeira, & S. Antunes (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy (pp. 207-224). Linda a Velha: Vale & Vale.

-       with *TimulŠk, L. (2001). Moments of empowerment: a qualitative analysis of positively experienced episodes in brief person-centred counselling. Counselling and Psychotherapy Research, 1(1), 62-73.

-       with *Stinckens, N., & Leijssen, M. (2002). The inner critic on the move: Analysis of the change process in a case of short-term client-centered/experiential therapy. Counselling and Psychotherapy Research, 2, 40-54.

-       with *Stinckens, N., & Leijssen, M. (2002). Working with the inner critic: Fighting 'the enemy' or keeping it company. In J. C. Watson, R. N. Goldman, & M. Warner (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the 21st century: Advances in theory, research and practice (pp. 145-426). Ross-on-Wye, UK: PCCS Books.

-       met *Stinckens, N. & Leijssen, M. (2004). Werken† met de innerlijke criticus: Een pleidooi voor een flexibele en procesdirectieve aanpak.† [Working with the inner critic: Plea in favor of a flexible and process-directive approach.]† Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 42, 165-184.

-       met *Michielsen, K., & Stinckens, N. (2012). Systematisch volgen van uitkomst en proces in cliŽntgerichte psychotherapie [Systematic monitoring of outcome and process in client-centered psychotherapy]. PsychoPraktijk, 5(4), 12-15.

-       with *Stinckens, N., & Leijssen, M. (2013). Working with the inner critic: Process features and pathways to change. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 12(1), 59-78.

-       with *Stinckens, N., & Leijssen, M. (2013). Working with the inner critic:† Therapeutic approach. Person-centered & Experiential Psychotherapies, 12(2), 141-156.

Psychotherapy integration; comparative research

-       (1979). De beleving van de relatie door kliŽnt en terapeut in client-centered en psychoanalytisch-georiŽnteerde terapie. Een empirische bijdrage [The relationship as experienced by client and therapist in client-centered and psychoanalytic psychotherapy. An empirical contribution]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 5, 141-160.

-       met Vansteenwegen, A. (1987). ExperiŽntiŽle partnertherapie: reflecties bij een therapeutische sessie met Linda en Lucas [Experiential couples therapy: comments on a session with Linda and Lucas]. Tijdschrift Klinische Psychologie, 17, 5-29.

-       (1995). Vergelijkend proces≠- en effectonderzoek in de psychotherapie: een pleidooi voor integratie? [Comparative process and outcome research: empirical evidence in favor of psychotherapy integration?]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(3), 194-206.

-       with Dierick, P. (1996). Client-centered group psychotherapy in dialogue with other orientations: commonality and specificity. In R. Hutterer, G. Pawlowsky, P. Schmid, & R. Stipsits (Eds;), Client-centered and experiential psychotherapy. A paradigm in motion (pp. 563-584). Frankfurt a/Main: Peter Lang.

-       met Dierick, P. (1998). Interventies van groepspsychotherapeuten. [Interventions of group psychotherapists]. In W. Trijsburg, S. Colijn, G. Lietaer, & E. Collumbien (Eds.), Handboek integratieve psychotherapie (pp. V1.1.1-19). Utrecht: de Tijdstroom.

-       met *Greenberg, L. (2002). Integratie van affect, gedrag en cognitie in psychotherapie. [Integration of affect, behavior and cognition in psychotherapy]. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien, & G. Lietaer (Eds.), Handboek integratieve psychotherapie (pp. II.6.1-34). Utrecht: De Tijdstroom. [Also in: S. Colijn, J. A. Snijders, & R. W. Trijsburg (2003). Leerboek integratieve psychotherapie (pp. 79-100). Utrecht: de Tijdstroom.]

-       met Van Broeck, N. (2003). Beroepsprofiel van de psychotherapeut in BelgiŽ/Profil professionnel du psychothťrapeute en Belgique. [Professional profile of the Belgian psychotherapist: A survey study]. Onderzoeksrapport ten behoeve van het Fed. Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Leuven, Centrum voor cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie en counseling.

-       met *Hendrickx, D. (2003).† Affirmatieve hulpverlening aan homoseksuele mannen† Enkele thema's.† [Gay affirmative therapy.† A few topics.]† Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 309-327.

-       met *Hendrickx, D. (2003). Heteroseksisme en geÔnternaliseerd heteroseksisme bij homo-seksuele mannen.† [Heterosexism and internalized heterosexism in gay men.]† Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 559-568.

-       met *Dierick, P. (2003).† CliŽntbeleving van therapeutische factoren in verschillende types en oriŽntaties groepstherapie: vergelijkend onderzoek.† [Client perception of therapeutic factors in different types and orientations of group therapy: A comparative research.]† In T. J. C. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (Q 3.1-60).† Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.

-       met Van Broeck, N., Dekeyser, M., & Igodt, P. (2004). De psychotherapeut (V/M) in BelgiŽ. Wie is zij, wat doet zij, wat drijft haar?† Psyche, 16(1), 12-14.

-       met† Vanneste, K. (2005). Interview integratieve psychotherapie. [Interview integrative psychotherapy] †Psycho-logos, 20 (1), 25-29

-       met Van Broeck, N., Dekeyser, M., & Stroobants, R.(2005). Profiel van de psychotherapeut in BelgiŽ. Deel 1. Sociodemografische kenmerken, opleiding en werkkader. [Profile of the Belgian psychotherapist.† Part 1.† Sociodemographic characteristics, training and working context]† †Tijdschrift† Klinische† Psychologie, 35 (1), 7-29

-       met Van Broeck, N., Dekeyser, M., Stroobants, R., & Trijsburg, W. (2005). Profiel van de psychotherapeut in BelgiŽ. Deel 2. Werkstijl, visies en attitudes ten aanzien van inhoudelijke aspecten van het beroep. [Profile of the Belgian psychotherapist.† Part 2.† Working style, views and attitudes in relation to professional issues] †Tijdschrift Klinische Psychologie, 35 (1), 30-49 (met Epiloog, pp. 69-72)

-       met Van Broeck, N., Dekeyser, M., Stroobants, R., & Trijsburg, W. (2005). Doelstellingen en interventies in de vier psychotherapeutische hoofdoriŽntaties: een vergelijkend onderzoek op basis van enquÍtegegevens van Belgische therapeuten. [Goals and interventions in the four main psychotherapeutic paradigms: A comparative study based on data from a survey research on Belgian psychotherapists] †Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie, 43 (3), 165-192

-       avec *Le Polain de Waroux, G., Baruffol, E., Van Broeck, N., & Dekeyser, M. (2005). Orientations et intťgration† des psychothťrapies en Belgique. [Orientation and psychotherapy integration in Belgium] †Bulletin de Psychologie, 58 (3), no. 477, 377-386

-       met *Colijn, S., Collumbien, E.C.A., & Trijsburg, R.W. (2005). Psychotherapie-integratie anno 2005: inventarisatie en perspectief.† [Psychotherapy integration anno 2005: inventarisation and perspective]† In R.W. Trijsburg, S. Colijn, E.C.A. Collumbien, & G. Lietaer (Red.), Handboek integratieve psychotherapie (Inventarisatie, pp. 1-11). Utrecht: De Tijdstroom

-       met *Trijsburg, R.W., Dekeyser, M., & Colijn, S. (2005).Psychotherapie-integratie in Nederland en Vlaanderen: bevindingen uit een enquÍte-onderzoek. [Psychotherapy integration in The Netherlands and Flanders: Findings from a survey research] †In R.W. Trijsburg, S. Colijn, E.C.A. Collumbien, & G. Lietaer (Red.), Handboek integratieve psychotherapie (I 1.1, pp. 1-25). Utrecht: De Tijdstroom.

-       avec *Van Broeck, N. (2006). Les soins psychologiques delivrťs par des non-mťdicins: Li bertť ou rťglementation? [Health care in non-medical hands: Freedom or regulations?] Psychiatrica Belgica, Nį 106/3, 134-141.

-       met *Collumbien, E. (2007). Herinneringen aan Wim Trijsburg. Wim Trijsburg als auteur en redacteur van het ĎHandboek integratieve psychotherapieí [Memories of Wim Trijsburg. Wim Trijsburg as author and editor of the ĎHandbook of integrative psychotherapyí]. Tijdschrift† voor Psychotherapie, 33, 443-447.

-       with *Van Broeck, N. (2008). Psychology and psychotherapy in health care. A review of legal regulations in 17 European countries. European Psychologist, 13(1), 53-63.

-       (2011). Boekbespreking [Book review] van : S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. BŲgels,† & W. Trijsburg (Red.). Leerboek psychotherapie (992 pp.). Utrecht: de Tijdstroom. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37, 132-134.

-       with *Van Broeck, N, & Stinckens, N. (2013). Counseling and psychotherapy in Belgium: Towards accessible and evidence-based mental healthcare. In R. Moodley, U.P. Gielen, & R. Wu (Eds.), Handbook of counseling and psychotherapy in an international context (pp. 261-270). New York/London:† Routledge/Taylor & Francis.

Session transcripts of C. Rogers

-       (1995). Carl Rogers' verbale interventies in 'On anger and hurt'. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse [Carl Rogers' responses in 'On anger and hurt'. A quantitative and qualitative analysis]. In G. Lietaer, & M. Van Kalmthout (Eds.), Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiŽntiŽle procesbevordering (pp. 69-91). Utrecht: De Tijdstroom.

-       met *Gundrum, M., Van Hees-Matthyssen, C., & Van Coillie, F. (1997). Carl Rogers' interventies in de 17de sessie met Miss Mun: commentaren uit cliŽntgerichte en psychoanalytische hoek [Carl Rogers' responses in the 17th session with Miss Mun: comments from a client-centered and psychoanalytic perspective]. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 35, 267-228.

-       with *Gundrum, M., & Van Hees-Matthyssen. (1999). Carl Rogers' responses in the 17th session with Miss Mun: comments from a process-experiential and psychoanalytic perspective. British Journal of Guidance & Counselling, 27(4), 462-482.

-       met *Missiaen, C., Wollants, G., & Gundrum, M. (2000). Gloria-Rogers onder experiŽntieel vergrootglas. [Gloria-Rogers under an experiential magnifying glass]. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 7(7), 19-42.

-       met *Wollants, G., Missiaen, C., & Gundrum, M. (2000). Gloria-Perls onder experiŽntieel vergrootglas. [Gloria-Perls under an experiential magnifying glass]. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 7(7), 47-76.

-       with Brodley, B. T. (2003). Carl Rogers in the therapy room: A listing of session transcripts and a survey of publications referring to† Rogers' sessions.† Person-centered and Experiential Psychotherapies, 2(4), 274-291.

-       (2004).† Carl Rogers' verbal responses in "On anger and hurt": Content analysis and clinical reflections. In R. Moodley, C. Lago, & A. Talahite (Eds.), Carl Rogers counsels a black client. Race and culture in person-centered counselling (pp. 52-70).† Ross-on-Wye, UK: PCCS Books.

-       with *Brodley, B.T. (Eds.).(2006). Transcripts of Carl Rogersí therapy sessions. Vols. 1 to 17. Word documents, available for research and training through: germain.lietaer@kuleuven.be; kmoon1@alumni.uchicago.edu

-       (2016). His master's voice: Carl Rogers' verbal response modes in therapy and demonstration sessions throughout his career. A quantitative analysis and some qualitative-clinical comments.† PCE conference, New York, July 2016 (to be published in Person-centered & Experiential Psychotherapies).

(Co-)Director of Doctoral dissertations

-       Vansteenwegen, A. (1978). Onderzoek naar de veranderingen in de relationele houdingen en de zelfrealisatie bij intensieve partnerrelatietherapie [Empirical study on changes in relational attitudes and self-realization in intensive couples therapy]. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. (Promotor: G. Lietaer).

-       Martens, J. (1984). Groepssupervisie in een opleiding client-centered psychotherapie [Group supervision in a training programme in client-centered psychotherapy]. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. (Promotor: J. Rombauts; copromotor: G. Lietaer)

-       Schalkwijk, F. (1987). Muziektherapie met geestelijk gehandicapten [Music therapy with mentally retarted clients]. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. (Promotor: G. Lietaer; copromotor: M. van Walleghem).

-       Leijssen, M. (1996). Focusingprocessen in cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie [Focusing processes in client-centered psychotherapy]. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. (Promotor: G. Lietaer).

-       Vanaerschot, G. (1997). Plaats en betekenis van de empathische interactie in belevingsgerichte psychotherapie. Theoretische en empirische exploratie [Place and impact of empathic interaction in experiential psychotherapy. A theoretical and empirical exploration]. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. (Promotor: R. Van Balen; copromotor: G. Lietaer).

-       Dierick, P. (2000). CliŽntperceptie van therapeutische faktoren in groepspsychotherapie en groeigroepen. Een struktureel en vergelijkend onderzoek [Client perception of therapeutic factors in group psychotherapy and growth groups. A structural and comparative research]. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. (Promotor: G. Lietaer).

-       Takens, R. J. (2001). Een vreemde nabij. Enkele aspecten van de psychotherapeutische relatie onderzocht [Close to a stranger. Empirical exploration of some aspects of the therapeutic realtionship]. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. (Promotor: W. Koops; copromotor: G. Lietaer).

-       Stinckens, N. (2001). Werken met de innerlijke criticus. Gerichte empirische verkenning vanuit een cliŽntgericht-experiŽntiŽle microtheorie [Working with the inner critic. A focused empirical exploration of a client-centered/experiential microtheory]. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. (Promotor: G. Lietaer; copromotor: M. Leijssen).

 

Top

Disclaimer