Petrus WaldushermannsdenkmalPublius Quinctilius Varus
Constantijn de GroteKeulen onder Romeins bestuur
San Vitale te Ravenna
Benedictus
Justinianus IBattistero Neonano te Ravenna
Oorspronkelijk wilde ik voor mijn eigen drie tieners jeugdverhalen schrijven die hen zouden boeien.
Maar, hoe meer volwassenen mijn eerste script - de Grote Hoer en haar Beest - begonnen te lezen, hoe meer ze die konden waarderen.
Zonder seks, vulgariteiten en overdreven fictie vorm ik op basis van waargebeurde verhalen een moderne vorm van eeuwenoude gebeurtenissen.

Sommige gebeurtenissen zijn al door klassieke auteurs beschreven. Maar dan spreken we over werken van soms  honderden jaren geleden.

Dat het er soms bloederig aan toe gaat is normaal. Onze voorouders waren niet bepaald zachtaardige wezens.
Oordeel zelf!

In hun zoektocht op het Internet gaan de meeste Google gebruiken, maar voor zij die het Engels genoeg onder de knie hebben is het echt interessant om Scirus (gratis), Scopus (betalend!) of CiteSeer te gebruiken.
De Grote Hoer en haar Beest Een groep bijbelvertalers proberen in de 12e eeuw een bijbel in de omgangstalen te verspreiden, met alle gevolgen vandien.  - zie: - Waldenzen -
Afghaanse dromen Een soldaat raakt gewond en komt uit coma in een wereld die hij niet herkend. zie - Kalkriese
boek drie (nog geen titel) Het jaar 540 A.D. In het verre oosten veroorzaakt een vulkaanuitbarsting hongersnood over gans de aarde. Het Oost-Romeinse Rijk beraamd een massale aanval op het Westelijke Rijk. Ganse steden, waaronder Milaan worden uitgeroeid, Noord-Afrika wordt 'gezuiverd',  De Ariaanse beweging - zie Arianisme - steunt het Oosten. West-Europa  dreigt vernietigd te worden!
    
contactteller