Gos Beeldende kunst

werken reparatie en herpolieren van alle soorten speksteen

ODE AAN

Dit stukje natuur

Waar de els groeide

Voor Willem was het puur

Het stukje kemppen wat hem boeide

Het was er hard en bot

Het ELSSCHOT

dit gedicht is geschreven als ode aan HET ELSSCOT waar WILLEM ELSSCHOT zijn naam aan ontleende en enkele boeken over schreef . Ode aan is een gedicht op het werkstuk DE BOOM VAN ELSSCHOT en wordt getoond op het literijrweekend te Westerlo-Herselt en Veerle-laakdal