★  Poezio en Esperanto  ★


 

Ĉarma floreto senkulpa


(el la flandra "Schuldeloos Blommeke lief" de Guido Gezelle -Volledige Dichtwerken p. 277 - Plena poemaro p. 277-

 esperantigis Leo De Cooman)


 

   Ĉarma floreto senkulpa

trovita laŭlonge de vojo,

   lasu min stari momenton,

lasu min resti dum tempo ĉe vi!

 


   Kara floreto senkulpa

ĉu homo kuraĝus vin treti,

   vi, kiun Dio mem

elpensis, kaj kreis kaj faris?


 


   Li vin pensis kaj kreis,

aranĝis foliojn kaj brilan kronon

   Li teksis sur vian kapon.

Faris vin Li, ĉarma floreto de mi.


 


   Lumon Li prenis de l' suno,

el ĝia brilradiaro radion;

   fandante ĝi falis sur vin,

vian buŝon ridantan koloris.


 


   Li donis al vi la fluan dolĉaĵon

spirantan sur viaj lipoj odoraj,

   beatigaj por proksimiĝanto

aŭ ĉu ekzistis alia ol Li?


 


   Dio, eĉ la plej eta de ĉiu

senfina verko de manoj viaj,

   Dio, kiom eĉ la plej eta

mirigas konanton de Vi!


 


   Ĉarma floreto senkulpa,

de kiam floreto vi estis,

   neniu momento ekzistis

dum kiu ne amis vin Dio!


 


   Nur kapablas malplaĉi

al Dio, Kiu amas ĉion,

   la homo, kiun pli ol ĉion

amitan Li amas.


 


   Plukante li diris: "Min servu

vi, floro belega..."; vi velkis,

   mortante sur lia kapo kulpa,

neniel vi servis lin.


 


   Ĉarma floreto senkulpa,

trovita laŭ longe de l' vojo

   lasu min stari momenton

lasu dum tempo min resti ĉe vi.