★  Poezio en Esperanto  ★


Eglanterio


("Eglantiere, rooske, rooske" de Guido Gezelle, 1860, Volledige Dichtwerken - Plena poemaro - p. 568. 

El la flandra esperantigis Leo De Cooman)


 

Eglanterio, roza rozo,

odoron vian mi preferas

pli ol de aliaj rozoj

aŭ de iu ajna flor';

Vian pure flavan koron

vi ne kaŝas, tute ne,

kvin petalojn pale ruĝajn

kaj hararon bele krispan

aliajn virtojn vi ja havas;

ĉarma estas via nomo,

ĝi signifas forte bekan

pikiltrunkon, ĉu ne vere?