dogcenter
Puppycursus


De pup komt meestal op een leeftijd tussen de 7 en 8 weken bij de nieuwe eigenaar terecht. Ik laat de pup nog een 3-tal weken zich aanpassen aan de nieuwe leefruimte en aan de nieuwe roedel.
Op een leeftijd van 10 à 11 weken starten wij met de puppy cursus. Alle rassen komen in aanmerking. Wel moeten de pups medisch in orde zijn en moeten zij voorzien zijn van de nodige inentingen.

Waarom zo vroeg beginnen ?
Ik zou de vraag kunnen stellen, " waarom zo laat beginnen ? "

Pups leren de hele dag door en langzaam onstaat er een vast gedrag. Meestal is alles nog zo onschuldig want het " pup zijn " is prachtig en we beleven er veel plezier aan maar.... die pup blijft niet klein. Als deze pup nu een ongewenst gedrag heeft geleerd zal dit op latere leeftijd ook weer de nodige tijd vragen om het te laten verdwijnen. Daarom, hoe jonger de pup / hond, hoe minder kans dat je later problemen gaat hebben. Leer de pup onmiddellijk de goede gewoonte aan , dan spaar je veel tijd en ellende uit.

Wat is de inhoud van de puppy cursus ?

Belangrijk is dat wij ook hier trainen met een positieve methode : clickertraining !

De pup leert de volgende begrippen :

- hier ( dit betekent : komen , voor het baasje zitten en kijken )

- vrij ( of " loop " , de hond mag nu even vrij rondlopen )

- zit , zit en blijf , baasje gaat uit het zicht

- af ( liggen ) , af en blijf , baasje gaat uit het zicht

- leren " kijken " ( aandacht voor het baasje )

- terugsturen naar de plaats. ( naar een matje lopen en gaan liggen )

- de pup leert wat het woordje " nee " betekent.

- wandelen zonder trekken aan de lijn.

- het links volgen.

We trainen steeds individueel, dus niet in groepsverband. Zo hebben wij alle aandacht voor de pup en voor de geleider. We trainen op het leertempo van de pup en het tempo van de geleider. Normaal trainen wij 1 maal in de week. Thuis ga je de oefeningen herhalen met een tijdsduur van max. 5 à 6 minuten. Voordat de training start geven wij steeds een info les waar wij het volledig programma gaan bespreken, dit zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen. Daarna train ik een 15-tal minuten met de hond om te laten zien hoe vlug de hond leert. Dan start de eigenlijke training die uit 8 lessen bestaat. Je kan zelf datum en uur kiezen. Dit is interessant voor de mensen die in ploegen moeten gaan werken. Zo kunnen zij steeds hier terecht, in de voormiddag of namiddag. Voor verdere informatie kan je me steeds emailen / bellen .

BACKBasiscursus gehoorzaamheid


Belangrijk is dat wij ook hier trainen met een positieve methode : clickertraining !

Vooraleer de cursus start wordt er een infoles gegeven , deze duurt 45 à 60 minuten. De trainingsmethode wordt uitgebreid toegelicht. We trainen ook gedurende een kwartiertje met de hond , zodat het baasje kan zien hoe snel het werkt. De eigenlijke cursus bestaat uit 8 lessen. Trainingsdagen en uren zijn zelf te bepalen. Er wordt individueel getraind om een maximum rendement uit de cursus te halen. We trainen op het leertempo van de hond en het tempo van de geleider. Normaal trainen wij 1 maal in de week. Thuis ga je de oefeningen herhalen gedurende 5 à 6 minuten.

De hond leert de volgende begrippen :

- hier ( dit betekent : komen , voor het baasje zitten en kijken )

- vrij ( of " loop " , de hond mag nu even vrij rondlopen )

- zit , zit en blijf , baasje gaat uit het zicht

- af ( liggen ) , af en blijf , baasje gaat uit het zicht

- leren " kijken " ( aandacht voor het baasje )

- terugsturen naar de plaats. ( naar een matje lopen en gaan liggen )

- de hond leert wat het woordje " nee " betekent.

- wandelen zonder trekken aan de lijn.

- het links volgen.

BACKClickertraining
 


Trainingsmethode

Natuurlijk zijn er verschillende methodes i.v.m. leren of training. Wij trainen uitsluitend hondvriendelijk en steeds positief. Slipkettingen, prikbanden of andere correctiemiddelen zijn niet welkom in mijn prive school. Voor elk ongewenst gedrag hebben wij een positieve oplossing. Alleen , de tijd en het geduld van het baasje wordt hier op prijs gesteld maar vroeg of laat zal je de vruchten kunnen plukken van de gedane inspanning.

De methode die wij gebruiken is het zelfde als wat Skinner destijds deed. Eerst moet het dier een bepaald gedrag laten zien en dan pas komt het signaal. Welk signaal is dat ? Dat kan een vorm zijn van voedsel, een knuffel ... een woordje. Misschien dat jouw hond al gaat zitten alvorens hij of zij de eetbak krijgt. Hier zien we dus weer eerst een gedrag ( gaan zitten ) en achter het zitten komt de beloning ... het eten.

Met deze manier van trainen kunnen we veel meer bereiken dan we eerst dachten. Denk maar eens aan al die circusdieren. De meeste van die dieren kunnen we zelfs nog niet eens gaan dwingen om iets te doen want met onze lichaamskracht zijn we vaak volledig uitgeschakeld. Dit geldt ook i.v.m. onze stem. Ik hoor dikwijls zeggen van vrouwen dat de mannen veel harder kunnen roepen, mannen hebben een zware stem en zodoende hebben zij meer invloed op het gedrag van de hond. Als we deze mannen nu eens op een dolfijn laten brullen, denk je dat er ook maar één dolfijn gaat komen ? Of een olifant ? Of ... ? Dit zijn dieren waar wij met onze stem en lichaamskracht volledig machteloos zijn. En toch kunnen we met deze dieren werken of trainen.

Deze trainingsmethode wordt hier nu ook toegepast bij het trainen van onze hond. Het heeft lang geduurd eer we daar open voor stonden. We hebben zoveel gewoontes dat we daar moeilijk kunnen van af stappen. Als we één hond gaan trainen met correcties dan wordt de volgende hond automatisch ook zo getraind, en de volgende en de volgende. We hebben bij wijze van spreken niets anders gezien. Het geeft een heel eng gevoel om nu de volgende hond toch anders te gaan trainen. Wanneer er dan nog eens problemen bij de hond ontstaan zullen we vlug terug naar de oude en vertrouwde methode stappen, ook al helpt die niet, toch geeft het bij deze persoon een gevoel dat dit de betere manier van trainen is.

Ik heb deze periode ook meegemaakt maar ik sta wel open voor alles wat nieuw is, daar ben ik nu gelukkig voor want de methode die we nu gebruiken staat ver boven al de andere. Natuurlijk is dit persoonlijk want ik ga nooit zeggen dat dit of dat een slechte manier van trainen is maar waar ik wel aandacht aan geef is hoe de hond zich voelt. Is de hond werkelijk honds of vertoont de hond een vermijdingsgedrag om geen correktie te krijgen? Dit vermijdingsgedrag gaat na een tijd spanningen en stress veroorzaken zodat de hond na een tijd gaat " ontploffen ", lees afreageren. De hond gaat zijn lichaam in veiligheid brengen door ofwel te gaan Vluchten, te Vechten, te Vleien of door te Verstijven. Hier zien we de 4 V 's duidelijk naar voren komen. Wij noemen dit het " Veiligheid systeem " van de hond. Iedere hond bezit dit systeem maar we kunnen nooit gaan voorspellen hoe de hond gaat reageren. Zo zal ook iedere hond niet op dezelfde prikkel op dezelfde manier gaan reageren, de ene zal vluchten, de andere zal vechten ( bijten ) Het zal één van die vier zijn maar de welke ?? M.a.w. ik kan met correcties nooit op voorhand gaan voorspellen wat de hond gaat doen . Gaat hij na de correctie uitvallen, afreageren in de lijn , in mijn been ... m.a.w. Vechten ? De hond kan na een correctie vlak tegen je been plakken want alleen daar is het veilig. Hoe dichter bij mijn baasje hoe beter. Dit noemen we Vleien. Sommige honden krijgen zulke harde correctie dat zij gewoon blokkeren van de angst. De spieren zijn zo gespannen dat de hond niets meer doet. Je zou hem kunnen zien denken, als ik niets meer doe, dan doe ik ook niets verkeerd. Wij noemen het Verstijven van de angst. Als de hond zijn lichaam in veiligheid kan brengen door te gaan Vluchten zal dit gedrag steeds meer en meer gaan optreden , dit is voor de hond een zelfbelonend gedrag .

Bij clickertraining zal de hond een gedrag laten zien om een beloning te krijgen, dit is natuurlijk veel leuker dan een gedrag te laten zien om geen correctie te krijgen. De honden die hier komen trainen zijn steeds open en zijn vrij van doen en laten. Zolang de hond steeds een gewenst gedrag laat zien krijgt hij er een beloning voor, doet hij iets ongewenst bv. opspringen, blaffen, aandacht opeisen ... dan negeren wij de hond. Dus negeren is één van mijn zwaarste straffen. Voor de hond is dit na een paar maal heel duidelijk maar het grootste probleem zit bij het baasje ... hier komen wij terug op gewoontegedrag. Iemand die jaren op zijn nagels bijt en van vandaag op morgen met nagelbijten moet stoppen ... het zelfde is met het roken of met ...
Het komt er op neer dat de hond een actie doet en jij bepaald of dat je erop gaat reageren of niet en niet de hond !

Mijn doelstelling bij het trainen is dat wij een manier van trainen gebruiken waarbij het baasje en hond zich heel lekker bij gaan voelen. We moeten een super band opbouwen tussen baasjes en hond. Het gezin is het allerbelangrijkste wat er is voor de hond, de rest is ook wel leuk maar is eigenlijk bijzaak.
Als we op deze manier trainen , dan kunnen we gerust een pup van 7 à 8 weken gaan trainen, dit geeft geen enkel probleem. De pup zal zo direkt het goede of het gewenst gedrag aanleren en we sparen achteraf veel tijd en ellende uit.

De manier van training noemen we clickertraining. Bij " hulpmiddelen " staat wat clickertraining is.

Wens je meer informatie over de training dan ben je steeds vrij om contact op te nemen.
BACKInterne training


De hond verblijft gedurende een maand bij ons en wordt tijdens deze periode dagelijks getraind.
Bedoeld voor bazen met weinig tijd. Zowel voor het trainen van de gewone basisgehoorzaamheid als het oplossen van probleemgedrag.
BACKTraining aan huis


Om zoveel mogelijk tijd te besparen geef ik privé training bij mij thuis . In sommige gevallen kan dit echter niet o.a. bij gebrek aan een wagen of als je doodgewoon niet kunt langs komen. Dat dit voor mij een extra opgave is en veel tijd in beslag neemt zal wel duidelijk zijn. Daarom dat ik toch zal trachten om al het mogelijke in werking te stellen dat je naar hier kunt komen , zo niet dan moet ik wel langs komen maar dan wordt het financieel ook duurder t.o.v. bij mij thuis te trainen. Hier speelt het spreekwoord " tijd is geld " een hele belangrijke factor.

Sommige problemen kan je alleen maar thuis gaan oplossen, o.a. rangorde binnen het gezin, ongewenst gedrag op een bepaalde plaats , kortom: als het gedrag plaatsgebonden is ......

Heb je nog graag informatie , dan kan je steeds kontakt op nemen.

BACKBegeleiding bij de opvoeding


Meestal is gedrag plaats- en persoonsgebonden. Dikwijls zal de hond dan bij mij geen enkel probleem hebben maar éénmaal thuis hebben we weer werk aan de winkel. Daarom staat training en opvoeding ver van elkaar. Training heeft niets met opvoeding te maken. Dikwijls kunnen we met het veranderen van de dagindeling al resultaat boeken of we kunnen een ander levensgedrag gaan inpassen. Meestal bespreek ik dit op mijn gedragsconsultatie zodat je weet wat je moet doen vooraleer je gaat reageren. In extreme gevallen zal ik thuis op bezoek komen op het moment dat het niet anders gaat en om de leefsituatie beter in te beelden. Tijdens de training worden er regelmatig bruikbare tips gegeven i.v.m. de opvoeding.

BACKConsultatie - gedragsanalyse


Bij een probleemgedrag zullen we eerst de oorzaak moeten gaan bepalen of zoeken vooraleer we dit kunnen gaan oplossen. Als we alleen aan het uitzicht zouden gaan werken dan zal er steeds een verschuiving plaats vinden. Zo wordt de oorzaak niet gevonden en zal de hond steeds een ongewenst gedrag blijven vertonen. Bv. een hond die uitvalt naar andere honden wordt dikwijls gecorrigeerd. Die correctie zal juist nog meer spanningen en stress gaan veroorzaken en zo komen we in een vicieuze cirkel . De vraag is: waarom valt mijn hond uit ? Het is mijn taak dus om heel het verleden van de hond te gaan onderzoeken om zo tot een besluit te komen i.v.m. de diagnose. Zo kan een gedragsanalyse al vlug 1,5 tot 2 uren in beslag nemen. We moeten 100 % zeker zijn van de oorzaak, eenmaal dat die gevonden is zullen we ook vlug effect hebben i.v.m. de behandeling.

Andere probleemgedragingen: het niet alleen thuis kunnen blijven, steeds aandacht eisen, overactief zijn, agressie problemen zowel uit angst als uit dominantie, onzekerheid, plasjes doen bij begroeting of aanraking, onzindelijkheid, graven in de tuin, bedelen, rangorde problemen, baknijd, stelen van het aanrecht, bijtende pup, alles stuk bijten, poep eten, staart jagen, blaffen, angst voor knallen, voordeurbelcomplex .........
Al deze problemen komen ter sprake bij mijn gedragsconsultatie. Wat kunnen we er aan doen ? Hoe gaan we ze oplossen ? Kan de eigenaar dit wel alleen ? Moet er hulp komen van buitenaf ? Iedere week zal er een evaluatie worden uitgebracht door de eigenaar zodat we eventuele verschuivingen kunnen recht zetten. Dikwijls wordt er na een gedragsanalyse een trainingsprogramma uitgewerkt dat volledig bestaat uit het belonen van het gewenst gedrag. Af en toe zal er een cursus gehoorzaamheid moeten gevolgd worden onder deskundige leiding. Voor verdere informatie kan je mij steeds contacteren.

BACKgedragsbegeleiding - oplossen probleemgedrag


Wat is nu een probleemgedrag ?

Wat voor de ene een probleemgedrag is , is voor de andere geen probleemgedrag. Bv. een hond die opspringt zal voor die ene een probleem zijn en voor de andere niet. In feite is probleemgedrag een gedrag dat wij niet graag zien en waar hebben we een " probleem " mee hebben. Echt probleemgedrag komt niet zo dikwijls voor als je zou denken. Wat wel veel voorkomt is aangeleerd gedrag. Zonder dat iemand het beseft leert de hond een gedrag te ontwikkelen waar hij of zij iets voor terug krijgt. De hond doet aan actie en wij geven een reactie. Wat die reactie ook is, het speelt voor de hond geen rol, als hij of zij maar iets terug krijgt. Zo zal het " probleemgedrag " steeds vlugger en vaker optreden. De techniek die wij gebruiken bij ongewenst gedrag is meestal negeren. Op het moment dat de hond nu toch per ongeluk iets gewenst vertoont dan gaan wij daar wel op reageren. Zo kunnen we honderden voorbeelden gaan opnoemen maar het komt telkens terug op het zelfde principe.

Wat zou je nu wel als probleemgedrag kunnen gaan omschrijven ?


- Poep eten.
- Baknijd.
- Staart jagen
- Likken aan de voorpoten
- Putten graven
- Agressie
- Angst
- Enz.......

Meestal bij mijn gedragsconsultatie komen hier de ongewenste problemen ter sprake en kan ik hier vrij gemakkelijk een oplossing voor bieden. In sommige gevallen zal je een extra cursus gehoorzaamheid moeten volgen bv. bij het niet willen komen, trekken aan de lijn, uitvallen naar honden, geen aandacht hebben voor het baasje enz.

Voor verdere informatie kan je mij steeds emailen.

BACKTherapie met Bach Bloesems


Het oplossen van probleemgedrag zal in mijn gedragsconsultatie dikwijls gepaard gaan met de ondersteuning met de Bach Bloesem Remedies. Bach Bloesems zijn natuurlijke aftreksels van de bloemen van bomen, struiken of planten. Zij zijn totaal onschadelijk, zijn 100 % plantaardig, zijn niet verslavend , je kan geen overdosis geven, er zijn geen nevenverschijnselen, kortom, iedereen kan experimenteren met de Remedies. Als je nu een verkeerde bloesem gekozen hebt dan gebeurt er niets. Het gedrag zal hetzelfde blijven. Je kan ze ook combineren met andere medicaties zonder dat ze iets afbreken. Je moet geen arts of therapeut zijn om met de Remedies te werken. Soms is het wel even zoeken naar een oplossing maar hoe langer je met deze bloesems werkt, hoe meer je je thuis gaat voelen in deze wereld.
De Bach Bloesem Remedies zijn vrij verkrijgbaar in de natuurwinkels of bij de meeste apothekers.

Bach Bloesem Remedies worden gebruikt wanneer de gemoedstoestand niet meer in evenwicht is. Zij gaan dus de negatieve toestanden neutraliseren. Je zou kunnen zeggen dat we de balans terug in evenwicht moeten gaan brengen. Eenmaal dat de balans terug in evenwicht is kan je zonder afbouw stoppen met de Remedies.

Bij het gebruiken van de Remedies moeten we wel eerst de " waarom " vraag stellen. Het is dus niet voldoende om een bepaald gedrag neer te schrijven maar stel de vraag " waarom " doe je dat of doe je zo. De eerlijke herkenning bij jezelf van bepaalde stemmingen is het begin van een succesvolle behandeling met de bloesems.

Bach Bloesem remedies worden ingedeeld in 7 groepen met de volgende basiskenmerken:

1) voor hen die aan angst lijden
zonneroosje, maskerbloem, kerspruim, esp, rode kastanje

2) voor hen die onzeker zijn
loodkruid, hardbloem, gentiaan, gaspeldoorn, haagbeuk, dravik

3) onvoldoende interesse voor het heden
bosrank, kamperfoelie, hondsroos, olijf, paardekastanje, herik, kastanjeknop

4) alleen voelen, eenzaamheid
waterviolet, reuzenbalsemien, struikheide

5) overgevoelig voor invloeden en ideeën
agrimonie, duizendguldenkruid, walnoot, hulst

6) voor moedeloosheid en wanhoop
lariks, den, iep, kastanje, vogelmelk, wilg, eik, appel

7) overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
cichorei, ijzerhard, wijnstok, beuk, bronwater

Er is een remedie die uit verschillende bloesems bestaat nl. de Rescue Remedy of eerste hulp. Zoals de naam al zegt, alles wat plotseling gaat komen of is gebeurd kunnen we met deze remedie gaan ondersteunen. Zoals iedereen zullen we het gevoel wel kennen vlak voor een examen, sollicitatie, een voordracht of een bezoek aan het ziekenhuis of arts. Maar ook onze hond kan dit gevoel hebben. Hoeveel honden gaan niet angstig reageren bij het bezoek aan de dierenarts of bij de hondentrimmer. Hoeveel honden zijn niet gevoelig op de dag van een belangrijke wedstrijd ? Ook het onbehaaglijke gevoel na eventuele ongevallen zoals na een hondenbeet. Kortom, de eerste hulp zou bij iedereen thuis in het medicijnkastje moeten staan. We nemen 4 druppels opgelost in een theelepel water of rechtstreeks op de tong en je merkt dat het werkt. Spanning en onbehagen maken plaats voor een rustig gevoel en een heldere geest. Je kan de behandeling eventueel om de 5 minuten herhalen. Ook bij een negatieve gemoedstoestand na een ingrijpende gebeurtenis bewijst Rescue Remedy zijn diensten. 4 druppels innemen en gevoelens van bijvoorbeeld onrust, paniek, woede, schrik en versuffing verminderen direct.

De Rescue Remedy is gemaakt op basis van zorgvuldig geselecteerde bloesemtincturen die de negatieve stemmingen wegnemen om plaats te maken voor een heldere geest.
De 5 bloesems die Rescue Remedy zijn werking geven zijn : Rock Rose of Zonneroosje ( tegen gevoelens van paniek ), Cherry Plum of Kerspruim ( helpt kalm te blijven ), Clematis of Bosrank ( ondersteunt tegenwoordigheid van de geest ), Star of Bethlehem of Vogelmelk ( tegen shok en schrik ), Impatiens of Reuzenbalsemien ( tegen ongeduld en irritatie ).
Naast de Rescue Remedy- druppels is er ook Rescue Cream. Deze crème heeft dezelfde vijf Bach Flower Remedies als basis en tevens Crab Apple voor de reinigende werking. Daardoor geeft de crème snel verlichting bij huidbeschadigingen zoals lichte verbranding, insectenbeten, uitslag of blauwe plekken.

Rescue Remedy kan zonder enige beperking naast andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Alfabetisch overzicht van de Remedies van het Nederlands naar Engels

Agrimonie - Agrimony
Appel - Crab Apple
Beuk - Beech
Bosrank - Clematis
Bronwater - Rock Water
Cichorei - Chicory
Den - Pine
Dravik - Wild oat
Duizendguldenkruid - Centaury
Eik - Oak
Esp - Aspen
Gaspeldoorn - Gorse
Gentiaan - Gentian
Haagbeuk - Hornbeam
Hardbloem - Scleranthus
Herik - Mustard
Hondsroos - Wild Rose
Hulst - Holly
Iep - Elm
Ijzerhard - Vervain
Kamperfoelie - Honeysuckle
Kastanjeknop - Chestnut Bud
Kerspruim - Cherry Plum
Lariks - Larch
Loodkruid - Cerato
Maskerbloem - Mimulus
Olijf - Olive
Paardekastanje - White Chestnut
Reuzenbalsemien - Impatiens
Rode Kastanje - Red Chestnut
Struikheide - Heather
Tamme Kastanje - Red Chestnut
Vogelmelk - Star of Bethlehem
Walnoot - Walnut
Waterviolier - Water Violet
Wijnstok - Vine
Wilg - Willow
Zonneroosje Rock Rose

Zo zijn er dus 38 soorten Bach Bloesems en één samenstelling van 5 Bach bloesems nl. de Rescue Remedie die samen voor één Remedie telt.

Het gebruik van de Remedies bij dieren ( honden )

Het gebruik van de Remedies zal bij dieren vlugger werken dan als bij mensen. Mensen kunnen zich gaan blokkeren bij het nemen van de Remedies. Iemand die niet in de Remedies gelooft zal zo een langer proces moeten ondergaan dan iemand die wel heilig is overtuigd van de werking. Dieren kunnen zo niet denken en weten ook niet of ze nu de remedies hebben genomen of niet. In de meeste gevallen hebben we resultaat binnen de 10 dagen. Soms kan het veel langer duren, dit hangt natuurlijk af van de aard van het probleem en de tijd dat het probleemgedrag er al is maar in sommige gevallen hebben we al resultaat na 1 dag !

Zoals ik al eerder zei, ik gebruik de Remedies als ondersteuning bij probleemgedrag , en dat altijd gekoppeld gaat met een specifieke trainingsmethode. De eigenaar zal hier een grote rol spelen want hij of zij zal het " nieuwe " gedrag moeten gaan belonen. Voor mij is dan de combinatie clickertraining en de Remedies perfect ! Natuurlijk zouden we nu de vraag kunnen stellen in hoeverre dat de Remedies gewerkt hebben. Was het de training die nu een doorbraak gemaakt heeft of waren het de Remedies. Meestal is het een samenloop van de twee en uit mijn ervaring durf ik gerust zeggen, bij sommige honden zou het nooit gelukt zijn zonder de Bach Remedies.

Op dit moment zijn er twee Nederlandstalige boeken over de behandeling van dieren met Bach Bloesems Remedies. Ik zou ze zeker als leesvoer aanraden alvorens je zelf met de Remedies gaat werken. Zij geven een overzicht van de verschillende gemoedstoestanden met de daarbij horende Remedie of Remedies.

Bach! Bach Bloesemtherapie voor dieren, geschreven door Bianca Uittenbogaard , ISBN 90-76761-03-5. Het is verkrijgbaar via www.bachvoordieren.nl

Bach - remedies voor honden en paarden , geschreven door Margriet Dudok van Heel.

Voor eventuele gedragsproblemen kan je steeds bij mij terecht. Via een gedragsanalyse gaan we bepalen welke bloesems in aanmerking komen en welke training gaan we gebruiken. Deze zullen we dan regelmatig gaan evalueren tot dat het probleem is hersteld. Voor meer uitleg hierover kan je mij steeds emailen.

BACKGedragstesten


Iedere hond behoort tot een bepaald type. Zo gaan we voor de aanvang van de training een gedragstest doen om te zien op welke manier dat we de hond gaan benaderen. Dit is zowel voor een pup als voor een volwassen hond heel belangrijk.

Welke types hebben we ?

- de schuwe hond
- de angstige hond
- de dominant agressieve hond
- de angstbijter
- de al te vrolijke hond
- de gereserveerde hond
- de normale gemiddelde hond
- de overgevoelige hond

Ook doe ik de gedrags- of karaktertesten bij pups in het nest op een leeftijd van 7 weken. Volgens die test kunnen we bepalen welke pup in aanmerking komt voor welk gezin. Vb: kan de pup leiding verdragen of gaat de pup zelf de leiding nemen, is de pup gevoelig of niet gevoelig om met kleine kinderen te spelen, heeft de pup een werkdrift, is de pup actief, is de pup dominant of onderdanig, is de pup angstig, herstelt de pup vlug van een bepaalde prikkel enz....
Dit moet wel in overleg gebeuren met de fokker van uw pup.
Fokkers kunnen ook op GL DOG CENTER een beroep doen om een gans nest te laten testen. Omwille van de objectiviteit moet zulke test steeds gebeuren op een " nieuwe " plaats en door een voor de pups onbekende persoon.

Heb je graag meer informatie hierover, dan kan je mij mailen.

BACK