Hoe doen we dit?

Wat in het dagelijks leven van de cliënt gebeurt, doet zich ook voor in de relatie
therapeut en cliënt/cliëntsysteem.
Daarom trachten wij als therapeut op een authentieke wijze aanwezig te zijn
en in te gaan op wat zich hier en nu in de therapeutische relatie aandient.

De cliënt/cliëntsysteem krijgt tijd en ruimte om zijn verhaal te brengen. De
therapeut luistert ondersteunend en geeft zijn indrukken weer.

De therapeut biedt experimenten aan om onderliggende belevingen
te onderzoeken, een betekenis te geven en mee aan de slag te gaan.