Groepspraktijk: De Verbinding

Staat voor een groep zelfstandige therapeuten die ervoor kiezen
om in teamverband een professioneel antwoord te geven op jouw
vraag. Onze oogmerken zijn authenticiteit en kwaliteit.

Navigeer op een therapeut voor meer informatie:

Kries Van Damme Claude Vandevoorde Freddy De Jaeger Hilde Keunen
Kries Van Damme Claude Vandevoorde Freddy De Jaeger Hilde Keunen

Kries Van Damme

Verantwoordelijke van groepspraktijk "De Verbinding"
Basisopleiding: bachelor Verpleegkunde
Getuigschrift pedagogische bekwaamheid" (GPB)
Psychotherapeutische opleidingen:
Experiëntieel gestalttherapeut
Lichaamswerker
Hulpverlener seksueel misbruik
Relatie therapie
Voice Dialogue ( www.voicedialogue.be )
Mindfulness
Beroepsorganisatie:
Gecertifieerd Gestalttherapeut, lid van NVAGT en EAGT)
Doelgroepen:
Individuele en relatietherapie: traumaverwerking, seksueel misbruik,
existentiële levensvragen : angst, schuld, verdriet, spijt, eenzaamheid, onrust, gevoel vast te lopen, verlies van levenszin, wat wil ik met mijn leven?
Burn-out.
Groepstraining mindfulnes, voice dialogue, familieopstelling

e-mail Kries kries.vandamme@me.com
GSM: +32 477 65 71 60

Claude Vandevoorde

Basisopleiding: sociaal agoog, ethiek (lic.), conflictwetenschappen (MA)
Psychotherapeutische opleidingen:
experiëntieel gestalttherapeut i.o.
bijscholing contextuele - en systeemtherapie, psychodrama
erkend bemiddelaar familiale- en sociale zaken
Beroepsorganisatie:
Lid van NVAGT - VBEGP
Doelgroepen:
Individuele - en relatietherapie
Existentiële thema's: angst, schuld, verdriet, spijt, eenzaamheid, onrust,
gevoel vast te lopen, verlies van levenszin, wat wil ik met mijn leven?
Ouderschapsbemiddeling, Relatiebemiddeling en echtscheidingsbemiddeling

e-mail Claude claude.vandevoorde@telenet.be
GSM: +32 471 60 13 86

Hilde Keunen

Basisopleiding: Psychologe
Psychotherapeutische opleidingen:
Contextuele psychotherapie
Integratieve experiëntiële psychotherapie voor kind, jongere en gezin
Emotion Focused Therapie
EMDR
Beroepsverenigingen:
BVGRS
VVCEPC
EMDR Belgium
Doelgroep:
Individuele psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen
Gezinstherapie

e-mail Hilde hildekeunen@telenet.be
GSM: +32 479 70 61 50

Freddy De Jaeger

Basisopleiding: Huisarts
Psychotherapeutische opleidingen:
Oplossingsgerichte therapie
Relatie- en gezinstherapie
Opleiding relatietherapie
Voice Dialogue (www.voicedialogue.be)
Beroepsorganisatie
Lid van de BVRGS
Doelgroepen:
Individuele en echtpaartherapie
Depressie
Existentiële thema's: angst, schuld, verdriet, spijt, eenzaamheid, onrust, gevoel vast te lopen, verlies van levenszin, wat wil ik met mijn leven?

e-mail Freddy freddy.de.jaeger1@telenet.be
GSM : +32 478 84 24 43