Wat is psychotherapie en bemiddeling

Veel mensen komen in therapie omdat ze geen gepast antwoord vinden op de situatie waarin ze leven.

Ze lopen vast in het zoeken naar een evenwicht tussen wat ze zelf verlangen en wat de omgeving van hen vraagt. Ze zijn bang niet in staat te zijn dit te vinden met de mogelijkheden die ze nu hebben en de eisen die hen nu gesteld worden.

Therapie is geen wondermiddel. Wel kan de cliënt/cliëntsysteem op eigen ritme en met de steun van de therapeut op zoek gaan naar een gepast evenwicht.

Heeft de therapeut in het begin meer leiding, gaandeweg zal hij de cliënt/cliëntsysteem ondersteunen in het nemen van een eigen verantwoordelijkheid.