Voor wie?

Mensen kunnen met volgende problemen bij ons terecht:
Depressie
Onverwerkt verlies (rouw)
Desinteresse in het leven
Neiging tot zelfdoding
Loslaten en vragen rond zingeving
Lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring.
 
Angsten
Faalangst
Minderwaardigheidsgevoelens
Achterdocht
Angst om verantwoordelijkheid te nemen
Fobieë̈n
 
Stress
Burn-out
Spanningshoofdpijn
Nervositeit
Slapeloosheid
Werkdruk Spanningen binnen relaties
 
Relatieproblemen
Agressie en geweld in de relatie
Intimiteit – en seksualiteitsproblemen
Communicatiestoornissen
Bedrog
Jaloezie
Te weinig of teveel verbinding
 
Gezinsproblemen
Opvoedingsproblemen
Problemen met overgangsfazen: geboorte, puberteit, lege nest..
Echtscheiding Nieuw samengesteld gezin.
Grensoverschrijdend gedrag
Teveel en te weinig verbinding Ontwikkelingsstoornissen.
 
Emoties die vastlopen
Verdriet, kwaadheid, agressie, jaloezie,angst en paniek.
 
Problemen op het werk
Pesterijen
Concentratieproblemen
Onaangepast gedrag
Angsten
 
Identiteitsproblemen
Verlies van zelfvertrouwen en eigenwaarde
Op zoek zijn naar zichzelf
 
Trauma
Seksueel misbruik
Slachtoffers van geweld en agressie
Cliënten komende uit ontwrichte gezinnen.
Overlijden van betekenisvolle personen
Ingrijpende gebeurtenissen
 
Existentiële vragen
Schuld
Eenzaamheid
zingeving