Roeselare ligt in het hart van provincie West-Vlaanderen. Deze winkelstad is bereikbaar via spoor, water en autosnelweg.
Brandweer Roeselare beschermt een kleine 60 000 inwoners binnen de eigen gemeentegrenzen. De ziekenwagens van de brandweer breiden dit gebied uit tot een totaal van ongeveer 100 000 inwoners. Roeselare telt een groot aantal silobedrijven, 2 ziekenhuizen, diverse scholen en rusthuizen.

Een 100-tal brandweermannen - 2/3 vrijwillig, 1/3 beroeps -
staan paraat onder leiding van Kpt. Cdt. Donald Withouck.

Het korps is ingedeeld in 6 groepen die elk om beurt "van week" zijn. Tijdens deze zeven dagen worden zij geacht , buiten hun werkuren, beschikbaar te staan voor het korps.
Alle brandweermannen zijn oproepbaar via een zakontvanger.

Even geduld ...

Brandweer


Naast bijschollingen zoals het bevrijden van slachtoffers bij verkeersongevallen, kunnen onze brandweermannen zich ook specialiseren als bediener van pompen, ladderwagen, elevator, kraan en/of haakarmvoertuig.

Voor elk van deze bekwaamheden volgen ze jaarlijks een aantal individuele en enkele groepslessen.

Dienst 100


Vrijwillig en beroeps brandweermannen met 'badge 100'.
Zij zijn hulpverlener-ambulanciers voor dringende medische hulp; Reanimatie, verkeersongevallen, dringende zieke, ...

3 ziekenwagens '100' staan 24u paraat voor Roeselare en een aantal omliggende gemeentes.

Duikers


Min 2-sterduiker met opleiding tot brandweerduiker.

Redden van mens en dier uit open water, putten en tanks.

Zij maken gebruik van een onderwater­communicatie systeem en duiken in droogpakken.

RED-team


Klimmers gespecialiseerd in het redden van mensen in hoogtes en laagtes; vb. bouwkranen, silo's, ...

Zij bezitten de middelen en de kennis om mensen veilig te takelen uit moeilijk of ontoegankelijke plaatsen.

Gaspakdragers


In ondoordringbare pakken komen zij in actie bij ongevallen met giftige stoffen.

Zij dichten o.a. lekken van tanks, dammen gevaarlijke vloeistoffen in en ruimen chemische stoffen op.

De gaspakdragers werken samen met IGS-teams uit andere gemeentes of met de Civiele Bescherming.

De dienst 'preventie' levert een advies en controle af i.v.m. de brandveiligheid van gebouwen of locaties. Architecten, bouwheren, eigenaars, verhuurders en uitbaters kunnen bij deze dienst terecht voor de wettelijke reglementering omtrent blusvoorzieningen, evacuatie van personen, opslag van gevaarlijke goederen, toegang voor brandweer, ... .
Hierbij denken we aan nog op te richten gebouwen, verbouwingen, exploitatie van winkels, restaurants, cafées, jeugdhuizen, rustoorden, ziekenhuizen, culturele centra, sportcomplexen, parkeergarages,... of zelfs het verhuur van kamers en studio's.
Maar ook organisatoren van manifestaties waar er veel volk verwacht wordt, kunnen
beroep doen op de dienst 'preventie' m.b.t. evacuatie en brandveiligheid.
roeselare.prev@brandweervlaanderen.be
Kpt. Christian Gryspeert, Lt. Eric Veracx via het algemeen nummer 051 27 21 70

Reglementering
'Publiek toegankelijke
inrichtingen'

Reglementering
'Kamerwoningen'

Dit deel is nog "under construction"

Brandweer Roeselare is ook eigenaar van een oefenhuis. In dit huis met een aantal gasgestookte brandhaarden ‘spelen’ naast de eigen manschappen ook andere korpsen een aantal scenario’s m.b.t. binnenbrand- bestrijding.

A.d.h.v. een houtgestookt containertje wordt het verloop van een binnenbrand realistish uitgelegd.

In de kelder van de kazerne vormt een kooi- constructie een soort van labyrint op drie niveaus met trappen, luiken, en hindernissen. Per twee zoeken persluchtdagers op handen en knieën hun weg naar de uitgang.

CPR: Hands Saving Lives is een educatieve film over reanimatie. Dit verhaal is gebaseersd op de ERC-richtlijnen 2010 en de aanbevelingen van FOD Volksgezondheid. Deze film is zowel voor leken als professionele hulpverleners en dient als aanvulling bij praktijklessen.

Bekijk deze film via : www.cpr112.be

Ben je jong, een teamplayer met
een hart voor hulpverlening.
Dan is de jeugdbrandweer
iets voor jou.
Download de folder.

Bezoek
Schoolklassen, groepen of verenigingen kunnen de kazerne bezoeken. Een rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Tijdens dit bezoek krijgt u uitleg over de werking, opleiding en materiaal van de brandweer en dienst 100.

Bezoek kan enkel van maandag tot en met vrijdag. Woensdag- en vrijdagvoormiddag wordt er geen bezoek toegestaan. Maak tijdig een afspraak via het algemeen nummer 051 27 21 70

Wallpaper 1

1920 x 1200

Wallpaper 2

1920 x 1200

BRANDWEER ROESELARE
Koning Albert I-Laan 4
8800 Roeselare
Belgium

Voor alle dringende oproepen bel 112.
Voor info, wespen, wateroverlast, andere niet dringende interventies,.. en ook de dienst 'Preventie' kan u bellen naar ons algemeen telefoonnummer 051 27 21 70.

T +32 (0) 51 27 21 70
F +32 (0) 51 27 21 79
roeselare.secr@brandweervlaanderen.be
LINKS:www.roeselare.be www.wobra.be
 www.brandweervlaanderen.be www.opleiding.civieleveiligheid.be
 www.cpr112.be