<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Vicky en ik

Dit is een site over ware liefde...

     
     

 

Het begon allemaal op dinsdag 22 juli 2003 op de Gentse feesten....