Vakartikels FT (tkr.)
Start Omhoog Achtergrond info Vakartikels FT (tkr.) Lexicon bestuiving. Ned. tuinsites Hyperlinks per thema Vakjargon index

 

Artikels uit "De Tuinkrant"  (by gdk.):

Wegens plaatsgebrek staat deze rubriek op een andere site.

Normaal kom je na enkele ogenblikken op deze site. Indien dit niet gebeurd, kan je op onderstaande URL tikken. 

Verklaring van plantennamen. ABC van het plantenlatijn.  

of bekijk ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen. (Plantenwoordenboek met oorsprong van plantennamen) 

Zoekrobot voor deze 2 websites:
   Search this site or the web        powered by FreeFind
 
  Site search Web search
 

horizontal rule

horizontal rule

 Zonder schriftelijke toelating mag er niets uit deze uitgave (teksten, foto's/ tekeningen) worden overgenomen, gekopieerd, bewerkt, aangepast, aangeboden worden op BBS- en/of internet systemen en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, e-mail en bijlage file. Evenmin is toegestaan het overnemen van teksten op websites of  op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de redacteur (G. De Kinder)  van het  desbetreffend artikel. Overtredingen zullen bestraft worden volgens het recht op Copyrights beschermingen.
"De Tuinkrant" is een onafhankelijk e-zine dat geheel door tuinvrijwilligers wordt samengesteld op basis van: op het Internet openbare nieuwsbronnen, op eigen ervaring (beroeps-) en op literatuurbronnen. Integrale overname van berichten is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur.
Deze tuinkrantartikels werden met de grootste zorg samengesteld. Noch de medewerkers, auteur(s) of hoofdredacteur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.
No part of this website may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher/ webmaster.

Terug naar begin (home-index)

Naar "De Tuinkrant"
Suggesties en opmerkingen:  
(Op figuur "brief/ post" tikken om email-bericht te maken en  te sturen naar mij.)

 .  

  Opmaak DKG

 

Contact opnemen Gastenboek 1   Plantennomenclatuur Fruit ABC- Fruit-encyclopedie