Vakjargon index
Start Omhoog Achtergrond info Vakartikels FT (tkr.) Lexicon bestuiving. Ned. tuinsites Hyperlinks per thema Vakjargon index

 

Plantenjargon (Lexicon) voor biologie en voor de tuin(bouw)

 
Hieronder vind je een aantal geraadpleegde bronnen uit het biologie, tuin- en tuinbouwjargon. Om het zoeken te vergemakkelijken staan ze alfabetisch geplaatst. 

Naar index tuinjargon

Naar "De Tuinkrant"


Informatiebronnen voor het opmaken van deze lexicon:
 - Agrofino Turfsubstraten (Folder: "waarborg voor constante kwaliteit"). (Bijvoegsel Groenmagazine 8/1993) 
 - Aquariumplanten (handboek), door Christel Kasselmann. Meer dan 300 aquarium- en moerasplanten. 1998. 
 - Belgische Fruitrevue: vakblad (maandblad) voor pomologische verenigingen en B.F.O. (1999)
 - Benamingen land- en tuin- en bosbouwtechniek. 1988 5e druk. Commissie Benamingen Land- en Tuinbouwtechniek 
 - Bol- en knolgewassen in alle seizoenen. Door Brian Mathew en Philip Swindells (Zuid - Boekproducties - 1994) 
 - Bomen en struikenboekje van Belgie (Louis Debot- 1946) 
 - Cactussen en vetplanten, door Terry Hewitt (De groenboekerij - 1994) 
 - Camellia's , door Helga en Klaus Urban (De Groene bibliotheek- 1995) 
 -  De ecologische siertuin (Velt). Door John Rigaux - Rosette Van Cauteren) ISBN 90-800626-3-4 (1992)
 - De grote encyclopedie 1999 (Elektronische encyclopedie van Easy Computing)
 - De interactieve FLORA van Nederland en Vlaanderen (Nova Zembla - 1998)
 - De plant groeiwijzer. Door Caroline Boisset ISBN 90-5210-151-5
 - De potterie tuin - Planten en bloemen in potten en bakken. Door Kenneth A.Beckette/ David Carr/ David Stevens.
 - Druiven, een passie, door Dirk Vansina 
 - Elseviers Nieuwe Bloemengids. De wilde bloemen van NW-Europa. Door Richard Fitter en Alastair Fitter
 - Elseviers Bomengids voor N.-en West-Europa. Door Alan Mitchell. (2de druk)
 - Elseviers Vruchtbomengids, door ir. Joh. Bos (MCMLXXVIII)  (1977)
 - E-zine "De tuinkrant" http://www.tuinkrant.com
 - Gezondheidswijzer voor kamerplanten. (Bestrijding van ziekten en uitvoerige verzorgingsadviezen) door William Davidson (1983)
 - Giftige planten gids. Door Dr. M. De Cleene (2de druk- 1983) ISBN 90-5210-025-X
 - Glossarium (algemene termen) door Dr. P. van Schilfgaarde (Tuinbouwgids? Ca. 1960?) 
 - Glossary - Introduction to Fruit Crops (9/1999): http://www.uga.edu/hortcrop/rieger/glossary.htm 
 - Gonthier gids (1990) 
-
Encyclopedie. Kosmos-Z&K: Groente & Fruit Encyclopedie Omslag van Groente & Fruit Encyclopedie. (pdf bestand). Auteurs Luc Dedeene en Guy De Kinder. Uitgeverij Groenboekerij (Kosmos). Nur 423; ISBN 90-215-3845-8;   formaat 21 x 29,7 cm; ruim 600 illustraties; omvang 408 pagina's; 1ste druk verschenen februari 2004 Omslag encyclopedie (pdf bestand)
 - Handboek van Cactussen en vetplanten door Mariella Pizzetti (Uitgeverij Helmond- 1978) 
 - Het Bomen boek (Bomen en struiken in onze Tuinen en Parken, Bossen en Landschappen) door Hugh Johnson
 - Het sappigste kleinfruit door Stefan Buczacki. Uitgeverij Tirion - Baarn. 
 - Het stekken van boomkwekerijgewassen. Door Drs. S. de Boer. Proefstation voor de boomkwekerij, Boskoop 1993. 
- Het vegetarische plekje: begrippenlijst (juni 2000) http://www.vegplek.net/grf/begrip.html

 - Heukels' Interactieve Flora van Nederland (1999) 
 - Inleiding tot de gewasbescherming (Albert Hallemans - 1986) 
 - Kleurige Cactussen in hun natuurlijke omgeving, door Edgar en Brian Lamb (1976) 
 - Klimplanten, door Jane Taylor (Groenboekerij) 
 - Kramers (Elektronisch) Handwoordenboek Nederlands, (c) 1996 Elsevier. (Encarta99- Winkler Prins) 
 - Kruiden, de nieuwe gids voor het kweken, bewaren en gebruiken door Ann Bonar (Groenboekerij)
 - Langs Historische Parken en Tuinen door Willy Meulenkamp. Routes in Nederland en Belgie.
 - Nomenclatuur - Cursus DKG 1999 - PITOM (Mechelen) 
 - Orchideeën en andere exotische planten, door Röth/ Vahsholz (1985) 
 - Pesticiden, gebruik en milieurisico's door Willy Dejonckheere en Walter Steurbaut. 
 - Plantenterminologie door Jac. De Bruijn (1981) 
 - Plantgids, een leidraad voor het aanplanten van streekeigen bosplantsoen en fruitbomen. (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 1998) 
 - Plantkunde voor Tuinbouwscholen, door Jacobi (1968) 
 - Rassenlijst (19de) voor groot-fruitgewassen- 1999 (NFO) 
 - Rassenlijst (19de) voor klein-fruitgewassen- 1999 (NFO) 
 - Readers Digest bloemen en planten encyclopedie. (1975) 
 - Rob Herwig's "Planten-jargon" uit : Groene agenda voor kamer en tuin (1984?) 
 - Rozen, Spectrum Natuurgids, door Roger Phillips en Martyn Rix (Het Spectrum - 1988) 
 - Snoeibegrippen en -termen door V. Turkelboom (PITOM) (1980?) 
 - Snoeien met succes. Door Peter McHoy. Uitgeverij Helmond 
 - Stektabel Rhizopon- Nederland (1995?) 
 - Teeltprincipes- Cursus 1999  DKG- PITOM (Mechelen) 
 - Terra's Handboek: snoeien & leiden. Door Christopher Brickell en David Joyce. 
 - Tuinflora door A.C. Muller - Idzerda (Prismaboeken - Uitgeverij Het Spectrum - 1974 ) 
 - Tuinieren stap-voor - stap. (Honderd werkzaamheden in sier-, moes- en fruittuin) Groenboekerij. 
 - Vademecum Oude Rozen en Engelse Rozen. Door David Austin (1992). ISBN 90 6097 359 3
 - Verklarende Bio-woordenlijst door M. Gombeer- Desmecht. 
 - Woordenboek "Groene ruimte en plantenteelt"
 - 

 

 

 

Nuttige weblinks:
Terminologie woordenboeken 

Tuinkrantenforum: tuin- en plantenvragen
Blauwbessen, koningin der bessen
Groente & Fruit Encyclopedie
Plantenziekten en plagen
Plantenvermeerdering
Plantennomenclatuur
Fruit encyclopedie
Interactief planten leren
Fruit ABC

 

  Zonder schriftelijke toelating mag er niets uit deze uitgave (teksten, foto's/ tekeningen) worden overgenomen, gekopieerd, bewerkt, aangepast, aangeboden worden op BBS- en/of internet systemen en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, e-mail en bijlage file. Evenmin is toegestaan het overnemen van teksten op websites of  op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur/ redacteur (Guy De Kinder) van het  desbetreffend artikel. Overtredingen zullen bestraft worden volgens het recht op Copyrights beschermingen.
"De Tuinkrant" is een onafhankelijk e-zine dat geheel door tuinvrijwilligers wordt samengesteld op basis van : op het Internet openbare nieuwsbronnen, op eigen ervaring (beroep -) en op literatuurbronnen. Integrale overname van berichten is verboden zonder toestemming.
Deze artikels  werden met de grootste zorg samengesteld. Noch de medewerkers, auteurs of hoofdredacteur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.
No part of this website may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher/ webmaster.


Dit overzicht werd samengesteld door  Guy De Kinder
 

Laatste aanpassing op 27/12/2008

 

Contact opnemen Gastenboek 1   Plantennomenclatuur Fruit ABC- Fruit-encyclopedie