PERSONALIA

Wie ben ik?

Gene gemakkelijke volgens het 1ste Mechels smoelenboek

Geboren te Oostende op 05 maart 1945 huwde ik op 23 januari 1970 te Oostende Marina Vanhoet

Naast opzoekingen naar mijn 'verre' verleden en het verleden werd ook aan de toekomst gedacht:

Patrice geboren te Vilvoorde op 04 mei 1971 gehuwd met Kim Coremans op 17 juli 2004

Nina Verberckmoes geboren te Mechelen op 25 februari 2002,
Luka en Eli Verberckmoes geboren 25 november 2003 te Mechelen

Frédéric geboren te Mechelen op 03 augustus 1975 gehuwd met Joke De Bie op 31 maart 2001 te Deurne

Lanz Verberckmoes geboren op 14 juni 2006 te Brasschaat

Stéphane geboren te Kempen in Duitsland op 14 mei 1979 gehuwd met Kim Vandoren op 17 mei 2007 te Mechelen

Lander Verberckmoes geboren op 13 februari 2009 te Bonheiden

Sterre Verberckmoes geboren op 03 december 2014 te Bonheiden

 

Vorming en opgedane ervaringen:
 
- Lagere school en volledig humaniora Latijns-Wetenschappelijke Afdeling in het O-L-Vrouw College te Oostende
- 1 jaar Hoger Technisch Instituut te Oostende
-3 jaren opleiding Onderofficier Zeemacht specialisatie Scheepselectriciteit te St. Kruis, opleiding Brandbestrijding, Nucleair Bacteriologische Chemische en ‘Damage’-control ter zee
- 1 jaar praktijkopleiding aan boord van opeenvolgend de mijnenvegers Verviers (Mine Sweeper Coast), Breydel (MSOcean), Turnhout (MSInland)
- 2 jaren vorming Officier te Laken
- 1 jaar vorming Transmissieofficier Landmacht te Vilvoorde
- opleiding Para- en Commando B-brevet (Diest en Namen)
- vorming te Jambes in de Genieschool tot officier lesgever (niet exclusieve functie) Nucleaire, Bacteriologische en Chemische oorlogsvoering
- vorming Veiligheid en Hygiëne met supplementaire optie brandveiligheid bij firma Vincotte
- stafcursus en vorming Hoger Officier aan het Hoger Instituut voor Defensie te Brussel
- vorming Informaticus in het Centrum voor Transmissies en Electronica te Peutie
- Electronische Oorlogsvoering te Feldafing (Duitsland)
- Nato Communications Course te Latina (Italië)
- SCARS Course te Latina (Italië)
- Abbreviated Ace Staff Officers Orientation Course te Oberammergau (Duitsland)
- 3 jaar weekendcursus kunstschilderen aan de Kunstacademie Mechelen
- Diploma “shiatsu en relaxatietechnieken” behaald bij professor Driessens Yvonne
- Na in totaal 31 jaren nationale dienst te Brugge, Oostende, Vilvoorde, Peutie, Tervuren, Evere en Ludensheid (Duitsland) en internationale dienst bij 13 Cie Telecommunication and Transmission NORTHAG in Krefeld (Duitsland) en in het Communication Centrum NATO te Brussel als officier transmissie en informaticus op rust gesteld op 01 april 1996 op 51 jarige leeftijd.
Hobby’s:

beeldend kunstenaar, accordeonspelen, knutselen, tuinieren, sport, …,

Sociale betrokkenheid: wegens gezondheidsredenen stilaan wat afgebouwd
Politieke ervaringen:

Politiek is in essentie machtsuitoefening. Wil politiek echter geloofwaardig zijn, dan moet dit gebeuren vanuit een oprechte ethische opstelling. Juist diegenen die zich geroepen voelen om het gemeenschapsbelang in beleid om te zetten moeten getuigen van een correcte ethische opstelling. Zij hebben ten aanzien van de bevolking een onvervangbare voorbeeldfunctie: ingaan tegen normvervaging, zindelijk omgaan met politieke macht, belangenvermenging vermijden, de beginselen van behoorlijk bestuur respecteren, resoluut kiezen voor de afbouw van uitwassen van politiek dienstbetoon, … Het gemeentedecreet verplicht de gemeenteraad om een deontologische code aan te nemen.

Trouwens ook voor het college van burgemeester en schepenen en voor het personeel moet er een deontolgische code zijn. (Ref.: gemeentedecreet)

Open Vld-voorzitter Bart Somers: "De partij moet weer eensgezind de leiding nemen in het politieke debat door te vertrekken vanuit de kracht en de waarde van het liberalisme."
Op
06 mei 2009:BS trekt voor zichzelf twee lessen uit deze hele zaak. "Je doet geen belofte om iemand een inkomen te geven en je laat je niet meeslepen in een moddergevecht. (...). Hier heb ik tegen mijn eigen stelregel gezondigd", zegt Somers. (belga/sps).
"Heb fout gemaakt in kwestie-Vijnck"... toch niet enkel in die kwestie?
Velen weten uit ervaring dat aantrekken van leden uit andere partijen en beloftes en jobs garanderen een middel was en nog is om de macht te verkrijgen en te houden ! Vroeg of laat moest dit gebeuren! Na zijn ZEN-oefening geeft de ex-voorzitter een intervieuw op 13 jun ... "hij bevindt zich in de woestijn".

- Op 23/02/1998 lid VLD Mechelen, aangezocht door toenmalig Raadslid Bart Somers als raadgever voor een beter en gezond leefmilieu
- Gevraagd door Bart Somers de lijst te duwen voor de VLD bij de gemeenteraadsverkiezingen 2000 (Plaats 39 op de Alliantielijst VLD-VolksUnie huidige N-VA)
- Verkozen in 2000 tot bestuurslid VLD Mechelen
- In 2000 verkozen door de gemeenteraad Mechelen tot volmachtdrager namens de stad bij CV De Mechelse Goedkope Woning (MGW). Ontslag genomen op 03 juli 2002 wegens onverenigbaar met persoonlijk ideaal en de manier waarop meldingen met betrekking tot diverse overtredingen en klachten onder de mat gekeerd werden. Uiteindelijk bleken mijn klachten in 07juni 2007 toch nuttig voor het parket. Waarom werd zoveel jaren gewacht? Wordt vervolgd!
- In juli 2002 ontslag genomen uit het bestuur VLD-Mechelen en later uit VLD-Nationaal wegens niet naleven afspraken door Bart Somers omtrent het leefmilieu. Reacties als "Wij zitten niet meer in de oppositie" duiden immers op demagogische trekjen en een ondermijnen van de democratie
- Verkiezingen 18 mei 2003: 15de plaats Kamerlijst Liberaal Appel Provincie Antwerpen doch gezien ook koerswijziging Ward Beysen (overleden 14 januari 2005) ook daarom deze partij verlaten
- medestichter van denkgroep 'Liberale Alliantie'
- Tot 20/12/2004 waarnemend lid namens de Minaraad Mechelen bij de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Als voorzitter van Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw met regelmaat het overtreden van de milieu-en bouwwetgevingen aangeklaagd waardoor de spanningen met stadsarchitect/ diensthoofd Bouwdienst en Ruimtelijke Ordening toenamen (mijn rol was luisteren en mijn mond houden) ontslag genomen.

Lid van:

- Kerngroep nazaten van “Vrouwe Mariensone ghenaempt Van der Berckmost "
- MINA-raad Mechelen (ontslag genomen wegens gefoefel toenmalig schepen)
- Klankbordgroep Beneden-Dijle
- Zennecomité
- Werkgroep "compostmeesters Mechelen"
- Werkgroep Milieubeleidsplan
- Stichtend lid Werkgroep "Lucht" van de Stedelijke Milieuraad Mechelen
- Kerngroep "Volksgezondheid Mechelen-Zuid"
- Wijkwerking Mechelen-Zuid
- Werkgroep "Du Pont de Nemours, AXALTA, CHEMOURS, Vespel"(CAP-meeting)
- Overleggroep "Procter & Gamble/Kellogg's"'Mechelen
- MVSA Mechelse Vereniging voor Stedelijke Archeologie
Eretekens voor verdienste:
- Officier in de Kroonorde
- Kruis van Ridder in de Kroonorde
- Kruis van Ridder in de Leopoldsorde
- Militair Kruis 2de Klas