Heeft uw bedrijf reeds het HACCP-label

 

HACEP bvba is een onafhankelijke firma die gespecialiseerd is in het regelmatig uitvoeren en beoordelen van interne of externe hygiënecontroles. Die controles zijn nodig om na te gaan uw bedrijf aan de wettelijke vereisten inzake de algemene voedingsmiddelen-hygiëne en –veiligheid beantwoorden.

Om in te gaan op de vragen van onze klanten i.v.m. het K.B. van 14/11/03 betreffende de autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen en de vereisten uit het K.B. van 07/02/97 heeft HACEP bvba een aantal formules ontwikkeld.

Hoe gaan wij te werk?

Onze werkwijze is gebaseerd op de visuele (en bacteriologische) controles tijdens de productie; de visuele, bacteriologische en chemische controles na de productie en na reiniging en desinfectie; de controle van het kwaliteitssysteem en de processen en de opleiding van het personeel.

U kan kiezen voor één van de volgende twee audit-formules:

1. De “HACEP” audit

Dit is een hygiëne- en kwaliteitscontrole die op regelmatige en onverwachte basis (frequentie bepaald in samenspraak met de klant: bv 4* per jaar) uitgevoerd wordt door één van onze gediplomeerde hygiëneconsulenten. Samen met een beknopt verslag krijgt u een “HACEP”-attest dat uw bedrijf werd gecontroleerd.

2. De “Quality Controle HACCP” audit

De “Quality Control HACCP” audit is een doorgedreven kwaliteitscontrole waarbij uw bedrijf streeft naar een “Quality Control HACCP” label. De doorlichting van uw bedrijf gebeurt op regelmatige en onverwachte basis (4*per jaar). Na iedere doorlichting wordt u een uitgebreid schriftelijk rapport bezorgd. Indien de resultaten van 2 opeenvolgende audits voldoen, krijgt uw bedrijf een genummerd certificaat en het niet-exclusief gebruiksrecht van het gedeponeerde merk “Quality Control HACCP” toegekend.
Welke zijn de voordelen voor uw bedrijf wanneer u kiest voor één van beide formules?
  • U voldoet aan de wet op autocontrole die vanaf 1 januari 2005 in voege treedt.
  • Gediplomeerde en ervaren hygiëneconsulenten zorgen voor de controle en de ondersteuning.
  • Het vertrouwen van de consument en uw klanten wordt versterkt.
  • U kan met een gerust gevoel externe audits ondergaan (FAVV, leveranciers, klanten, …).
  • Professionele bijstand op het gebied van voedselveiligheid van HACEP bvba en bijsturing na elke audit.
  • De mogelijkheid tot het verwerven van een certificaat/label met eigen erkenningsnummer dat ook digitaal wordt geleverd.

 

link HACCPOnline Link Federaal VoedselAgentschap Link HACCP-Gids link Impala produced by JasmineCWT (r)