Algemeen
Fauna
Flora
Zwammen
Insecten

 

 
 

DUNBERGBROEK

Dunbergbroek ligt ten noordoosten van de dorpskom van Holsbeek. 

De vallei is hier een tweetal kilometer breed en wordt aan weerszijden begrensd door een massief van Diestiaanheuvels: in het noorden de Beninksberg en Wijngaardberg, in het zuiden een uitloper van het Kesselbergmassief (Chartreuzenberg en Speelberg)

Op deze plaats komt na jaren hard werken de verscholen natuurpracht beetje bij beetje terug tot openbaring. Kwelwater rijk aan mineralen borrelt er spontaan uit de grond op en zorgt op de gemaaide percelen voor geschikte groeiplaatsen van zeldzame planten als kleine valeriaan, grote boterbloem, karwijselie, moerasstreepzaad en de brede- en gevlekte orchis.

Hooilanden worden een tot tweemaal per jaar gemaaid. Een kudde voskopschapen neemt de nabegrazing voor haar rekening.

De grootste oppervlakte van het gebied willen we laten evolueren tot natuurlijk bos.

Aankoop ervan is noodzakelijk om de natuurlijke (hoge) waterstand te kunnen herstellen en om te vermijden dat om de paar decennia (in termen van een bos dus om de haverklap) de bodem omgeploegd wordt door zware bosbouwmachines.

Her en der komen nog zompige broekbosjes voor met zeldzame zegges en dotterbloem, andere stukjes kleuren het voorjaar nog met dalkruid, meiklokje, bosanemoon, eenbes, slanke sleutelbloem en bosbingelkruid. Ook treffen wij hier nog soorten aan die in Vlaanderen op de rode lijst staan, soorten die bedreigd of zeldzaam zijn zoals de hazelworm en de kamsalamander.

Waterpartijen onmisbaar.


In de door de beheerswerkploeg opnieuw geruimde sloten, poelen en plassen komen in het voorjaar kikkers, salamanders en padden terug massaal hun eieren afzetten.

Dit lokt regelmatig de ijsvogel en de blauwe reiger en een zeldzame keer ook de roerdomp, de witte en zwarte ooievaar! .

 
 
Home
Webdesign Frans Cuypers