Links
Belgische Huisartsensites:

Dť Vlaamse Huisartsenorganisatie: www.domusmedica.be

sociale (on)zekerheid voor artsen: www.comite-kenens.be

Nederlandse Huisartsensites:
Medische Startpagina's:
De moeite waard:
Hulpverlening:
Ziekenfondsen: (alfabetisch)
Metingen:
Roken:                        
Achtergrondinformatie:

Het vermelden van een site wil niet per definitie inhouden dat we volledig akkoord zijn met de inhoud van de vermelde site.

© HAGRO