Wachtdienst

Waarom?

Omdat je medische problemen kunt hebben die tijdens het weekend, een feestdag of soms ook op een ander tijdstip, die niet op verzorging of diagnosestelling kunnen of mogen wachten tot je eigen huisarts terug beschikbaar is.
Waarvoor?

De wachtdienst dient dus eigenlijk alleen voor min of meer dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag.


Voor zeer dringende en ernstige levensbedreigende spoedgevallen dien je het noodnummer: "112" te bellen. Meestal is het nuttig om tezelfdertijd ook de huisarts of de huisarts van wacht te bellen, deze is, zeker in landelijke gebieden, vaak eerder ter plaatse.

Hoe?

De wachtdienst van de huisartsen van Bocholt, Grote Brogel en Lozen is gecoŲrdineerd via de Noordlimburgse Huisartsenkring.

Weekend:
* Deze wachtdienst wordt geregeld door de Huisartsenwachtpost Noord-Limburg:
     een samenwerking van de huisartsen van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt en Peer
* De weekendwacht begint vrijdagavond om 19.00 uur en eindigt maandagmorgen om 08.00 uur.
     Bij feestdagen gedurende de week begint de wachtdienst op de avond voorafgaand aan de feestdag om 19.00 uur en eindigt de volgende werkdag om 08.00 uur.
* Alle raadplegingen gaan door in de Huisartsenwachtpost Noord-Limburg: Stationsstraat 76 te 3910 Neerpelt: in het oude ziekenhuis van Neerpelt, schuin tegenover het station van Neerpelt
* gelieve NIET op voorhand te bellen, maar rechtstreeks naar de wachtpost te komen.
     Sommige ogenblikken zijn wel drukker dan andere. De zaterdagvoormiddag is het drukst.
* Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor patiŽnten die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen: bel dan 011 60 40 60.
     Bijkomende info op www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be of www.hwpnl.be (een samenwerking van de huisartsen van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt en Peer)

Weekdagen:
contacteer uw eigen huisarts. indien dit echt niet lukt (bvb. antwoordapparaat): bel: 011 60 40 60, en volg de instructies: druk uw postcode in en kies de eventuele deelgemeente.

Brugdagen:
in ons wachtdienstonderdeel wordt er op "de brug" en 2į Kerstdag steeds vrij genomen: er is altijd een arts van wacht beschikbaar: deze is bereikbaar van 8u tot 19u. Er zijn dan vrije raadplegingen om 10u, om 14u en om 18u.
wie dan van wacht is, vind je terug op
http://users.telenet.be/hawd/wachtdienst.html 

Voor spoedgevallen kun je de huisarts van wacht ALTIJD bellen !!!

de wachtdienstregelingen voor de andere regio's kunt u terug vinden via www.mediwacht.be

Apotheek van wacht?

deze vind je via www.apotheek.be

Vorige ] Start ] Volgende ]

© HAGRO 11/08/2013