http://users.pandora.be/haloewie 2003 april

Links Voorrang = Offside-priority

A propos Ed KREKELBERG en zijn frustratie aangaande LV of O.P.
HALOEWIE
Ontruim de kruispunten,
zij zijn niet bedoeld om te bezetten.

Vijf jaar strijd gevoerd, van '64 tot '69 en dan tot de slotsom komen dat er machtige organisaties zijn, die een onjuiste wijze van besluitvorming op verkeersgebied in stand houden. Een complottheorie. Wat wilt u doen tegen een theorie die steunt op macht? Welnu, dat is eenvoudig genoeg: gewoon het hoofd buigen, zwijgen en de "grote massa" voor dom houden, als een geweldig apparaat van publiciteitsmedia "argumenten" di. volksverlakkerij en leugens verspreidt om de theorie staande te houden. Wie heeft daar voordeel bij? Intimidatie op Europees niveau.

De grote massa is niet dom, maar heeft geen tijd om zich te informeren. Duizenden gewone weggebruikers hebben wel in het snuitje dat er vreemde, ongerijmde dingen in de verkeersregels staan, die ziekte, pijn, ongenoegen en financieel verlies veroorzaken.

Een kader van onafhankelijke verkeersdeskundigen, die zijn opgeleid aan universiteiten, die onderzoek doen dat niet gesponsord wordt door de zakenwereld, moet advies geven aan de bewindsman, die moet bepalen of regels terecht of onterecht zijn, uit de wind gehouden worden of nu maar eens moeten blootgesteld worden aan de storm van wetenschappelijke kritiek.

Tegelijk moet de geschiedenis de feiten van de voorbije 30, 40 jaar opgraven en de redenen uitzoeken waarom Prof.Belinfante de inzichten en meningen van ir. Beukers en ir. Barkhof, opvolger van ir. Kuysten, en voorzitter ir. van der Linde van Sprankhuizen, heeft aangewend om de Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) als autoritaire, politieke instelling borg te laten staan voor een doctrine van de lege formalistische apriori "stop maar op de kruising", want de voorrangsweg gaat voor (RV afgestopt), waar de voor de hand liggende, duidelijke apriori "blokkeer niet", die om zijn helderheid geen verklaring vereist, lijnrecht tegen indruist.

De actoren van de toenmalige strijd moeten veel te verliezen/winnen gehad hebben. Is hun drijfveer het al dan niet algemeen invoeren van verkeerslichten met besturing à rato van 10.000 gulden per stuk geweest, die hen heeft aangezet een dikke cent te verdienen aan de op te richten verkeerstechnische industrie van verkeerssignalisatie. Wie heeft er toen aandelen gekocht en firma's opgericht? en dat tegelijk ten nadele van de individuen en uitgesmeerd over de ganse economische gemeenschap, die bij elke stopstreep per jaar 26 000 rituren ziet verloren gaan.(miljarden verlies aan wachten per land van verkeerslichten voorzien)

In 1960 is, volgens het Londense Road Research Laboratory, een uitgave van 10 000 pond sterling per stopstreep goed besteed, indien daarmee 10% tijdsverlies goedgemaakt wordt.

Het kan toch onmogelijk dat men vanaf 1949 is blijven vasthouden aan de RV en niet aan een herziening toegekomen is, ondanks de inbreng en acties van de voorstanders van de voorrang van links, zomaar, uit blindelings vasthouden aan een historisch principe, dat gaandeweg en door de feiten achterhaald werd, maar niet de gelegenheid kreeg om door wetenschappelijk onderzoek in het ongelijk gesteld te worden, omwille van de verstarring van de leertucht die een enkele theorie beschermt. Ook vandaag wordt kritiek op het RV principe nog steeds weggewuifd met argumenten van voorbijgestreefd en politiek niet haalbaar. We zijn te lang en te ver in de logica vooruitgegaan, dat, mocht het principe toch fout zijn, de RV onomkeerbaar gehandhaafd blijft. Waar dient politiek voor? Waarom is het gordijn gevallen, de muur in Berlijn gesloopt? Waarom moet een halt toegeroepen worden aan het ongecontroleerd liberalisme, ook al bestaan de principes al vijftig jaar en meer? Waarom zou de Voorrang van Rechts bij rechtsrijden zijn rechtspositie niet kunnen of mogen verliezen? Omdat het een toegeven is van zijn ongelijk? Misschien, maar daar gaat het niet om, maar veeleer het instellen van wat altijd al logisch, voor de handliggend en terecht is geweest. Niets dan winst, vanaf dan geen verlies meer.

Is er een woordelijke, politieke taalreden waarom links geen voorrang mocht worden, gewoon omdat links socialistisch was?

Toegegeven, Krekelberg heeft zijn zaak niet diplomatisch gevoerd. Hij heeft tegen veel zere schenen geschopt, omdat hij meende dat zijn wiskundig-wetenschappelijke benadering zou kunnen overtuigen, omdat hij dacht democratisch gelijk te halen. De vraag vandaag is of er nog veel voordeel te halen valt uit de omschakeling. Het gaat er niet om of je nu links of rechts van de weg rijdt, dat maakt niet uit. Waarom de Zweden die omschakeling gemaakt hebben, is een onderzoek op zich waard, maar niet relevant. Of je voorrang geeft aan de zijde tegenovergesteld aan de rijrichting (Offside-priority) of niet, dat maakt een hele slok verschil uit op de borrel, kwestie van hoffelijkheid en rechtszekerheid en empathie van autobestuurders. Misschien is dit in de huidige constellatie meer dan een mogelijkheid.

Wat voorbij is, is voorbij. Ed Krekelberg is niet meer. Zijn tegenstanders ook niet waarschijnlijk. Of toch in die mate op leeftijd, dat hen geen kwaad kan overkomen. Als men nu gekomen is op het punt dat men het aantal verkeersslachtoffers wil halveren, dat dagelijkse files, veroorzaakt door ongevallen, de transportsnelheid reduceren tot belachelijk weinig en economisch bijna niet meer rendabel, dat de hoofdoorzaak zit in de menselijke factor, dan is misschien het ogenblik gekomen, om een ommezwaai te bewerken, waar onder meer, naast andere ingrepen, de voorrang van links een meerwaarde kan brengen voor de geestelijke gezondheid van de bestuurder, zijn ergernis voor een deel kan opheffen, waarop zou men dan moeten wachten om het onderzoek op te starten, dat duidelijkheid kan brengen over de impact op alle gebieden die de voorrang van links bestrijkt?

De overheid heeft met de omschakeling van Rechts-Voorrang naar Links-Voorrang een hefboom in handen, die autobestuurders opnieuw hun verantwoordelijkheid in eigen hand geven, en toelaten samen met Rechts-Ritsen, opnieuw hoffelijkheid in het verkeer te brengen die er al sinds enige tijd hoe langer, hoe meer uit verdwijnt.

Lees er zelf de artikels op na die ik met toestemming van de redactie van Streven mocht overnemen.

mag zonder wijziging of weglating overgenomen mits bronvermelding ©left 2003-05-10
http://users.pandora.be/haloewie/AproposKrekelberg.html uilenpost naar    heloewie@yahoo.fr