Hanyu

Woordkaarten Audio Huiswerk Karakters Varia & Links
Woordkaarten Les 1 Tekstboek les 1 tot 5 Huiswerk Les 1 Karakters les 1 tot 17 in pdf Cultuur
Woordkaarten Les 2 Tekstboek les 6 tot 8 Huiswerk Les 2 Karakters les 1 tot 17 in xls Karakterblad
Woordkaarten Les 3 Tekstboek les 8 tot 11 Huiswerk Les 3 Pinyin Tabel
Woordkaarten Les 4 Tekstboek les 12 tot 14 Huiswerk Les 4 Karakters met oefenvakjes in pdf Chinees op de computer
Woordkaarten Les 5 Huiswerk les 1 tot 5 Huiswerk Les 5 Karakters met oefenvakjes in xls Maankoekjes
Woordkaarten Les 6 Huiswerk les 6 tot 8 Correctiesleutel Les 1-5 Pinyin in 6 min
Woordkaarten Les 7 Huiswerk Les 6 Oefenruitjes New Practical Chinese Reader
Woordkaarten Les 8 Correctiesleutel Les 6 Mandarin Tools
Huiswerk Les 7 Geledraak.nl
Correctiesleutel Les 7 Write in Chinese
Huiswerk Les 8 Zhongwen.com
Correctiesleutel Les 8