Schoorsteenvegen

   

Harelgas N.V. lid van de Federatie der Belgische Schoorsteenvegers:

Zorgt voor uw veiligheid!

Het comfort van verwarmen met hout, steenkool, gas of stookolie
houdt ook gevaar in voor brand of verstikking wanneer
de rookgasafvoerleidingen slecht onderhouden worden. Laat daarom
regelmatig uw schoorsteen vegen zodat u dit risico kan voorkomen.

Wettelijke verplichting!

Indien u stookt met hout, steenkool of stookolie is het wettelijk
verplicht volgens het KB van 06/01/1978 (BS van 09/03/1978)
om minstens jaarlijks uw schoorsteen te laten reinigen.

Volgens de Europese richtlijn (2002/91/CE) is dit ook verplicht voor
verwarmingstoestellen op gas met een vermogen groter dan 20 kW.
Het is ook aangeraden regelmatig de schoorsteen te laten nazien
voor uw individuele toestellen, want vogelnesten zorgen mogelijks
voor verstopping van het rookgaskanaal met het gevaar op
CO-vergiftiging en met de dood tot gevolg.

Nuttige tips!

Teken nooit een contract voor meerdere jaren, dit is niet toegelaten.
Betaal nooit een voorschot.
Neem steeds een schoorsteenveger uit uw streek en
aangesloten bij de Federatie.
Zij er problemen of bent u bedot, dan kan u zich
steeds wenden tot de Federatie der Belgische
Schoorsteenvegers op www.fbs-frb.be

.

.

.