Eerst even iets meer over de Y-DNA tests, In principe, want heel af en toe doen zich toch wijzigingen voor in het DNA, die we mutaties noemen. Door de historiek van mutaties in het DNA bij verschillende personen of bevolkingsgroepen te vergelijken, kan men nagaan hoe de mens zich vanuit Afrika heeft verspreid over de rest van de wereld.

 

DNA-stalen, nagaan hoe de mens zich vanuit Afrika heeft verspreid over de rest van de aarde. Elke deelnemer ontvangt een rapport over het eigen DNA-profiel en het spoor dat de verre voorouders (mannelijke lijn) hebben gevolgd. De volgende stap is niet verplicht, maar voor genealogen wellicht interessanter: het DNA-profiel kan toegevoegd worden aan een database, waarna het mogelijk wordt uit te zoeken met welke families men in meerdere of mindere mate verwant is. Dat dit tot boeiende conclusies kan leiden hoeft nauwelijks gezegd. Meer hierover via de rubriek DNA-Roots.