HAVE
Terug naar voorblad

Huisartsenvereniging Evergem, afgekort HAVE, werd als vereniging zonder winstoogmerk opgericht. De wettelijke statuten verschenen als dusdanig in het staatsblad van november 1984.

De vereniging heeft tot doel in de fusiegemeente Evergem de huisartsengeneeskunde door haar leden op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde manier te organiseren. Zij beoogt tevens een loyale samenwerking tot stand te brengen tussen huisartsen, specialisten, instellingen, verenigingen en andere personen die in de welzijnssector actief zijn. Zij streeft verder naar een wetenschappelijke en sociale promotie van haar leden.

Het lidmaatschap is beperkt tot de huisartsen. 

Ledenlijst 

Have organiseert ook de wachtdienst voor de deelgemeentes Evergem en Sleidinge.      

Wachtdienst

      V Het territorium blijft beperkt tot de deelgemeenten Evergem en Sleidinge, uitgebreid met de zone langs de ringvaart en langs het kanaal Gent-Terneuzen (Langerbruggekaai, Terdonkkaai, Langerbrugge-eiland en de sluis van Evergem).

De wachtdienst begint op vrijdag 19.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 08.00 uur

Naar voorblad