wpa16ff574.png
wpea022c0f.png
wpb1a00ec1_0f.jpg

Doel, werking en visie van het Haydn-Genootschap en “Amazing Haydn”

 

Oprichting

In het najaar van 1996 werd door de Oostenrijkvereniging Servus n.a.v. haar 10-jarig jubileum en de viering van het Millennium van Oostenrijk, in Mechelen een Haydn-Festival georganiseerd, dat tot in de verste hoeken van Vlaanderen heel wat weerklank vond.  Het overweldigende succes ervan zette de toenmalige organisatoren er toe aan om van dit evenement een 2-jaarlijkse traditie te maken. Met dit doel werd in 1998 het Haydn-Genootschap Vlaanderen te Mechelen boven de doopvont gehouden.

 

Doel

De vereniging wil in de eerste plaats de figuur van Joseph Haydn,  zijn leven en werk, en dat van zijn tijdgenoten, vaak zijn het eigen leerlingen en/of bevriende componisten,  in Vlaanderen uitdragen.

 

Werking en visie

Het Haydn-Genootschap Vlaanderen wil dit zo veelzijdig en inventief mogelijk realiseren, o.m. door het regelmatig inrichten van concerten, voordrachten, tentoonstellingen en muziekreizen, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan het werk van componisten die Haydn inspireerden of die door hem werden beïnvloed. Tussen deze vele in hun tijd beroemde, maar via de tijdsgeest of  politieke ontwikkelingen in Centraal-Europa, thans vaak vergeten, componisten zijn zijn broer Michael Haydn en Haydns allerbeste vriend Wolfgang Amadeus Mozart  zeker bevoorrechte namen.

De belangrijkste activiteit echter is zonder twijfel de Internationale Haydn-Biënnale Vlaanderen, later Amazing Haydn. Met het organiseren van dit authentieke “Wiener Klassik-festival” meten we ons duidelijk een Europese dimensie aan en treden we in de voetstappen van Joseph Haydn zelf, die een Europeaan “avant la lettre” was. Op dit festival worden echter niet alleen ensembles en solisten uitgenodigd die afkomstig zijn uit Haydns voormalige Heimat, Centraal-Europa, maar ook uit Vlaanderen, waarbij er naar gestreefd wordt culturele uitwisseling in de hand te werken en tot stand te brengen.

 

Zoals Joseph Haydn zelf heeft het Haydn-Genootschap Vlaanderen zowel een volks als verheven profiel. Met Haydns blijmoedige, opbeurende en zonnige muziek richten we ons naar een ruim publiek en naar alle lagen van de bevolking.  

 

Het Haydn-Genootschap Vlaanderen wil vooral ook het universele karakter van de muziek in ’t algemeen en die van Haydn in ’t bijzonder benadrukken.

Naar het voorbeeld van Haydn zelf, die met zijn beroemd geworden uitspraak “Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt”, ooit zijn goede vriend Mozart trachtte te overtuigen dat muziek geen grenzen kent, hebben ook het Haydn-Genootschap en Amazing Haydn dit citaat, als leidmotief, tot het hunne gemaakt.  

Bevlogen als wij zijn voor Haydns muziek en levensstijl willen wij aldus een ontmoetingsplaats creëren die een belangrijke hoeksteen vormt voor internationale communicatie, verstandhouding en samenwerking.