Fototentoonstelling op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2009 in de Mozaïek te Kortessem

Guigoven - Kortessem - Vliermaal - Vliermaalroot - Wintershoven - Zammelen

Welkom bij de

 

Heemkundige Kring Kortessem

 

 

Ons doel is kennis en materiaal te verzamelen van onze leefomgeving, en onderzoek naar ons verleden. Het gaat ondermeer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van onze gemeente en omgeving. Geïnteresseerden verenigen zich in een heemkundige kring.

 

Om onze bevindingen te delen met anderen, geven we een tijdschrift uit nl. Het Poortje. Dit verschijnt vier maal per jaar in maart, juni, september en december. Een jaarabonnement kost slechts 10 € . Wie ons wil steunen kan 15 € betalen; wie erelid wil worden betaalt 25 euro. Jaarlijks worden de ereleden en steunende leden vermeld in ons tijdschrift.

 

We beheren ook een lokaal met erfgoed. (wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat).  Hiervoor doen we beroep op giften van inwoners. Dit kan zijn werktuigen door ambachtslieden gebruikt, huisraad van vroeger, schoolbenodigdheden, enzovoort.

 

Zo richten we ook tentoonstellingen in waar onze werking en erfgoed wordt ten toongesteld. Bij thematentoonstellingen kan ook materiaal geleend worden van privé-personen of andere instellingen.

 

Tegenwoordig vestigen we ons ook op internet, onder de vorm van een deze website. Suggesties over lay-out en inhoud zijn zeer welkom. Laat ons weten wat je er van vindt.

 

Ook stamboomonderzoek (genealogie) is een van onze aandachtspunten. Daarom verzamelen we ook bidprentjes, doodsbrieven en allerhande documenten zoals akten van notariaten. Gooi oude documenten niet weg maar bezorg ze ons, wij kunnen er soms nog nuttige informatie uit halen.

 

Ook het uitgeven van publicaties rond een bepaald thema hoor bij onze activiteiten. Zo werd laatst door Jean Roebben een boek uitgegeven over de Lievehereboom en werd gratis aan onze abonnees van het Poortje bezorgd. Hier een lijst van brochures en boeken uitgegeven.

 

Wij zijn tevens aanwezig op Facebook : ons adres is

https://www.facebook.com/groups/158618561164704/

 

Wil je iets vragen, mededelen,.... kortom zoek je contact, vul dan volgende contactformulier in.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

webmaster : Luc Van der Straeten
editie : 03/2016