Home Weekbladen Boeken Briefkaarten Prentbriefkaarten Klederdracht

 

Tijdschriften

Henri Cassiers was één van de Belgische kunstenaars die begin negentienhonderd vooral bekendheid verwierf bij het ontwerpen van fraaie litho’s. Deze litho’s werden gebruikt voor het afdrukken van affiches, schoolplaten en prentbriefkaarten.

Minder bekend is dat hij gedurende een periode (1886 – 1893) actief was als illustrator van populaire weekbladen zoals Le Globe Illustré, L'Illustration Européenne en De Vlaamsche Patriot. Zijn uitstekende tekeningen hadden dezelfde nieuwswaarde als de huidige krantenfoto’s. Hij begaf zich ter plaatsen of hij raadpleegde gemaakte ‘lichtplaten’.

Hiervoor maakte hij gebruik van de techniek van de reliëf-foto gravure. Deze techniek vertrekt van een karton met een grijze gerasterde bovenlaag die weggeschraapt wordt om witte delen te krijgen en opgehoogd met zwarte inkt voor de donkere delen.

Er gaat een bijzondere kracht uit van zijn tekeningen. Een sterke afbeelding bij een artikel spoort de lezer aan om verder te lezen, doet de lezer nadenken waardoor hij betrokken raakt bij de gebeurtenis. Zo krijgen de lezers een menselijker beeld van de situatie en wordt de grijze lettermassa doorbroken.

Le Globe Illustré (1886): Marché du Dyver, à Bruges

De Vlaamsche Patriot (1891): De overstroomingen in den omtrek van Brussel.( Hoeve te Vorst. De trein te Ruysbroeck. Buitengoed in den omtrek van Brussel. De Bergensche steenweg te Cureghem)

L'Illustration Européenne: Souvenir de la grève aux carrières de Quenast. - La distribution de pains au local de la 'Société des compagnons'.

hhh

L'Illustration Européenne: L'ancien Blankenberghe. - La vente du poisson dans les rues, avant la construction de la Minque.

De Vlaamsche Patriot (1890): De abdij van Grimberghen.

L'Illustration Européenne: Les pêcheurs de Blankenberghe.

L'Illustration Europèenne (1890): Le vieux marché aux poissons à Bruges.

L'Illustraton Europèenne (1889): La plage ouest d'Ostende et de chalet royal.

De Vlaamsche Patriot (1890): Nieupoort

Contact