Heraanleg Stanleystraat - Cuperusstraat

Bewonersforum voor opmerkingen aangaande het voorontwerp

Van harte welkom op deze website!

De Stad Antwerpen heeft aangekondigd snel werk te willen maken van de heraanleg van de Cuperus- en Stanleystraat en alle tussenliggende kruispunten, in het kader van de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen, en heeft hiervoor een ontwerp gemaakt hoe de straat er zou gaan uitzien met dit nieuwe fietspad. Dat ontwerp in zijn huidige vorm, bevat echter een aantal grote nadelen, die de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de buurt niet ten goede zullen komen.

Wij zijn een aantal kritische bewoners van deze betrokken straten en wij hebben ons gegroepeerd om te proberen de Districten 2018 en 2600 en de Provincie te overtuigen van een realistisch en veiliger alternatief, gedistilleerd uit de opmerkingen van de buurtbewoners. Je kan dit via deze link (klik hier) bekijken, en vergelijken met het voorstel van de stad samen met wat uitleg.

Onze krachtlijnen:
- Hogere verkeersveiligheid, o.a. door fietspad achter bomenrij en betere doorstroming van het verkeer
- Pro fietsostrade
- Behoud van alle bomen
- Systematisch meer structureel benutten van ruimte in spoorwegberm
- Geen reductie van 5 naar 3 (!), maar behoud van 4 rijstroken op het "verkeersplein" tussen Lange Leemstraat en Guldenvliesstraat
- Behoud van de afslagstrook vanuit Stanleystraat naar Guldenvliesstraat (kant spoorlijn)
- Verhogen van het aantal beschikbare parkeerplaatsen
- Overal zone 30 (= veiliger)
- Maximale benutting doorstroommogelijkheden op kruispunt Boomgaardstraat - Stanleystraat
- Maximale verbreding van het fietspad (streefbreedte 4m)
- Minimiseren van sluipverkeer, maar behoud van de bereikbaarheid van Stanleystraat
- Geen tram op de rijweg in de Cuperusstraat

Er is al heel wat gebeurd sinds de aankondiging van het eerste infomoment op 2 februari 2016. Je kan de historiek raadplegen op onze blog (klik hier).

Misschien had je het voorontwerp al bekeken, en misschien vond je dat prima. Toch hopen we dat je even de tijd wil nemen om ons alternatief te bekijken. Hopelijk kan je je ook vinden in de daar vermelde suggesties. Misschien verander je dan van mening? Je kan ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

We hopen uiteraard op jullie enthousiaste reacties of opbouwende kritiek!

Tot slot, vermits wij willen proberen om de Districten 2018 en 2600 en de Provincie te overtuigen van de nadelen van hun huidige ontwerp, geven we hier nog de volgens ons voornaamste nadelen mee:
- fietspad van 4m breed als absolute stelregel, ten koste van bepaalde bomen, straatbreedte en met een bochtig fietspad tot gevolg
- reductie van 5 naar slechts 3 (!) vakken op het "verkeersplein" tussen Cuperus-, Stanley-, Guldenvlies- en Lange Leemstraat
- een totale overdwarsing van de straat door tram 9, wat zal leiden tot meerdere blokkages van alle verkeer
- afsluiten van Cobdenstraat zonder Van Luppenstraat om te keren, want zo wordt de Stanleystraat onbereikbaar
- een neutraal parkeerbeleid in plaats van de opportuniteit te nemen om parkeergelegenheid bij te maken
- geen oplossing voor de onveilige toestand voor fietsers die uit de Guldenvliesstraat komen en richting Berchem Station willen
- vasthouden aan een fietspad aan de huizenzijde in de Stanleystraat, ten koste van een comfortabel breed voetpad, brede (en dus veiligere) parkeerstroken
- verdwijnen van de rechtsafstrook vanuit Stanleystraat naar Guldenvliesstraat, waardoor nog langere aanschuifrijen tijdens de spits, meer lawaaihinder, meer fijn stof
- suboptimaal gebruik van de beschikbare ruimte op het kruispunt Boomgaardstraat-Statiestraat door creatie van een strook voor exclusief gebruik door bussen
- tram op de rijbaan in de Cuperussttraat, waardoor meer hinder voor bewoners, minder fraai uitzicht, en mogelijke schade aan de bomen door fundering van de sporen

Redesigned HTML Editor Theme using Responsive Site Designer