De Hertogelijke st.-Jorisgilde 

                     

                     In 1957 werd te Aarschot door de heren Jos Justens en Frans Van Lier 

                      de"Oude" St.- Jorisgilde" hersticht.

Clublokaal Onder deze benaming beoefende zij het kruisboogschieten.

                     Op 29 december 1965 werd door Z.D.H.de Hertog Van Arenberg,Aarschot en Croy

                     aan de Gilde de machtiging verleend gebruik te maken van de titel en waardigheid

                     van " Hertogelijke St.- Jorisgilde "   

            

Bestuur 

                     Hiertoe hebben bijgedragen: Z.D.H.de Hertog van Arenberg,

                                                         Jean Copin apotheker te Brussel

                                             Julien Bal professor aan de Leuvense academie Heraldieus

                                              en de leden van het Comiteit van de hoofdgilde te Brussel

                                                 

 

Wedstrijdkalender 

                     Het 1ste clublokaal was gelegen op de Leuvensesteenweg te Aarschot  in het café 

                          "Bij Lowieke Nijs"

                          Hier werd geschoten op de afstand 4,5m.

 

Clubkampioenschap De HSJG telde op dat ogenblik 54 effectieve schutters.

                     In 1959 werd er voor het eerst deelgenomen aan de nationale kampioenschappen en

                     veroverde men zelf een nationale titel ( Bruyninckx Anna) 

Koningschieting 2017

                    Deze verplaatsingen gebeurde toen met trein,tram of bus.

                    Daar de disciplines van de nationale wedstrijden groter waren ( 6m- 10m - 20m) moest er

                    worden uitgezien naar een groter clublokaal.

 Kamp.Vl.Brabant                  

 

                    In 1972 zijn we dan terecht gekomen in het "oude jongensschool" te Gelrode waar we

                   deze discipline konden beoefenen.

                                      

                    Door de gebreken aan de accommodatie waren we verplicht uit te zien naar een ander

                    lokaal.

 

                    In 2001 zijn we dan terecht gekomen in Gelrode in het lokaal " De Sportwereld " bij Jef

                    Nijs waar we heden ten dage onze kruisboog hanteren.