De filter

   

Een filter is een niet te onderschatten onderdeel van het aquarium. Zeer dicht beplante aquariums met een lage visbezetting kunnen het gerust zonder filter stellen. Wel nuttig is dan weer een pompje dat het water in beweging houdt.

Wat is nu juist de functie van de filter in het aquarium?

 1. Als eerste punt kan worden aangehaald dat een filter de afvalstoffen (zweefvuil) tegenhoud en dus zorgt voor een helder aquarium;

 2. een tweede punt is het huisvesten van NUTTIGE bacteriën;

 3. beweging brengen in het water.
   

Verschillende types van filter

Ten eerste is er een verschil tussen externe en interne filters. Zoals het woord extern al laat blijken staat de filter BUITEN het aquarium. Meestal wordt deze geplaatst onder het aquarium of ergens op een plaats waar men gemakkelijk bij kan.

Voordeel:

 • Dit type van filter is gemakkelijk uit te kuisen. De meerderheid van deze filters is gemaakt met kliksystemen die toelaten de verschillende onderdelen gemakkelijk uit elkaar te halen en schoon te maken.

 • Het nakijken van eventuele gebreken kan gebeuren zonder de vissen al te fel te storen.

 • ...

Nadeel:

 • Een nadeel kan zijn dat wanneer er zich een fout of gebrek voordoet dat het kan zijn dat de filter water laat wegsijpelen en zo voor waterschade kan zorgen.

 • De installatie kan soms voor wat problemen zorgen.

 • Soms kan het werken van het pompje een onaangenaam geluid produceren. Bij de betere filters is dit niet zo zeer meer het geval, maar men dient er wel rekening mee te houden.

 • ...

De interne filter is een filter die wanneer goed opgebouwd, bestaat uit 3 compartimenten of anders gezegd 3 verschillende vakken. 1 vak waar de pomp in zit, 2de vak waar het filter materiaal in past (dit is meestal het biologische filtermateriaal) en het 3 de vak dat onderdak kan bieden aan ofwel wat mechanisch filtermateriaal ofwel kan men hier het verwarmingselement in plaatsen.

Voordeel:

 • Bij lekkage is er geen schade mogelijk buiten het aquarium, dus geen waterschade.

 • Het lawaai dat soms geproduceerd wordt door de motor van het pompje is minder omdat deze meestal onderwater zit. Getril tegen de wand kan wel , maar dit is gemakkelijk op te vangen door het pompje wat van de wand weg te duwen.

 • De 3 vakken hebben een groter capaciteit om meer filter materiaal in te steken.

 • ...

Nadeel:

 • Het uitkuisen is misschien iets minder gemakkelijker.

 • Deze filter neemt een deel van het aquarium in.

 • ...

 

Vooreerst zijn er de mechanische filters. Deze hebben tot hoofdtaak het aquarium vrij te houden van zweefvuil, opgewoelde humus, ... Er zijn verschillende materialen die men kan gebruiken om een mechanische filter op te vullen (bv sponzen, watten, hydrobollen, enz...) In de aquariumwinkel vind je er een ruime keuze van verschillende merken.

Daarnaast hebben we ook nog de biologische filters, die naar mijn mening belangrijker zijn dan de mechanische. De vraag is nu waarom. Wel , een biologische filter kan bestaan uit, koolstof, turf, zeoliet, deneliet, lavakiezel, ... In elk van deze onderdelen of beter gezegd substraten huizen bacteriën. Deze bacteriën hechten zich vast op ruwe oppervlakten en zorgen ervoor dat het water ontgift wordt. De ontgifting gebeurt wanneer het water door elk van deze materialen gestuwd wordt. Deze functie is dus ZEER belangrijk!!
Wat nog een belangrijk punt is bij het ontgiften van het aquariumwater is dat de bacteriën hiervoor zuurstof nodig hebben. Hieruit kunnen we dan afleiden dat wanneer de filter uitvalt of kapot is en dus geen vers water over de filtersubstraten kan doen lopen,dit ook schade aanbrengt aan de bacteriën die in die filtersubstraten huisvesten.
 

Besluit

Wie de keuze heeft tussen een mechanische filter, biologische filter of een mix van beide moet absoluut kiezen voor het laatste. Het mechanische gedeelte is nuttig voor de in punt 1 aangehaalde functie (zweefvuil tegenhouden). De biologische filter zorgt voor een optimale afbraak van het vervuilde water.
 

Doorstroomsnelheid m.a.w. de capaciteit van de filter

Nu we ongeveer weten wat soort van filter we moeten nemen kan hier misschien nog een klein punt aan worden toegevoegd. Namelijk het model van filter. Er zijn namelijk filters met een grote doorstroomsnelheid en filters met een kleine doorstroomsnelheid.
Het is natuurlijk niet moeilijk om af te leiden dat kleinere aquaria een filter met een kleine doorstroomsnelheid nodig hebben en dat grote aquaria een filter nodig hebben met een veel grotere doorstroomsnelheid.
De optimale doorstroomsnelheid is wanneer het volledige volume van het aquarium 1 X de filter is gepasseerd op een tijdspanne van 1 uur. Heb je een aquarium met een inhoud van 240 L dan moet je een filter hebben die 240 L per uur kan filteren.
 

Ingebruikname van de filter of inlooptijd

Wanneer je je aquarium installeert en je filter voor de eerste keer laat draaien is het natuurlijk onmogelijk om onmiddellijk een bacteriecultuur te bezitten. Meestal duurt het 20 à 50 dagen voor er zich een deftige bacteriecultuur in de filter bevindt. Vandaar dat een aquarium altijd enkel weken moet inlopen ZONDER vissen erin. In het begin is in elk aquarium het nitrietgehalte veel te hoog, wanneer het nitriet zachtjes begint te verdwijnen kan men stellen dat er zich een bacteriecultuur aan het vestigen is.
Je kan dit proces echter een beetje versnellen door in de filter een bacteriën te gieten. Er zijn producten in de handel die hiervoor speciaal gemaakt zijn. Lees hier wel aandachte de bijsluiter.
 

Hoe een filter goed onderhouden?

Veel hangt hier ook af van het soort type aquarium dat je bezit. Heb je een dicht beplant aquarium dan is beter je filter niet te vaak uit te kuisen. Een filter zuivert het aquariumwater niet allen van schadelijke stoffen maar ook van voedingstoffen die de planten uit het water halen.
Wanneer je dan een aquarium hebt met weinig beplanting maar wel met veel vissen dan is het best je filter meerdere keren per jaar proper te maken.

Wanneer je een filter hebt met verschillende compartimenten moet men er op toe zien nooit de verschillende compartimenten te gelijk te vervangen of uit te kuisen. Dit zou leidden tot een enorme schade in de bacterie cultuur.
Het verversen van het aquariumwater en het vervangen van een filter kan beter ook op verschillende tijdstippen gebeuren.
 

Besluit

Geef je filter de tijd om zijn bacteriecultuur aan te maken. Versnellen kan maar dan nog duurt het even vooraleer alles in orde is. Vervang NOOIT het volledige filtermateriaal in één keer. Ook aquariumwater vervangen en de filter uitkuisen kan men beter op andere tijdstippen doen.

 
 
Home