Aquarium & Vakantie

 

   
   
Wie zich een aquarium aanschaft zal er zich van bewust zijn dat hij een verbintenis aangaat om voor het leven dat zich in het aquarium bevindt zo goed mogelijk te verzorgen. Om de grote woorden te gebruiken is men dus verantwoordelijk voor het welzijn van zijn aquarium. Wil dit nu zeggen dat men zich geen verlof meer kan veroorloven omdat men dan niet meer op gepaste wijze voor zijn dieren kan zorgen?

Neen! Aquariumvissen of terrariumdieren zijn dieren die men niet zo maar mee op reis kan nemen. Vissen nog minder dan reptielen. We zijn dus genoodzaakt om onze siervisjes thuis te laten in hun vertrouwde omgeving terwijl de baasjes (aquariaan) zich een goed verlof laat welgevallen.

Wie op reis gaat dient echter met een aantal zaken rekening te houden om bij een terugkomst een teleurstelling te vermijden. Men hoort vaak zeggen dat vissen gerust enkele weken (ongeveer 2 – 3) zonder eten kunnen en dat ze daar geen last van zullen hebben. Met deze instelling lijkt het alsof eten het belangrijkste is dat in de gaten moet worden gehouden. Het is wel zo, dat een goed ingericht aquarium met gezonde goed doorvoede dieren gerust een tijdje alleen kan worden gelaten. Voeding is hier dan van minder belangrijke rol. Tenzij u natuurlijk met jonge vissen zit. Die kunnen niet zonder eten!
Een ander punt zijn de elektrische apparaten zoals filter, verwarming, co²-installatie, verlichting, tijdklok, eventuele voederautomaat die u denkt te gebruiken. Aan al deze dingen is enigszins een risico verbonden. Aan elk van deze technische element kan er iets kapot gaan wat de continuïteit van je aquarium in het gevaar kan brengen.

Maak alvorens u vertrekt, liefst enkele weken op voorhand, een lijstje met zaken die u nog dient te doen i.v.m. je aquarium. Dit kan zijn water verversen, visvoer halen, aquariumplanten kortwieken, technische apparatuur controleren, filter verversen, ….

In de meeste literatuur vind je terug dat je dit alles het beste doet vlak voor je vertrekt. Ik ben van mening dat je het uitkuisen van je filter, het water verversen, knippen van planten, … ongeveer 1 week op voorhand doet. Waarom? Omdat je na het uitkuisen van de filter, water verversen het evenwicht in je aquarium eventjes wordt verstoord. Normaal gezien heeft dit allemaal geen invloed op je aquarium maar stel dat dit nu toch eens het geval is en je de dag erachter vertrekt naar je land van bestemming. Wanneer je dit nu doet een week voor je vertrekt heb je nog de tijd om in te grijpen wanneer je ziet dat er na de verandering toch iets moest mislopen.

Een voorbeeld: een doorwintert aquariaan ging voor 2 weken op reis en ververste de filter nog eens vlak voor zijn vertrek. Alles was mooi uitgespoeld, het filtermateriaal klaar om terug in gebruik te nemen, nieuwe watten geplaatst enz. Hij had zijn aquarium mooi in orde gebracht; water ververst, vissen goed gevoerd enkele weken voor z’n vertrek, om het 2 weken later terug te vinden in een bak waar enkele vissen reeds waren gestorven aan zuurstofgebrek, algengroei zijn intreden had gedaan, het aquarium water een indringende geur had gekregen enz ….
Wat was er nu gebeurd? Wel, op de dag dat hij de filter had ververst had hij bij de re-installatie ervan niet goed opgelet. De motor van de filter (propeller) zat niet op de plaats waar het had moeten zitten en was bijgevolg geblokkeerd. Dit had als gevolg dat de filter het niet meer deed. Het logische gevolg hiervan was dat de bacterie cultuur in de filter was afgestorven omdat deze geen zuurstof meer kreeg, het aquarium water had 2 weken stilgestaan, afvalstoffen werden niet meer weggefilterd wat dus een zeer goede voedingsbodem was voor algen.
Had deze aquariaan zijn filter een week voor zijn vertrek volledig vervangen of uitgekuist dan had hij dit op tijd kunnen herstellen.

Nu wat dient men allemaal te doen (het blijven natuurlijk alleen maar voorstellen):

2 tot 3 weken voor het vertrek:

 • Vissen goed voederen. Niet overdrijven maar geef iets meer dan normaal.
 • Afhankelijk van je regelmaat van water verversen kan je dit al eens doen.
 • Als je van plan bent een voeder automaat te gaan gebruiken, test deze dan maar al eens uit.

1 week voor het vertrek

 • eventuele filter vervangen of uitkuisen
 • je elektrische toestellen goed hangen, zien of ze nog optimaal werken, bij Co²-toestellen met luchtfles, misschien een nieuwe aansluiten om zeker niet zonder te vallen tijdens de verlofperiode.
 • Laatste keer water verversen voor het vertrek
 • Planten nog eens inkorten, voeding geven, …
 • De waterwaarden nakijken. Misschien testen met chemische test-setjes of naar je aquariumwinkel gaan om deze daar te laten nakijken.

Dag voor vertrek

 • Een laatste check-up van alle toestellen die verbonden zijn met je aquarium
 • Temperatuur controleren
 • Vissen goed in de gaten houden en nog eens controleren
 • Laatste maal goed voederen
 • Alle stopcontacten en stroomtoevoer goed nakijken


Wat je ook nog kan doen is iemand inzetten voor de controle van je aquarium. Die persoon kan best iemand zijn die zelf aquariaan heeft of enige ervaring heeft omtrent het aquarium houden. Desnoods iemand die in het bezit is van een vijver. Geef de persoon de nodige informatie: waar je te bereiken bent (telefoon, adres, voedergewoonten, waar de tijdklok bijt te stellen bij eventuele stroompanne….). Geef hem ook het nummer van een aquariumzaak waar je klant bent. Daar kan hij dan ook nog adviezen inwinnen.

Bonne voyage