Heidi Geuns Translation Services

Professionele vertalingen en nalezen van teksten

Mijn naam is Heidi Geuns. In 2005 ben ik afgestudeerd in Office Management - Zakelijk vertalen en tolken voor de talen Nederlands (mijn moedertaal), Engels, Frans en Duits aan de Katholieke Hogeschool Limburg.

Naast mijn fulltime hoofdberoep in de informaticasector ben ik in bijberoep ook zelfstandig vertaler. Gezien mijn diploma zakelijk vertalen ben ik gespecialiseerd in zakelijke vertalingen (contracten, offertes, correspondentie,...), maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in algemene vertalingen (algemene correspondentie, artikels uit vb. kranten en tijdschriften, websites...) en teksten uit de toeristische sector (reisbrochures, bezienswaardigheden...).

De prijs varieert naargelang de vertaalopdracht: moeilijkheidsgraad van de tekst, deadline,... Om een gerichte prijs te bekomen, kan je dus best de te vertalen tekst en alle nodige instructies aan mij bezorgen, zodat ik een prijsvoorstel op maat kan doen.

Hieronder alvast enkele richtprijzen:

Brontaal     Doeltaal     Tarief/woord (EUR)    
Engels Nederlands 0,04 Administratie: 15,00 EUR/u
Frans Nederlands 0,04    
Duits Nederlands 0,04 Redigeren Nederlands: 0,01 EUR/woord

Om u een idee te geven: bovenstaande basistarieven voor vertalingen komen overeen met ca. 16 EUR/pagina, maar ik bereken de prijzen steeds op het aantal woorden omdat dit correcter is. Prijzen per pagina zijn vrij moeilijk in te schatten indien er zich bijvoorbeeld afbeeldingen op de pagina's bevinden of indien er ongebruikelijke lettertypes gebruikt worden.

Redigeren van Nederlandse teksten kan nog in verschillende vormen:
- enkel de schrijffouten en grammaticale fouten uit de tekst halen (0,005 EUR/woord, komt overeen met ca. 2 EUR/pagina)
- bijkomend ook de tekst "herschrijven" waar nodig, zodat de tekst vlot leest en goed "klinkt", eventueel aangepast aan het doelpubliek

Onder administratie behoort onder andere:

- overtypen van tekst/gegevens op papier/PDF in word/excel/...
- maken van powerpoint presentaties
- basisdocumenten (excel/word) aanmaken (vb. klantenbestanden, berekeningen met formules, mailingbestanden...)

Vragen?

Stuur een mail naar hgts.heidi@gmail.com
Ik ben ook bereikbaar via Google Hangouts (ingelogd via hgts.heidi@gmail.com), skype (heidig1984) of Facebook

English version - version français - Deutsche Version