Ode aan den Duvel !

Velen denken dat het drinken van een Duvel gelijk staat aan het sluiten van een pact met de duivel.
Ik daarentegen, ben het daar helemaal niet mee eens. Het tot zich nemen van dit hemelse vocht, kan enkel maar tot verheerlijking leiden.
Want zeg nu zelf, hoe kan zoiets lekkers nu vergeleken worden met de hel?

Ik vermoed dat dit fabeltje ontstaan is uit onwetendheid. Een enkeling dronk van dit geestrijke drankje en besloot dat het een zonde was om dit bier te drinken, daar hij van slag was na het nippen aan dit nat goedje. Hij bevond zich in een geestestoestand waarvan hij niet wist dat die bestond. Plots wilde hij niets anders meer doen dan zich tegoed doen aan "nen duvel".

Wist die arme donder veel dat de enige bedoeling van Moortgat met zijn Duvel het laven van de dorstigen was.
Maar sindsdien wordt door vele mensen een Duvel als het onheilswapen beschouwd. Van zodra een duvel de tong beroerde van de gelukzalige die het dronk, was volgens hen de wijsheid volledig verdwenen en kon dit enkel nog leiden tot pijn en zorgen voor de geliefden.

Welnu, gelukzalig hij die de kracht van een Duvel kan weerstaan en er eventueel meerdere achter de kiezen kan slaan. Het lijkt een simpele opdracht, maar niets is minder waar.
Laten we stellen dat het drinken van een Duvel evenredig is met het bereiken van een gemoedstoestand die nog niet veel individuen bereikt hebben.

Er zijn natuurlijk ook tegenstanders die enkel tegenstander zijn omdat ze graag tegenstander zijn. Dit soort mensen heeft nog nooit de moeite gedaan om een smaakvol biertje te degusteren op de manier zoals het hoort.
Perfect geschonken in een glas dat de juiste temperatuur heeft. Het gaat zonder twijfel dat het bier ook de juiste kilte heeft bereikt op de schaal van celcius.

Welnu, beunhazen en onverlaten, ga jullie eens vergewissen van de juiste methode van schinken in het alom bekende café "t' Stamineeke".
De nederlander die daar durft buiten te stappen met het gevoel dat er niet genoeg
bierkeuze was, zal ik persoonlijk bij zijn lurven "scharen" en een trap voor zijn
spreekwoordelijke hersenen geven.

Laat het dus duidelijk zijn dat er veel café's zijn, maar slechts één t'Stamineeke, alwaar Eddy en de zijne(Brit, Anneke, Anja) de plak zwaaien en het lekkerste bier weten te serveren.
De loftuitingen over "den Eddy" komen later nog wel.


Besluit : nen Duvel is een goei bierke da enkel gedronken mag worden als het geschonken is zoals de grootmeester zelve het bedoelt heeft.
U vindt alles en nog meer hierover op http://www.duvel.be


Later meer.

Ik dank u voor de aandacht.