Verbroedering Bevrijding
Gesticht op 3 juli 1980
Welkom.Historiek.Activiteiten.Lid worden.Contact.Nieuwsbrief.Fotogalerij.Links.
Welkom op onze website
De vereniging heeft tot doel een ontmoetingscentrum te bieden aan alle oudgedienden van het bataljon Bevrijding, ter bevordering van de samenhorigheid en de onderlinge vriendschap.
De vereniging verbindt zich ertoe de tradities van het bataljon Bevrijding in ere te houden. De Raad van Bestuur mag alle wettelijk toegelaten handelingen verrichten om dit doel te bereiken.
Marsmuziek van het Bataljon Bevrijding afspelen
Alle militairen die ooit in het Bataljon Bevrijding  gediend hebben. Met alle bedoelen we de officieren, onderofficieren en beroepsvrijwilligers, maar ook de reserve-officieren, onderofficieren en dienstplichtigen! Zie statuten.
Meer weten ...
Lid worden.
De geschiedenis van het Bataljon Bevrijding begint bij het ontstaan van de Belgische Strijdkrachten in Groot Brittannië (BSGB) tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Minstens één maal per trimester organiseren we een activiteit waarbij ook onze partners steeds welkom zijn. Zie ons programma.  
Activiteiten
Activiteiten.
Geschiedenis van ons bataljon
Historiek.
De Verbroedering Bevrijding telt momenteel ongeveer 180 leden, waarvan 16 effectieve leden die deel uitmaken van de Algemene Vergadering.
Samenstelling van het Bestuur en hoe ons te bereiken:
Contact.
Onze nieuwsbrief verschijnt één maal per trimester en wordt per post of per email naar de leden verzonden.
Nieuwsbrief December 2020.pdf.
Ontworpen door: Jos Van Erum
E-mail webmaster.
Laatst bijgewerkt op 02 december 2020
Ons gastenboek.
Statuten staatsblad
Statuten AV 15 maart-2011.pdf.
Bekijk de foto’s van de voornaamste activiteiten:
Fotogalerij.