Verbroedering Bevrijding
Gesticht op 3 juli 1980
Welkom.Historiek.Activiteiten.Lid worden.Contact.Nieuwsbrief.Fotogalerij.Links.

Wie kan lid worden?

Alle militairen of oud-militairen die ooit in het Bataljon Bevrijding gediend hebben. Dit geldt zowel voor de actieve militairen, de reserve-officieren en -onderofficieren als voor de dienstplichtigen. Andere personen kunnen steunend lid worden na aanvaarding door de Raad van Bestuur. (zie statuten)

Wat heeft de Verbroedering aan te bieden?

Welke zijn onze jaarlijkse activiteiten. Welnu, om te beginnen is er de jaarlijkse Verbroederingsdag, meestal in de lente. Het programma begint gewoonlijk in de voormiddag, en bestaat uit een vergadering, een korte plechtigheid met neerleggen van een bloemenkrans aan het monument, en een feestmaaltijd. Terwijl de mannen vergaderen, is er voor onze dames meestal een aangepast programma voorzien.

Twee maal per jaar organiseren we een ontmoetingsdag, in de loop van het eerste trimaster in het kwartier van het huidige Bataljon  Bevrijding-5Linie te Leopoldsburg en tijdens het vierde trimester op een andere plaats; zo bezochten we reeds Tervuren, Antwerpen, Vogelsang, Zutendaal, Ieper, Gent, Oostende enz.  Deze dag bestaat meestal uit een aperitief en een eetmaal, al dan niet gevolgd of voorafgegaan door een bezoek aan één of andere activiteit of toeristische bezienswaardigheid. Dit alles aan zeer democratische prijzen.

Onze leden worden steeds uitgenodigd op volgende plechtigheden: de Bevelsoverdracht van het Regiment Bevrijding-5Linie te Leopoldsburg, de militaire parades te Maaseik en te Thorn, en de jaarlijkse plechtigheid van de Oudgedienden van de Brigade Piron te Molenbeek.

Vier maal per jaar ontvangen de leden een nieuwsbrief. Hierin wordt het reilen en zeilen van onze vereniging op de voet gevolgd en wordt er meer informatie gegeven over de komende activiteit.

Hoe kan u lid worden?

Het lidgeld bedraagt minimum 15 Euro, en wordt elk jaar vernieuwd in januari.

Het lidgeld voor het leven bedraagt 125 Euro

Als u in de voorwaarden bent om lid te worden, kunt u het jaarlijks lidgeld storten op rekening:

BE95 7360 5777 2658

BIC KREDBEBB

Verbroedering Bevrijding

Heppersteenweg 25A bus 22

3680 Maaseik

Verder vragen wij, om u beter te leren kennen, om het Inlichtingenformulier uit te printen, in te vullen en te verzenden naar onderstaand adres. U kunt dezelfde inlichtingen ook mailen naar penningmeester@bevrijding.be

 

Jos Van Erum

Penningmeester

Heppersteenweg 25A bus 22

3680 Maaseik.

Lidmaatschap