Oostendenaren kunnen met hun klachten terecht bij een onafhankelijke ombudsman.
Oostende zet meer in op communicatie met zijn burgers via sociale media (Facebook, Twitter,Instagram, WhatsApp...).
De stad speelt het strand uit als troef om sport te organiseren.
Oostende heeft nood aan een nultolerantie inzake overlast: sluikstorten, wildplassen...
Samenleven begint met de kennis van de Nederlandse taal.
Bedrijfscrèches zijn een oplossing om meer flexibele kinderopvang te organiseren.
Leegstaande panden stellen we ter beschikking aan kunstenaars en muzikanten als atelier-en repetitieruimte.
Kinderarmoede bestrijden we door de deelname aan het kleuteronderwijs te stimuleren.
Het bestuur gaat Oostende promoten als favoriete citytrip bestemming.
Oostende maakt werk van een app “On wheels” die de toegankelijkheid van de stad in kaart brengt.
Oostende maakt werk van een fietsvriendelijke, autoluwe stad.
Oostende investeert in slimme camera’s en zet in op buurtinformatienetwerken om het veiligheidsgevoel te verhogen.
We fleuren de Oostendse straten op met meer groen in de wijk.
Opbrengsten uit de onroerende voorheffing gaat gedeeltelijk via een rollend fonds naar de renovatie van woningen.
Inwoners kunnen meer “shoppen met lege handen”. Koeriers bezorgen de aankopen later bij je thuis.