facebook
 
Inhoud tijdschrift 2016-2017
 
wapenschild
   
   
   

Paul Clauws:Mathilde Van Hondschote.

In zijn 'Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem' schrijft P. Favorel bij de opsomming van de onroerende goederen die door de abdij in de aanvangsperiode werden verworven: '...Hierbij voegden zich weldra het goed ter Buerthe, geschonken door een voorname dame uit de omtrek, Mathildis van Hondscote...

Jaak Debusseré: Gullegemse vluchtelingen naar Aardenburg in de zeventiende eeuw.

Sinds 2016 - het jaar waarin Gullegem zijn 950-jarig 'bestaan' vierde - houden we ons hart vast: hoeveel vluchtelingen uit Syrië, Irak, Libië, Afrika... zullen in 2018 de overtocht wagen naar Europa? Dis is de vraag die velen, ook in Gullegem, in haar greep houdt. Het is wonderlijk dat we politiek en maatschappelijk zo weinig nadenken over de vraag naar de effecten van die immigratie op langere termijn...

Jean-Marie Viaene: Vader Noppe, zivilarveider in de Eerste Wereldoorlog.

Naar schatting 170 000 jonge Belgen (vanaf 18 jaar) werden tijdens WO I opgeroepen om onder dwang voor de Duitsers te werken...

Jaak Debusseré: De herbergnaam Sebastopol.

In de Heulestraat 14 werd op 21 september 1912 de herberg met uithangbord Sebastopol geopend, nu de herberg 't Kroontje. De eerste achtereenvolgende uitbaters waren Hector Deleu en Renalda Descamps, Eugeen Pottiau, Jules Buyse en alice Acke...

Luc Saver: Frequente familienamen in Gullegem.

Stel: je hebt een zee van tijd en je loopt onze Vlaamse provincies af om na te gaan wat de meest voorkomende familienamen zijn in Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven of Hasselt. Na een even vermoeiende als boeiende odyssse kom je als amateurtaalvorser tot de bevinding dat heel wat familienamen streekgebonden zijn...

Bart Seynaeve: Tjsing tsjing viole.

'Tsjing tsjing viole' is een kinderliedje van meer dan 100 jaar oud: het dateert uit 1883 om precies te zijn...

Hendrik Ghesquiere: 'T klokske is niet meer.

Onmiddelijk na de Tweede Wereldoorlog verscheen in verschillende gemeenten een plaatselijk parochieblaadje. Dit was ook zo in Gullegem...

Jean-Marie Viaene: Wuk wére goat nu wére zin?

Als dit Meiboompje in uw brievenbus zit, is het putje wintre...

 

35ste jaargang nr.1
januari-februari-maart 2018

voorblad-1-2018

   

34ste jaargang nr.4
oktober-november-december 2017

voorblad-4-2017

Jaak Debusseré: Veertig jaar geleden, 1 januari 1977- Gullegem houdt op te bestaan.

Voor ons Belgen, van het begin van de eenentwintigste eeuw, is het heel vanzelfsprekend dat wij in een 'gemeente ' wonen. Maar onze Gemeente Wevelgem' is nog piepjong! Ze ontstond pas op 1 januari 1977 door de samenvoeging van de vroegere, 'kleine' gemeenten Gullegem, Moorsele en Wevelgem...

Claudette Degroote: Het eerste Gullegemse restaurant avant la lettre 'viswinkel-frituur-ijssalon Clovis'.

Het prille begin van de vishandel is rond het jaar 1950. Onze pa is nachtarbeider in Frankrijk net over de grens, zoals velen na de oorlog, want beter betaald en meer kindergeld. Tijdens de dag heeft hij niets om handen en zoekt iets om zich niet te vervelen. Hij vraagt een leurderskaart aan en zo kan hij de baan op, tijdens het mosselseizoen (dus de maanden met een 'R' erin) om mensen te bedienen met mosselen...

Hendrik Gesquiere: Sint-Hubertusbrood een oudchristelijke traditie die stilaan verloren gaat.

OP 3 november viert men de heilige Hubertus van Luik. Velen zullen zich nog wel herinneren dat op die dag het hubertusbrood wordt gewijd...

Uit ons archief: Jaargetijdezantje van kermismaandag 1955.

 

l  

Hendrik Ghesquiere Ronny Parmentier (illustraties): De heemkundige kring plante opnieuw de Meipaal.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog werd op de vooravond van de maand mei aan de meiboom een meipaal opgericht. in 1986 heeft onze kring deze aloude tradietie in ere hersteld...

Ivan Pottie: Bijdragen tot de geschiedenis van de vlasindustrie in Gullegem.
Het vlasbedrijf Juliaan Pottie & zonen 1920-1970.

Juliaan Achilles Pottie (in de omgang'Jules') werd geboren in Gullegem op 08 januari 1882 als zoon van Henri Pottie en Maria Theresia Vanneste...

Björn Verlinde: Gullegems figuren.
Bakker Marcel Cottyn (1928-2006)
.

Marcel Cottyn werd in Gullegem geboren op 13 november 1928. Hij was de oudste zoon van Jozef Cottyn (°Gullegem 31 januari 1901) en Augusta Delyfortrie (°Sint-Eloois-Winkel 21 oktober 1907), die toen in de Daalstraat woonden...

Aimé Verschaete en Hendrik Ghesquiere: Gullegemse figuren en verdwenen beroepen.
Voerman Robert Verschaete.

Wanneer we heden ten dage de weg op moeten, worden we ongetwijfeld geconfronteerd met tal van bestelwagens, trucks en opleggers van alle slag...

Jaak Debusseré: Gullegemse volkstaal bij de dokter.

34ste jaargang nr.3
juli-augustus-september 2017

voorblad3-2017

   

34ste jaargang nr.2
april-mei-juni 2017

 

voorblad-2-2017

Marleen Toye: Oude gebruiken rond zwangerschap, geboorte en doopsel in Gullegem.

1. inleiding: de vrouw en seksualiteit tot de eerste helft van de twintigste eeuw.

'Kinderen krijgen' is een oeroude en alom mystieke behoefte. De metafoor van de vrouw als vruchtbare wijnstok in de bijbel is nooit ver weg. In het recente verleden verwachten de familieleden, de gemeenschap en vooral de Kerk, dat het pas getrouwde koppel snel en veel kinderen op de wereld zette...

   

Rita Ponseele: Herinneringen uit mijn kindertijd.

1940-1960 Wanneer ik achteruit zie, heb ik er alvast geen spijt voor wat we allemaal beleven mochten. Vader en onze heel brave moeder hebben ons een schone kindertijd bezorgd, de herinneringen werden onlangs nog opgehaald wanneer we met heel het gezin te samen waren...

Jaak Debusseré: Ophanging voor het 'onderschuiven' van een kind in Gullegem in 1760.

Jacob Goethals-Vercruysse (1759-1838), de bekende Kortrijkse boekenverzamelaar en historicus liet een 16-delige Chronyke van Cortryck na...

Hendrik Ghesquiere: Schrikkelijk ongeluk te Gullegem.

Gelezen in de krant 'De Nieuwe gazt' van 18 juli 1914...

Jef Vanhoorelbeke: Ons moeder Amanda Albers, de verpleegster van de bond.

Ons moeder Amanda Albers werd geboren in het kleine landelijke dorpje Oeselgem op de grens van West- en Oost Vlaanderen. Het was in de donkerste dagen van het jaar , op 27 december 1904...

Jaak Debusseré: Sprokkelingen over het Sint-Vincentius en de vrije lagere meisjeschool

Sint-Vincentiusdag
Over de geschiedenis van het gewezen klooster van de Zusters van Sint-Vincentius in Gullegem in dit tijdschrift al heel wat verschenen...

Ann Gekiere: Uitdrukkingen en gezegden van ouderen naar kinderen en jongeren.

Alle uitdrukkingen werden gehoord en opgetekend in Gullegem, Moorsele en Wevelgem...

Uit ons Archief: Jaargetijdezantje van kermismaandag 1954...

34ste jaargang nr.1
januari- februari-maart 2017

voorblad-1-2017